Katja Samara (Head of Partner Innovation Program) fra NTNU Accel og Thomas Andre Åsvang Karlsen (salgsdirektør) fra Atea står bak Haakon Skar (daglig leder) fra NTNU og Tonje Eskeland Foss, (regionsdirektør) fra Atea, mens de signerer kontrakten for samarbeidet om innovasjon og gründerskap. Foto: Atea

Inkubatoren NTNU Accel inngår samarbeid med IT-bedriften Atea

Publisert Sist oppdatert

Samarbeidet skal styrke økosystemet for innvasjon i Midt-Norge, og hjelpe gründere å få produktene sine ut på markedet. 

I en pressemelding fra Atea fortelles det at samarbeid er ment å styrke "økosystemet innen innovasjon, gjennom tett samarbeid med akademia, etablert næringsliv og startups". Åse Straume i NTNU Accel ser frem til å se hva samarbeidet mellom inkubatoren og IT-bedriften kan utrette.

-- Dette er et spennende samarbeid fordi vi ser at Atea tenker nytt og mye av det de jobber med nå i forbindelse med digitalisering og fremtidens Norge stemmer overens med mye av det gründermiljøet jobber med, sier Straume.

Like før jul ble det kjent at NTNU Accel skulle få 5 millioner kroner til å investere i startups, da presåkornmidlene skulle fordeles. NTNU Accel har lansert tre inkubatorer i Trondheim -- Watts Up, F3 og Midtbyen. Wattsup er Norges første fornybarinkubator og F3 er Trondheims første FinTech-inkubator. Blant startupene som befinner seg hos dem, er Learnlink, Hark Technologies og Geomonitor.

Gründermiljøet som døråpner

Det kan være utfordrende for startups å skulle få gjennomslag for deres forretningsstrategier når de møter etablerte selskaper. I pressemeldingen fremheves det at avtalen inngås for å hjelpe gründere til å lettere kunne jobbe med allerede eksisterende bedrifter, og få produktene ut i markedet.

Tonje Eskeland Foss, regionsdirektør for Atea, forteller at samarbeidet vil bidra til å styrke økosystemet for nyskaping i Norge. I pressemeldingen fremgår det at tanken er at begge parter i avtalen skal ha godt utbytte av samarbeidet, ved å dele kompetanse på tvers av bedrifter -- fra startup til IT-bedrift, og tilbake igjen.

-- Slike samarbeid er en vinn vinn for begge parter; de etablerte selskapene kan bidra med verdifull kompetanse for å akselerere utviklingen av startups, og gründermiljøet vil være en døråpner for å knytte innovasjon og næringsliv enda tettere sammen, sier Foss.

På nettsidene sine forteller Atea at de ønsker å bruke kompetansen sin til å "forme et enda bedre Norge", i samarbeid med startups, andre selskaper og kunder. Atea-konsernet er det største innenfor Norden og Baltikum, og har 1650 ansatte. Blant startupsene som tidligere har fått en avtale med Atea, finner man Motimate, det skybaserte printeselskapet Gelato, og robotbedriften No Isolation.