Pål T. Næss på Startup Extreme, da det ble kjent at han ble gründersjef i Innovasjon Norge. Her med Anita Krohn Traaseth. FOTO: Per-Ivar Nikolaisen

Anita Krohn Traaseth om gründersjefen: "Bunnsolid i medvind og motvind"

Publisert Sist oppdatert

Men det er usikkert om Innovasjon Norge skal finne en direkte erstatter for Pål T. Næss.

I dag sprakk nyheten om at gründersjef Pål T. Næss gir seg i Innovasjon Norge og går tilbake til selskapet han var med på å starte, Gelato. Hans tidligere leder, Anita Krohn Traaseth, er en av dem som mener at Næss har gjort en god jobb.

– De siste årene i ledergruppen har han vært helt sentral med å løfte frem gründerenes behov, og jobbet beinhardt for å skape de resultatene vi har oppnådd, kommenterer Krohn Traaseth til Shifter.

Hun viser til at Næss har vært med på å løfte frem verdien av gründerbedrifter. Han har også bidratt til kortere saksbehandlingstider, nye finansieringstjenester, nye samarbeid og bredere satsing på gründere over hele Norge, samt ikke minst eksportfokus og behovet for kompetanse for vekstbedrifter.

– Nå har Innovasjon Norge mistet både deg og Pål. Bør man ikke være redd for kontinuiteten i satsingen på gründere?

– Jeg er helt sikker på at Regjeringen vil fortsette sitt arbeid med å videreutvikle Gründerplanen. Den var første i sitt slag i Norge da næringsminister Mæland lanserte den i 2015, og den har gitt gode resultater, raskt. Det er et så viktig arbeid, det å tilrettelegge for å skape helt nye arbeidsplasser og næringer, og det har kommet for å bli tror jeg.

"Hel ved"

Anita Krohn Traaseth sa selv at hun skulle gå til et vekstselskap da hun sluttet i Innovasjon Norge. Dette er imidlertid satt på vent inntil videre.

Hun er ikke overrasket over beslutningen til Næss.

– Jeg har stor forståelse for at Pål vil være med i neste vekstfase i Gelato, et selskap han var med å starte fra bunn. Alt i sin tid, og Pål har levert fra seg et solid stykke arbeid mens han var på omstillingspost for Norge i Innovasjon Norge. Det har rett og slett vært en sann glede å jobbe tett med Pål, som menneske er han hel ved, tåler en støyt og er ikke redd for å jobbe hardt for å få til det umulige.

– Har han vært en viktig støttespiller når det har blåst som verst også?

– Ja, han er bunnsolid og er der for alle sin kollegaer, uansett om det er medvind eller motvind. Han er lojal til samfunnsoppgavene og som tidligere grunder vet han hva endring betyr i praksis. For meg har han vært uunnværlig som lederkollega i den fasen vi jobbet med krevende omstillingsoppgaver og nedbemanning.

Usikkerhet om erstatter

Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli, som fikk vite om avgangen for få dager siden, takker Næss for en "formidabel innsats" i Innovasjon Norge.

– Pål er en høyt verdsatt leder og kollega. Innovasjon Norge har blitt styrket på gründerområdet siden han startet, sier Haugli til Shifter.

Han understreker likevel at Næss er "én av mange viktige" som jobber med entreprenørskap i Innovasjon Norge, og er sikker på at selskapet vil jobbe godt med gründere også fremover.

Det er imidlertid for tidlig å si noe konkret om en eventuell erstatter av gründersjefen.

Det skyldes blant annet at Næringsdepartementet er i gang med en stor gjennomgang av virkemiddelapparatet, og en omstrukturering av Innovasjon Norge er aktuelt. Prosessen vil derfor "ta litt tid", ifølge IN-sjefen.

– Dette går inn i en litt større diskusjon. Men det blir uansett viktig for oss å finne folk som kan jobbe godt med entreprenørskap, og det skal vi selvsagt rigge oss for å gjøre, forsikrer Haugli.

Bygge økosystem

Samtidig mener han det er godt nytt at Næss returnerer til Gelato.

Haugli har tidligere lagt stor vekt på bygging av økosystemet, og tror denne overgangen kan bidra til nettopp det.

– Jeg har ingen problemer med å forstå at han går til det jeg vil si er et av de mest spennende vekstselskapene i Norge, sier han.

– Det er også et sunnhetstegn. Det er bra at Innovasjon Norge kan rekruttere folk med gründererfaring, men også veldig bra at gründerbedrifter ser verdien i å hente kompetanse herfra. Det betyr at vi oppleves som relevante, og vi har alle intensjoner om at det skal være tilfelle også i fremtiden.

– Trist og spennende

Medgründer og COO i Startup Norway, Knut Wien, er langt på vei enig med Innovasjon Norge-sjefen.

– Jeg ble overrasket fordi det er dumt å miste Pål i den rollen, han har gjort en god jobb. Samtidig er det både naturlig og fantastisk flott at han går tilbake dit han kom fra. Det er slik økosystemsirkelen fungerer, sier han.

Pål T. Næss ble presentert i Innovasjon Norge-rollen på gründerkonferansen Startup Extreme i 2016, som arrangeres av Startup Norway.

– I løpet av de årene han har vært i Innovasjon Norge, har hele det norske økosystemet vokst og utviklet seg i en spennende retning. Landskapet han da ble satt til å håndtere har endret seg mye, sier Wien.

Han mener derfor at gjennomgangen av virkemiddelapparatet kommer på et godt tidspunkt.

– Nå blir det spennende å se om man for eksempel skal ha flere som jobber slik som Pål har gjort, aktivt ut i miljøet. Det er viktig å få inn folk som er innstilt på å gjøre forskjellige ting. Noen som forstår verdien av variert erfaring, som går foran, og som gir tilbake.