For få år siden var selvkjørende kjøretøy science fiction, i dag er teknologien og testingen i gang. Foto: Easy Mile.

NSB kjøper seg inn "selvkjørende transport-startup" Applied Autonomy

Publisert Sist oppdatert

Samferdselssektoren endrer seg raskt. Elektrifisering, digitalisering og selvkjørende transportmidler kommer til å snu opp ned på nordmenns hverdagsreise, mener NSB, og kjøper seg inn i selskapet Applied Autonomy.

--Vi ønsker å lære og delta i utviklingen med selvkjørende transport, sier Synne Homble, mobilitetsdirektør i NSB-konsernet, i en pressemelding.

NSB-konsernet kjøper seg denne uken inn i Kongsbergselskapet Applied Autonomy. Gründerbedriften leverer tjenester for gjennomføring og drift av demonstrasjoner, piloter og utprøving av selvkjørende kjøretøy.

Togselskapet går inn med to millioner kroner og sikrer seg en eierandel på 16,67 prosent i oppstartsselskapet.

Synne Homble er mobilitetsdirektør i NSB. Foto: NSB

Vil delta i utviklingen

-- Vi gleder oss til å komme tettere på teknologimiljøene på Kongsberg. Applied Autonomy representerer et av de beste kompetansemiljøene i Norge innenfor autonome transporter. NSB ønsker å lære og delta i utviklingen med selvkjørende transport, sier Homble.

Kongsberg Innovasjon gikk inn på eiersiden og etablerte Applied Autonomy første halvår 2017. Inkubatoren og innovasjonsselskapet vil investere en million kroner til i Applied Autonomy i forbindelse med at NSB-konsernet blir medeiere.

-- Det at Applied Autonomy får inn en aktør som både kan bidra med finansiering og tilføre kompetanse innen kollektivtransport er viktig for den strategiske utviklingen av selskapet, sier Svein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg Innovasjon.

-- Dette er et godt eksempel på hvordan Kongsberg Innovasjon legger til rette for samarbeid mellom oppstartsselskaper og etablerte selskaper, legger Torø til.

Pilotprosjekt i Kongsberg

Nettbuss, som er en del av NSB-konsernet, er allerede involvert i et pilotprosjekt for selvkjørende busser i Kongsberg. De ser for seg flere slike prøveprosjekter fremover.

- På lengre sikt tror vi dette samarbeidet kan gjøre NSB-konsernet konkurransedyktige i ulike former for transportanbud. Vi vurderer også om vi skal starte og drive egne kommersielle tjenester innenfor selvkjørende busser, sier Homble.

Ny satsing på mobilitet

NSB-konsernet, som består av persontog, buss, reiseliv og godstog, er inne i en stor endringsprosess. Både for å tilpasse seg konkurranseutsettingen av norske togstrekninger, og for å rigge seg for fremtiden.

Investeringen i Applied Autonomy er et ledd i NSB-konsernets satsing på mobilitet. NSB har opprettet en mobilitetsenhet for første gang, som skal fokusere på å tenke helhetlig om å skape kundevennlige reiser fra dør til dør. Synne Homble ble oppnevnt som mobilitetsdirektør for den nye enheten i forrige uke.

-- Transportbransjen har rett og slett gjort det tungvint for kundene å komme seg enkelt fra dør til dør med kollektivtransport. I mange år har bransjen satt transportmidlene i sentrum og overlatt resten til kundene. Bransjen må samle krefter for å skape reiser som setter kunden i sentrum. Det skal vi i NSB bidra til, sier Synne Homble.