Arbeiderpartiets tech-politiker på Stortinget, Torstein Tvedt Solberg,

Krangler om æren for gründertiltakene: «Mæland fortsetter å prate fluff»

Publisert Sist oppdatert

– Det er ikke regjeringen som har dratt de viktigste sakene i gründerpolitikken de siste fire årene, sier Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet.

I et intervju med Shifter da hun besøkte Kolonial.no, rettet næringsminister Monica Mæland et spark mot den forrige regjeringens gründerpolitikk. Det skjedde da hun skulle svare på gründer Karl Munthe-Kaas sitt utspill om at det hadde vært mye «fluff» og få tiltak som virkelig monner fra den nåværende regjeringen.

 «I motsetning til de rødgrønne som ikke gjorde noe på dette feltet, og ikke tror på å stimulere gjennom skatteendringer, så gjør vi noe. Og vi skal jobbe videre med det,» sa Mæland, og presiserte at hun var veldig stolt over det regjeringen hadde fått til i gründerpolitikken.

Fluffdebatten fortsetter 

Dette får Arbeiderpartiets ledende gründerpolitiker, Torstein Tvedt Solberg, til å tenne på pluggene.

– Mæland fortsetter å prate «fluff». Det er ikke regjeringen som har dratt de viktige sakene i gründerpolitikken de siste fire årene, det er Arbeiderpartiet og Venstre. Pre-såkorn, skatteinsentiver og opsjoner er alle saker som har kommet fra Stortinget, fra oss og fra Venstre, ikke fra regjeringen, påpeker Tvedt Solberg.

Han hevder at Mæland har vært ensidig opptatt av å øke etablerertilskuddet.

– Hun har også redusert tilgang på statlig venturekapital, gjennom å foreslå å trekke tilbake 1,25 milliarder fra Investinor og tappe Argentum gjennom store utbytter, legger AP-politikeren til.

Tvedt Solberg tror at folk ser at Høyre og FrP ikke har levert målrettede tiltak.

– De har i fire år stirret seg blinde på formueskatten og tror at kutt i den skal skape arbeid. Slik er det jo ikke.

Enig med Karl

Karl Munthe-Kaas krevde blant annet endringer i opsjonsskatten, slik at også større oppstartsselskaper kan bruke dette som et virkemiddel til å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft, uten å måtte frykte skattesmell. Dette mener han kan gjøres ved at gevinsten kapitalbeskattes, ikke lønnsbeskattes som i dag. Han ville også ha en «doping» av ventureinvestorer, med statsstøtte for å få mer kapital inn til selskaper som skal gå fra små til store.  Torstein Tvedt Solberg sier seg enig i virkelighetsbeskrivelsen fra Karl Munthe-Kaas, om at det skapes for få store bedrifter.

– Det startes mange bedrifter i Norge, men vi trenger flere vekstbedrifter som bidrar til å skape flere nye arbeidsplasser. Dette er noe Arbeiderpartiet skal levere på om vi får styre, det blir stopp på kun «fluff» og prat. Kort sagt garanterer jeg mindre prat og mer handling, sier Tvedt Solberg.

Han viser til at Høyre og FrP Høyre og FrP vente fire år før de kom endringer.

– Vi vil sette i gang med dette fra dag en. Det handler om at Arbeiderpartiet tror som Karl at staten har en rolle å spille.

Lytter til Spotify

Torstein Tvedt Solberg sier at også Arbeiderpartiet ønsker å forbedre opsjonsbeskatningen, og at partiet ser til både Sverige og Storbritannia for modeller for dette.

–Det viktigste vi ønsker å oppnå er at selskaper i tidlig vekstfase kan rekruttere nøkkelkompetanse, da må vi ha et system som legger til rette for det, sier Tvedt Solberg.

Han understreker at Arbeiderpartiet har merket seg debatten i Sverige, der blant annet Spotify har fremmet den samme kritikken som Karl Munthe-Kaas mot de svenske endringene, at det også må gjelde de større oppstartsselskapene.

– Jeg mener vi trenger en målrettet ordning, og vi vil jobbe med forbedringer som sikrer dette.

Statens rolle

Torstein Tvedt Solberg er også enig i at tilgangen på venturekapital må styrkes, og at det handler om å få opp flere miljøer med kompetente investorer som vil investere i norske selskaper.

 – Vi kan i alle fall ikke bygge ned det vi har, slik Høyre og FrP forslo med Investinor, sier han.

 Han mener det kan være aktuelt å bruke modellene fra såkornfondene for å få til dette.

– Staten kan gå inn med kapital, og tar en noe mindre eierandel enn det skulle tilsi, eller matcher gjennom lån. Begge disse kan være aktuelle modeller å bruke, sier han.