Investor Trond Riiber Knudsen. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Trond Riiber Knudsen: -- Man må sikre at gründeren og familien ikke er redd for økonomien

Publisert

Landets mest aktive startup-investor mener at det viktigste for han som investor er å sikre at gründerne kan konsentrere seg om kjerneoppgavene.

Nylig skrev Shifter om en undersøkelse gjennomført av Arkwright X. Der kom det frem at gründerne i 45 norske oppstarter i gjennomsnitt tok ut 615 000 kroner i årslønn. Oppstartsmentor Sean Percival var kritisk til gründere som tok ut lønn før selskapet hadde begynt å tjene penger, mens WeClean-gründer Kim Haagensen mente at lønnsnivået nærmest var umoralsk.

Som investor i rundt 50 norske oppstarter, har Riiber Knudsen et litt annet perspektiv.

-- I en tidlig fase er det ekstremt viktig at vi og teamet har samme forventninger og ambisjoner. Dersom dette er på plass, er det riktig og viktig at teamet har råd til å være til å være fulltidsansatte. Det betyr i de fleste tilfeller at gründerne bør ta ut noe lønn og ha brorparten av eierandelene i selskapet, sier han.

Lønn bestemmes av selskapets fase

Riiber Knudsen forteller at han er ganske imponert over måteholdet gründerne viser når det kommer til å ut lønn. Han understreker videre at fasen bedriften befinner seg i er avgjørende for hva gründeren burde ta ut i lønn.

-- Idéfasen er den først fasen. Da er gründeren som regel allerede i fulltidsjobb. Man jobber da gjerne 40 timer i uken i fastjobben og 40 timer på fritiden. Her finansieres arbeidet av jobben man allerede har. Den neste fasen er når man begynner å tenke at dette kan bli en skikkelig bedrift. Da sier man opp jobben. Da følger seks til tolv måneder der man må bruke oppsparte midler, famile og venner, og midler fra Innovasjon Norge. Her er det vanskelig å ta ut lønn, forteller Riiber Knudsen.

Når gründerne kommer inn i såkornsfasen trenger selskapet penger. Riiber Knudsen forteller at han da mener det er riktig at gründeren tar litt lønn.

-- Man må sikre at gründeren selv og familien ikke er redd for økonomien. For det kan flytte fokus bort fra oppstarten. Derfor er det riktig at gründerne får noe kompensasjon i form av lønn. I USA ligger lønninger på rundt 50 000 dollar i året i denne fasen, forteller han.

-- Diskuter økonomien med familien

Når selskapet begynner å få sine første salg og oppmerksomhet, endrer ting seg igjen, forteller den profilerte investoren.

-- Da har man et styre og flere interessenter i og rundt selskapet. Her må man forhindre at gründeren ikke har et insentiv til å trekke seg ut. Da besluttes det gjerne å gi gründeren mer i lønn. I USA er en vanlig lønn etter en Serie A-emisjon rundt 100 000 dollar.

-- Man kan argumentere for at det å starte en oppstart ofte har elementer av selvrealisering i seg. Noe av debatten har handlet om at gründere må ofre noe for å drive på egenhånd. Hvordan stiller du deg til dette?

-- Som nevnt er det viktig at gründerne er fokuserte på det de driver med. Det betyr ikke at de tjener godt. Jeg er veldig opptatt av gründeren setter seg ned med familien og diskuterer hva de er villige til å ofre, fordi det innebærer gjerne noen år med mindre penger. Vi ser at flinke gründere gjerne har utarbeidet et budsjett med familien, slik at alle parter er klar over at man som gründer har mindre å rutte med, svarer Riiber Knudsen.