Kommunikasjonssjef Ingibjörg Meyer-Myklestad i Argentum.

Ikke nok med grønne vibber: Bykampen er over, hvordan skal statens nye investeringsselskap for miljøteknologi bruke pengene?

Publisert Sist oppdatert

Innlegg av Ingibjörg Meyer-Myklestad, kommunikasjonsdirektør i Argentum Asset Management

Målet må være å levere avkastning og vise at grønn teknologi lønner seg økonomisk. Lykkes man ikke, vil Fornybar AS i verste fall bli brukt som eksempel på hvorfor man ikke bør investere i miljøteknologi.

Torsdag legger Regjeringen frem revidert budsjett. Er du gründer som jobber med miljøteknologi, bør du følge ekstra godt med. Regjeringen har lovet mer informasjon om det nye investeringsselskapet Fornybar AS, og kanskje er det en investor for deg?

Formuleringene om det nye selskapet har imidlertid så langt båret preg av å være klipp og lim fra diverse forslag. Lappetepper er fine å ha på hytta, men gjør seg dårlig når det er snakk om strategi for et investeringsselskap. Det er ikke nok at navnet gir deg grønne vibber. For at Fornybar AS skal lykkes, må politikerne våge å velge bort. Til nå har de sagt «ja takk, begge deler». Det er ikke lurt.

Bykamp: Fornybar AS skal investere i selskap og fond som utvikler og bruker teknologi som bidrar til reduserte klimagassutslipp. Investeringene må ha tilknytning til Norge og gjøres sammen med private investorer. Mange skulle nok gjerne vært flue på veggen da Venstre fikk sitt grønne investeringsselskap med utsikter til 20 milliarder i investeringskapital, under budsjettforhandlinger på overtid i desember 2015.  Riktignok med den politisk snedige formuleringen «over tid», men budsjettforhandlingene kom da i mål. I februar i år kunngjorde Regjeringen at fondet skal ligge i Stavanger. Både næringsforeningene og avisredaksjonene i Trondheim og Bergen ble skuffet.  Dessverre hadde man da kastet bort drøyt ett år på å diskutere lokaliseringen av kanskje tyve arbeidsplasser. Det bør bekymre alle som ønsker at Fornybar AS skal bli en viktig støttespiller for utviklingen av morgendagens miljøteknologi. Grunnlaget for det ligger ikke i kontorplasseringen, men i investeringsstrategien.  Og det er denne strategien norske politikere bør bruke tid på nå. For fallgruvene som allerede er lagt for det nye selskapet, er mange.

Et globalt marked: Kravet om norsk forankring vil bli en utfordring. Klimautfordringene er globale og det vil enhver bærekraftig løsning også være. Hvor får vi mest igjen for én krone investert i miljøteknologi?  I eller utenfor Norge? Det spørsmålet bør norske politikere stille seg. Norsk miljøteknologi konkurrerer på det internasjonale markedet fra dag én. Det finnes uten tvil spennende norske selskaper i dette segmentet, men Fornybar AS har en krevende fremtid i møte dersom disse kun måles opp mot norske konkurrenter i investeringsanalysen. Da risikerer man å investere i teknologi som allerede er utkonkurrert internasjonalt. Norske politikere kan kanskje tåle å tape noen milliarder i bytte for politisk gevinst, men private investorer er neppe like vennlig innstilt til et slikt investeringsforslag.

Så hva er oppskriften på fremtidig suksess? Investeringsform bør avgrenses.  Det er helt ulik kompetanse som trengs for å gjøre direkteinvesteringer versus fondsinvesteringer, både når det gjelder vurdering av mulige investeringer og oppfølgingen av disse. Videre vil man ha store utfordringer med å finne rene norske fond i dette segmentet. Skal du investere i «grønne fond», må du ha et globalt mandat. Videre må man sette sammen et team med erfaring og relevant kompetanse fra dag én. Teamet sitt mål bør være å levere avkastning og slik synliggjøre at grønn teknologi lønner seg økonomisk. Lykkes man ikke med dette, vil Fornybar AS i verste fall bli brukt som eksempel på hvorfor man ikke bør investere i miljøteknologi og private investorer vil glimre med sitt fravær. Det er lite ønskelig.

Grønn & grønnere: Interesseforeninger og konsulenthus har det siste året snublet i hverandre i sin iver etter å lansere rapporter om grønt næringsliv, grønt skifte, m.m. Det er i tiden å være grønn. Også for blå og røde politikere, men veien dit bør bygges på realiteter og ikke politiske illusjoner. Skal vi få til det, må investeringsstrategien til Fornybar AS ta utgangspunkt i hvordan investeringsuniverset ser ut og hvilken del av det vi har best forutsetninger for å lykkes med. Miljøutfordringene vi står overfor i dag er for store til at vi kan la kortsiktige politiske gevinster danne grunnlaget for Fornybar AS.

Følg oss på Facebook og Twitter. Og meld deg på nyhetsbrevet vårt.