Anna Nordell, med-gründer i det svenske AI-selskapet Sana Labs. Her på Katapult Future Fest 2018. Foto: Vilde Mebust Erichsen

Hun fyller kunnskapshull med kunstig intelligens: – Ingen passer egentlig inn i dagens skolesystem

Publisert Sist oppdatert

Anna Nordell vil erstatte kollektiv undervisning med personalisert opplæring - smartere enn skoleboka. 

Hun hadde flaks. Lå helt på gjennomsnittet, hang verken foran eller bak de andre i klassen - «og da fungerte jo skolen».

– Men det er jo egentlig ingen som passer inn i en «one size fits all»-modell, sier Nordell, nå medgründer i den svenske AI-startupen Sana Labs.

– Gjennom flere hundre år har vi lært å lære kollektivt. Samtidig vet vi at individuell læring har en større effekt, men det er jo rent praktisk umulig å få til med én lærer på 30 elever, sier hun.

Sana Labs løsning er en algoritme som identifiserer hver enkelt elevs kunnskap, evner - og mangler i realtid. Selskapet har utviklet en teknikk som digitale utdanningsbedrifter kan benytte via en API.

Livslang læring

– Hvis du for eksempel studerer geometri, men ikke forstår Pi, oppdager vi dette - og forklarer deg konseptet med utgangspunkt i din allerede kunnskap, forklarer Nordell - og sammenligner egen plattform med Spotifys «Discover Weekly».

– Vi effektiviserer læringen, og gjør den mer engasjerende. Og dersom det er mer jevn balanse i kunnskapsnivået hos elevene, er det enklere for læreren å ta kunnskapen ut i klasserommet, jobbe mer kritisk, drøfte ideer …

Spill for barn, kurs i språk og matematikk - eller naturvitenskap på universitetsnivå. Sana Labs er en plattform livslang læring.

– Hvis hvert enkelt individ kan nå sitt fulle potensial, kan vi se effektene på utrolig mange områder. Skole og utdanning er jo en grunnpilar i vårt samfunn, sier Nordell - med mål om å forandre hele verdens læring slik vi kjenner den i dag.

Fremtidens læring

– Er det mulig å gjøre denne endringen uten AI-teknologien?

– Jeg tror ikke det. Løsningen baseres jo på data som forstår hvordan hjernen lærer.

AI-gründeren var blant et ti-talls talere om fremtidens lærling under årets Katapult Future Fest i Oslo denne uken.

– Dagens skolesystem er statisk. Det går rett og slett for sakte. Det du lærer første året, er udatert det neste, sier festivalens co-gründer Ida Faldbakken om det prioriterte temaet i «teknologi for en bedre verden»-konferansen.

– I en verden som hele tiden endres - og styres av teknologi, er vi nødt til å tilpasse oss, også i skolen. Da trenger vi samtalene om hvordan vi skal løse utfordringene tverrfaglig.