Thorvald Thorsnes er daglig leder i Flexify. Foto: Privat.

Fire eks-BCG-konsulenter lanserer jobb-plattform som de mener vil utfordre bemanningsbyråene

Publisert Sist oppdatert

Flexify, kaller de tjenesten sin, og har de ett mål: Å spise opp kaken til de tradisjonelle bemanningsbyråene.

–De tradisjonelle bemanningsbyråene har i dag tunge organisasjoner og et høyt påslag på utleid arbeidskraft. Vi ser et tydelig behov for å kunne tilby en mer effektiv prosess for fleksibel bemanning, spesielt for startups, små og mellomstore bedrifter. Ressursbehovet for bedrifter endres mye raskere enn før, samtidig som flere ønsker seg en fleksibel arbeidshverdag. Vi vil automatisere hele bemanningsprosessen, slik at bedrifter kan bestille en kvalitetssikret ressurs med noen få klikk og ha dem i arbeid allerede samme dag, forteller daglig leder Thorvald Thorsnes til Shifter.

Den tidligere BCG-konsulenten mener dagens bemanningsbyråer er altfor lite effektive og at påslaget på lønnen til de som faktisk utfører jobben er altfor høyt.

– Vi vil kutte kostnaden ved midlertidig bemanning med 30-40 prosent. Ineffektive prosesser og stor overhead gjør at bemanningselskapene gjerne tar 70% påslag på lønnen. Ved å automatisere hele prosessen skal vi kutte dette til 20%, noe vi håper vil snu opp-ned på markedet for fleksibel bemanning, forteller Thorsnes

Vil kvalitetssikre arbeiderne

–Hvordan sikres kvaliteten blant arbeiderne?

– For å kvalitetssikre personer som er på utkikk etter fleksibelt arbeid, vil det gjennomføres en intervjuprosess med kartlegging av kompetanse og erfaring, samt sjekk av referanser. Det er kun de best kvalifiserte kandidatene som blir invitert til å benytte plattformen. I tillegg evalueres alle etter hver avsluttede jobb for å sikre riktig incentiver og kvalitet. Kvalitet er ekstremt viktig for oss. Bedriftene skal være trygge på at kandidatene de får anbefalt gjennom Flexify både er godt egnet og ønsker å jobbe for selskapet, forteller han.

–Det vil jo kreve en del menneskelige ressurser å kvalitetssikre arbeiderne. Det krever mye å rydde opp i forhold som ikke funker, kundeservice osv…Hvordan kan påslaget deres være så lavt å likevel være profitabel. Eller sagt på en annen måte. Hva er deres «secret sauce» som vil gjøre dere enda mer effektive?

–Det er to ting. Det ene er teknologien i matching-algoritmene. Hos de store bemanningsbyråene sitter det mange konsultenter og ringer rundt for å finne riktig kandidat , som er en utrolig manuell prosess. Hos oss er det helt automatisert. Det andre er at vi har en helt fundamentalt annen forretningsmodell. Hos bemanningsbyråene er arbeiderne ansatt, hos oss er ingen ansatt men jobber gjennom enkeltmannsforetak. Det betyr at vi ikke vil ha kostnader som arbeidsgiveravgift, pensjon osv, sier Thorsnes.

–Betyr at de får mindre igjen, ettersom de må fikse pensjon og forsikring selv?

–Det stemmer at man som enkeltmannsforetak må ordne pensjon og forsikring selv. Vi håper å få på plass gode forsikringsavtaler og vil jobbe aktivt for å senke terskelen for sette opp og drive et enkeltmannsforetak på en god og trygg måte, sier han.

–Men da får arbeiderne totalt mindre igjen hvis de må fikse mye selv?

–De skal i hvert fall ha like god lønn hos oss som de får hos de store bemanningsbyråene.

–Inkludert at du har ekstra penger til å betale pensjon og forsikring?

–Ja, timelønnen blir høyere for at de skal kunne ha like gode vilkår.

–Men går ikke da vinninga opp i spinninga ?

–Vi slipper å betale arbeidsgiveravgift. I tillegg trenger vi ikke mange ansatte for å drifte et stort volum av mennesker.

–Er man da like sikret med tanke på sykepenger osv?

–Ja, de betaler trygdeavgift som alle andre, som gir rett på sykepenger.

–Så man kommer ikke dårligere ut som en arbeider?

–Nei, målet er at de skal komme bedre ut. Og de vil få en helt annen opplevelse av tjenesten gjennom full oversikt over jobber de kan melde sin interesse til, sier han.

Selvfinansiert, men trenger penger for å utvide

–Har dere hentet penger? Hvor mye?

–Foreløpig er vi selvfinansiert. Når vi skal skalere til andre byer, må vi vurdere å hente inn penger. Men vi ønsker å få validert konseptet i Oslo først, så tar vi det til andre byer i Norden.

–Hva er markedsstrategien deres? Hvordan skal dere rekruttere arbeidere på den ene siden og rekruttere kunder på den andre?

–Vi har allerede vært ute og markedsført oss mot arbeidere og mottatt flere hundre søknader. Foreløpig er det mange flinke studenter som har meldt seg på. I tillegg har vi på oppdragssiden rekruttert 10 pilotbedrifter, primært startups som stadig trenger folk for å kunne skalere raskt. Målet er å utvide til små- og mellomstore bedrifter og deretter gå etter de største.

– Var det tøft å si opp jobben for å starte Flexify?

–For meg personlig har det hele tiden vært drømmen å starte et selskap. Jeg har alltid visst at jeg skulle gjøre det. Og sammen med teamet vi har nå er det helt fantastisk. Men det har ikke vært så lett å forlate en god konsulentlønn.

–Har du måttet endre på noen vaner?

–Jeg har alltid vært ganske gnien av meg. Akkurat nå så lever jeg på kona, så for vi se hvordan det går. Vi har penger til å satse skikkelig ett år nå, sier Thorsnes.

Flexify er grunnlagt og eid av:
Thorvald Thorsnes (daglig leder - eier 40%), 26 år, tidligere konsulent i BCG og har studert industriell økonomi ved NTNU.
Martin Hæreid (eier 20%), 31 år, tidligere prosjektleder i BCG og har studert industriell økonomi ved NTNU.
Andreas Jebsen (eier 20%), 31 år, tidligere konsulent i BCG og er siviløkonom fra NHH.
Håkon Hortemo (eier 20%), 31 år, tidligere konsulent i BCG og har studert rettsvitenskap ved UiO.