Svein Ove Kvalsund, direktør for SMB i Sparebanken Vest og en av initiativtagerne bak tjenesten Buffer. Foto: Sparebanken Vest.

Buffer vil gi bedrifter direkte tilgang til kapital gjennom regnskapssystemet. Integreres i PowerOffice Go.

Publisert Sist oppdatert

Med Buffer ønsker Sparebanken Vest (SPV) å løse likviditetsutfordringer for bedrifter. Akkurat som Aprila Bank.

Tjenesten, som så dagens lys for et år siden, blir nå tilgjengelig i regnskapssystemet PowerOffice Go. Buffer fungerer ved at de tar pant i de utestående fordringene til en bedrift, og ved være koblet til et regnskapssystem, i første omgang PowerOffice og Uni Economy, vil de ha full oversikt over økonomien, så de i realtid kan beregne hvor mye penger bedriften kan låne til enhver tid.

Det betyr at en bedrift som bruker PowerOffice Go nå kan få tilgang til penger mens de venter på innbetaling fra kunder.

-- Den beste måten å løse problemet på

Hvis dette lyder kjent, så tilbyr Aprila Bank en tilsvarende tjeneste i regnskapssystemet Tripletex, Xledger, og snart UniMicro og eAccounting, som en fakturasalg-tjeneste. Mens factoring-tjenester som Svea Finans og Arvato gjør dette på tradisjonelt vis, direkte til kunden.

-- I prinsippet er det veldig likt med Aprila Bank. Begge tilgjengeliggjør tjenesten gjennom en tredjepartsflate. Men det er en vesentlig forskjell i at Aprila kjøper én og én faktura, mens vi finansierer massen fakturaer. Vi «onboarder» brukeren kun én gang, og deretter får de en konto som går opp og ned etter hvert som du fakturerer, sier Svein Ove Kvalsund, Direktør for SMB i Sparebanken Vest og en av initiativtakerne bak Buffer, til Shifter.

Han forteller at det ikke bare har vært enkelt, som etablert bank, å akseptere at en tilgjengeliggjør en slik tjeneste utenfor sin egen flate.

-- Ja, du møter en viss skepsis og motstand, for dette er helt nytt. Men vi er en bank som er opptatt av god kundeopplevelse, og over tid så ble vi enige om dette var den beste måten å løse problemet på for dette segmentet, sier han.

-- Motoren bestemmer

Han poengterer at små bedrifter har veldig mange flater de må logge seg inn i.

-- Kundene var veldig tydelig på at de ønsket færrest mulige innlogginger og færrest mulige verktøy, sier Kvalsund.

Ifølge SPV-direktøren er dette annerledes fra factoring ved at man har en konto, hvor beløpet som kan lånes er dynamisk, avhengig av motoren som beregner risiko og størrelse på lånesummen. Ingen mennesker tar i bedriften sine fakturaer, og bedriften får betalt fra kundene sine som vanlig.

-- Det er motoren som bestemmer hvor stor andel av fordringen man kan låne. Den beregner risiko og predikerer hvorvidt lånesummen blir tilbakebetalt. Det høyeste vi har sett, er over 90 prosent. I dette produktet har vi også bygget inn en innsiktsmodul som blir synlig for kunden, og som vil predikere ditt likviditetsbehov, sier han.

-- Hvordan prises dette?

-- Kunden betaler kun én prosent per måned for beløpet de har brukt. Det er ingen oppstartskostnad eller andre skjulte kostnader. Det kom tydelig frem i kundeundersøkelsen vår at bedrifter ønsket full kontroll på prisen. Hvis man trekker 100 prosent hver dag, blir det i overkant av 12 prosent effektiv rente i året. Men frem til nå, er det ingen som har det bruksmønsteret. Dette er ment som et produkt når du har behov. Hvis behovet er konstant, så er dette mest sannsynlig ikke et produkt for bedriften din, mener Kvalsund.

-- Må man opprette en egen konto i SPV for å bruke Buffer?

-- Ja, det opprettes automatisk ved onboardingen, men du må ikke bytte bank. Kontoen blir bare brukt til inn- og utbetalinger på bufferen. Og det er ingen kostander knyttet til denne, sier han.

Israr Khan, CDO i Aprila Bank. Foto:

Ifølge Kvalsund, ønsker de nå å bygge et marked sammen med PowerOffice Go, men de har også bygget en integrasjon for Uni Economy som i dag er aktiv via buffer.no.

-- Det vil også komme flere integrasjoner, men nå fokuserer vi på de vi har. Vi er i dialog med flere andre systemer også, sier han.

Markedet er underbetjent

-- Overordnet, er det veldig bra at også Buffer helintegrerer tjenesten i et regnskapssystem. Dette er en aktør som er med og skaper et marked med oss, og vi heier på alle foretak som hjelper småbedrifter. Markedet er så underbetjent, så jo flere jo bedre. Vi ønsker dem velkommen, sier Israr Khan, CDO i Aprila Bank, som foreløpig er integrert i regnskapssystemet Tripletex.

Han mener produktene ligner sett fra utsiden, men er forskjellige på innsiden.

-- Buffer er et godt produkt for de som har holdt på en stund, har en stabil fordringsmasse, relativt god kredittverdighet og har på plass en del elementer, slik som innbetaling med KID.  Aprila betjener det segmentet også - men vi kan også betjene de helt nye bedriftene som har begrenset historikk, samt de som ønsker å ha en buffer i Aprila uten øvrige forpliktelser, og eksempelvis kombinere det med andre finansieringstjenester, slik som kassekreditt, sier Khan.

-- Hvorfor er dette bedre for de helt nye bedriftene?

-- Fordi vi ikke tilbyr et lånebasert produkt, men umiddelbar betaling for fakturaen din, og vi har en litt annen måte å beregne risiko på. Vi driver med spot-finansiering, som betyr det ikke er noen forpliktelser knyttet til tjenesten vår i det hele tatt. Med spot-finansiering må du ta stilling til om du vil ha pengene umiddelbart for en faktura du sender eller vente på innbetaling fra din kunde som typisk er 14-90 dager, sier han.

Men ifølge Khan, så bryr ikke kundene seg så mye om mekanikkene bak produktene.

-- De ønsker jo som regel å få dekket et behov som kan være å få penger, betale en leverandør eller slippe å følge opp fordringene sine – og der kan både Buffer fra Sparebanken Vest og Aprila dekke behovene på forskjellige måter, sier han.

-- Hva ligger prisen på hos dere?

-- Prisen varierer fra én prosent og oppover, men snittet ligger på 2,5 prosent. Det avhenger av utsteder, sluttkunde, hva det faktureres for og antall dager til forfall sier Khan, som understreker at også deres produkt er helt gratis å aktivere, og du betaler kun hvis du faktisk ønsker å finansiere en eller flere fakturaer.