WeClean- gründer Kim Haagensen. Foto: WeClean

Slik lønnes norske gründere: "I miljøet er det en del folk som brenner penger"

Publisert Sist oppdatert

En ny undersøkelse av lønna i norske oppstartsselskaper får WeClean-gründer Kim Haagensen til å lure på hva som egentlig driver entreprenørene -- ja nesten miste troa.

-- Man blir gründer fordi man ønsker å bygge en bedrift som løser et reelt problem, ikke fordi man skal bygge livsstil, sier Haagensen om resultatene i undersøkelsen av lønn i norske oppstartsselskaper.

Daglig leder Esben Poulsen i Arkwright X

Mener opsjonsordningen presser lønninger opp

Daglig leder Esben Poulsen i oppstartsinkubatoren Arkwright X har undersøkt hvordan gründere og deres ansatte kompenseres, både i form av lønn, eierandeler og opsjoner.

-- Utvalget er på 45 bedrifter så resultatet er ikke generaliserbart. Målet var å gi bedriftene i inkubatoren vår en referanse når de rekrutterer nye folk, sier han.

I undersøkelsen kommer det frem at lederstillingene i gjennomsnitt blir kompensert med 615 000 kr, mens nøkkelansatte og vanlig ansatte i gjennomsnitt blir kompensert med henholdsvis 555 000 kr og 450 000 kr.

-- Dette virker som et veldig høyt lønnsnivå i oppstartsbedrifter. Hva er dine refleksjoner rundt lønnsnivået?

-- Jeg synes lønnsnivået er høyt, men Norge er også et veldig dyrt land. I Norge er folk ganske risikoavers, noe som gjør at de stiller krav om de skal gå inn i en oppstart. I andre land er det vanligere å bruke opsjoner som virkemiddel, sier Poulsen.

Mer enn 60 prosent av selskapene i undersøkelsen bruker ikke opsjoner som kompensasjon til sine ansatte, og majoriteten av disse peker på skattelovgivningen knyttet til opsjoner som årsak. Danske Poulsen tror dette kan være med på å presse opp lønnsnivået i oppstartene.

-- Dette er en utfordring i hele Skandinavia. Opsjonsordningene er dessverre ikke optimale på grunn av skattelovgivning, noe vi håper politikerne snart blir oppmerksomme på. Noe av formålet med opsjoner er å motivere ansatte, men det fungerer ikke i dag. Da må man kompensere på andre måter for å få inn flinke ansatte.

-- I undersøkelsen kommer det frem at selskapene som ikke ennå har inntekt, har et høyere lønnsnivå enn de som har inntekter. Hva kommer dette av?

-- Det er jeg ikke sikker på. Når datasettet er såpass lite, kan små forskjeller gi store utslag. Men det er påfallende forskjeller. Det kan også komme av at selskapet i starten ansetter folk som er svært flinke innenfor sitt felt og som er tiltenkt en større rolle i selskapet i fremtiden, sier han.

-- Nesten så jeg mister troen på oppstartsmiljøet

Gründer Kim Haagensen i renholdsoppstarten WeClean sier at han opplever at lønnsnivået er sjokkerende høyt, og er ikke overrasket over resultatene i undersøkelsen.

-- Jeg trodde ikke det var gjennomgående at så mange tok ut lønn tidlig. I miljøet nå er det en del folk som brenner penger. Samtidig blir de hyllet før de har levert noe som helst. Det gjør at jeg nesten mister troen på oppstartsmiljøet, sier han.

Haagensen har tidligere vært kritisk til investorjakten i det norske gründerøkosystemet, og mener lidenskap burde være drivkraften, ikke sikkerhet. Det handler om hva som er "verdt" å lide seg igjennom, ifølge Haagensen.

-- Vi er syv stykker i administrasjonen som har jobbet med WeClean i 3 år uten å ta ut lønn, utover å ta renholdsoppdrag. Jeg kunne vist deg en kasse med personlige inkassokrav som jeg hver dag jobber med å sjonglere. Men vi har bygget noe som gjør at vi kan ta ut en marginal lønn til sommeren, da er vi selvstendige og bærekraftige. Renholdsarbeiderne som jobber for oss har til gjengjeld fått lønn fra dag én, sier den frittalende gründeren.

Haagensen tror ikke det er riktig at lønn og eierandeler er det som skaper motivasjon hos folk.

-- Det er forskjell på eierandeler og eierskap. Jeg tror det er en veldig norsk tankegang at man må ha økonomisk stabilitet til enhver tid -- noe som gjør oss ulykkelige. Det er når man har kniven på strupen at man virkelig finner det som driver deg videre. Det er så få i Norge som forstår at vi har et sikkerhetsnett som gjør det ideelt å starte noe her, sier han.

Sean Percival under Katapult Future Fest. Foto: Jan Khur, www.jankhur.com

Haagensen mener pengejaget også reflekterer hva slags løsninger bedrifter lager.

-- Vi jobber med renholdsarbeidere som er en presset arbeidsgruppe. Samtidig sitter det en rekke oppstarter og bedrifter og lager løsninger som skal gjøre det lettere å outsource arbeid, mens de som sitter på toppen skal gjøre minst mulig og tjene masse. Det er et tankekors, sier han.

-- Fortjener ikke å ta ut lønn før selskapet har inntekt

Den amerikanske tech-investoren og oppstartsmentoren Sean Percival har skrevet boken “Working with Norwegians”. Han reagerer på det han ser i undersøkelsen.

-- I Silicon Valley er lønnsnivået relativt høyt, men tilgangen på venture-kapital er stor. Og der tar man gjerne ikke ut lønn før man har fått inn 1-5 millioner dollar. Gitt mangelen på tidligfasekapital i Norge, vil jeg si at lønnsnivået er for høyt. Spesielt siden norske bedrifter bruker lenger tid på å generere inntekter enn sine nordiske naboer, sier han.

-- Hva tenker du om at oppstartene som ennå ikke har inntekter tar ut større lønninger enn de som tjener penger?

-- Generelt tror jeg ikke du fortjener å ta ut noe særlig lønn før du har bevist at selskapet evner å tjene penger. Det er også slik at hvis man tar ut lønn går det mindre penger til selve selskapet. Det vil si mindre penger til markedsføring, salg og teknisk utvikling, som er helt kritisk i starten. Jeg tror også det vil tvinge bedrifter til å gå over i overlevelsesmodus raskere, noe som øker sjansene for at selskapet går konkurs, svarer Percival.

Percival mener at man som en generell retningslinje bare bør ta ut absolutt minimalt i lønn for å kunne overleve.

-- Man burde heller fokusere på hvordan man kan redusere levekostnadene sine. De gründerne jeg beundrer mest gjør dette. I mine øyne gjør det dem enda mer attraktive for investorer, sier han.

Arkwrights kompensasjonsundersøkelse:

  • 45 norske oppstarter var med
  • 31 av selskapene har inntekter
  • 14 av selskapene har enda ikke inntekter
  • 23 av selskapene har 1-5 ansatte
  • 14 av selskapene har 6-10 ansatte
  • 7 av selskapene har mer enn 10 ansatte
  • 24 av selskapene er verdsatt et sted mellom 1-20 millioner kroner.