Folkeinvest etter et møte med Finanstilsynet i Oslo. Styreleder Arnstein Hellem, markedssjef Elise Landsem og Øyvind Fries, daglig leder. Foto: Vilde Mebust Erichsen

Folkeinvest øyner flere muligheter for raskt comeback

Publisert Sist oppdatert

– Det har vært en krevende og viktig prosess, sier Folkeinvest-sjef Øyvind Fries. Nå er selskapets klage under behandling hos Finansdepartementet. 

Før jul kom myndighetene med en mørk julegave til den ledende folkefinansieringstjenesten. Folkeinvest mottok pålegg om stans da dialogen om hvorvidt det var nødvendig med konsesjon eller ei, ikke førte frem.

Selv mener de en «utleie» av emisjonsverktøyet ikke tilsier at det bør kreves konsesjon, og kraftige reaksjoner kom på løpende bånd fra startups som selv hadde hentet «helt avgjørende» egenkapital på plattformen.

– Det har vært en krevende og viktig prosess gjennom julen for å avklare hvordan vi ønsket å forholde oss til pålegget, sier Øyvind Fries, daglig leder i Folkeinvest.

Selskapet landet på å ville klage på vedtaket - som ett av flere tiltak.

–  Først og fremst handler det om å sikre at Norge får et godt system for også denne delen av kapitalmarkedet, sier han.

Ikke tilpasset dagens teknologi

Klagen ble oversendt Finansdepartementet via Finanstilsynet i forrige uke. I klagen ber Folkeinvest om følgende tiltak:

«Vi ber Finansdepartementet primært omgjøre Finanstilsynets vedtak fordi Verdipapirhandelloven ikke er tilpasset dagens teknologi og derved de løsninger Folkeinvest tilbyr. Vi mener Folkeinvest sin virksomhet i dag reguleres av aksjeloven.»

Folkeinvest ber også Finansdepartementet å utarbeide en midlertidig forskrift som gir foretak som Folkeinvest, anledning til å operere innenfor strenge beløpsgrenser kombinert med forbud mot å anbefale investorer å investere i konkrete selskap.

«Her bør det også tillegges Finanstilsynet å føre tilsyn med slike selskap», skriver Folkeinvest videre.

– Vi ser på dette som et bidrag til et bedre økosystem for oppstartsbedrifter gjennom tydeligere regulering av kapitalmarkedet i Norge, sier Arnstein Hellem, styreleder i Folkeinvest.

– Det er viktig at vi har et fungerende system også for de som kun skal hente små beløp i tidlig fase, da det er de som skal skape morgendagens arbeidsplasser.

Parallelle løp

I påvente av svar på klagen, jobber selskapet parallelt med løsninger som kan gjeninnføre et tilbud til selskap som søker mindre kapitalbeløp.

Det innebærer først og fremst endringer som fører til at Folkeinvest likevel kan tilby verktøyet uten å måtte ha konsesjon, men også endringer som fører til at selskapet kan tilby verktøyet med en «kosesjon light» gjennom politiske vedtak.

Det er også tegnet et løp hvor tjenesten inngår et samarbeid med en aktør som allerede besitter konsesjon, og en siste utvei er å anskaffe egen konsesjon.

– Generelt øyner vi flere muligheter for å komme tilbake i drift innen relativt kort tid, men når og i nøyaktig hvilken drakt kommer an på utfallene av ulike aktiviteter og undersøkelser vi nå gjør, sier markedssjef Elise Landsem.

Uansett utfall planlegger nå Folkeinvest å gjennomføre en egen emisjon mot slutten av februar.

–  Det viktigste for oss er at det blir mulig å tilby noe som kan støtte de mindre selskapene med å innhente små beløp, og som også bidrar til mer demokratiske forhold i markedet, sier hun.

Les også: Strammer inn på lånebasert folkefinansiering: «Vi er en del av løsningen, ikke problemet»