Anders Lier i Nordic Impact og Katapult. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Katapult-toppen ser verdiene vokse: Dette har de "tjent" på å satse pengene på startups som jobber for en bedre verden

Publisert Sist oppdatert

De første selskapene Katapult investerte i, er verdt nesten tre ganger så mye som for to år siden. 

Katapult-toppen kom nylig hjem fra Davos, der Katapult Ocean samlet noen meget prominente gjester til samtale. Blant de på plass var Peter Thompson, FNs spesialutsending for havspørsmål. Der var også den kjente ventureinvestoren og Norges-vennen Bill Tai. Gjennomgangstonen var at man nå trengte løsningene, ikke bare alt pratet -- musikk i ørene til Lier og de andre som nå fyller opp Katapults nye storfond for investeringer i startups som jobber for en bedre verden.

Les også: Katapult Fund har hentet 175 millioner for å finne Norges første «enhjørning» 

2,6 ganger pengene

Det nye storfondet for såkalte banebrytende teknologier er så å si gjennom den første runden med oppfylling, der det skal hentes 250 millioner. Foruten et par tyvstarter med investeringer i amerikanske selskaper, starter de investeringene for fullt nå i andre kvartal.

Katapult-systemet har imidlertid gjort en rekke investeringer tidligere, både gjennom de ulike akselerator-programmene og gjennom Nordic Impact. Til sammen har de investert over 130 millioner i «impact»-startups, samt mobilisert ytterligere 250 millioner fra andre investorer inn i «impact»-tech. Lier mener at det finnes god dokumentasjon internasjonalt for at dette lønner seg, men at de her i Norge fortsatt er i en vel tidlig fase for å vise til konkrete resultater. Dette kommer når fondene begynner å gjøre exits, ifølge Lier.

-- Vi har en del tidlige indikasjoner på at vi vil skape sterk finansiell avkastning, samfunnsmessig og miljømessig effekt. Men vi er nødt til å dokumentere dette med gode målinger og rapporteringer. Vi har et system for å rapportere på dette.

Han viser til situasjonen for de 12 første selskapene som var med i akseleratoren til Katapult, der de har hatt en verdistigning på 2.6 pengene som ble investert for under 2 år siden.

-- Dette forteller at vår investeringshypotese holder vann, og at vi kommer til å skape veldig gode finansielle resultater.

Les også: Katapult henter 50 millioner til nye runder med å hjelpe selskaper som bidrar til en bedre verden 

Ingen norsk tradisjon

Initiativtagerne Anders H. Lier, Tharald Nustad, Edvard Engesæth, Kristoffer Røil og Alexander Hagerup er blant nordmennene som har gått inn i det nye storfondet, Katapult Fund. En av de største ankerinvestorene, Fidem Capital, har base i London og Hong Kong, der de knytter vestlige selskaper med det kinesiske markedet.

-- Vi ønsker å mobilisere norsk kapital, at de norske pengene blir brukt på det vi mener er fremtiden. Vi er i dialog med mange investorer her i Norge, men de har ikke den samme tradisjonen og erfaringen som vi ser i våre søsterland til å investere i banebrytende teknologi og «impact».

-- Det er ikke alle som vet at slike investeringer genererer en høyere finansiell avkastning. Så vi må jobbe med forståelsen rundt dette, mener Lier.

-- Blir dere ofte møtt med at «vi driver ikke med slike filantropiske ting»?

-- VI har tidligere blitt møtt med dette, men det er langt færre slike tilbakemeldinger nå. Det har vært mye oppmerksomhet rundt «impact»-investeringer, og det er mer og mer forståelse og aksept. I Davos var dette tema nesten overalt.

Han viser til at en aktør som Al Gore, med sitt «Generation Investment Management», har drevet med impact-investeringer i mange år, og på denne måten har bidratt til å øke kunnskapen i kapitalmiljøene.

Les også: Slik er Katapult en del av en større plan: Bygger verdensnettverk for investeringer i godhjerta gründere 

Boble?

-- Er det fare for at vi trauste nordmenn oppfatter dette med «impact»-investeringer som en boble? Det tar jo tid før resultatet av slike investeringer vil vise seg?

-- Kortversjonen av svaret er «nei», vi er ikke i en slik situasjon. Men det er veldig mye oppmerksomhet rundt «impact»-investeringer. Vi ser naturligvis også det jeg vil kalle «impact washing». Folk sier de driver med «impact», mens de egentlig ikke gjør det. Det er derfor ekstra viktig at vi går i bresjen og gjør dette ytterst grundig og profesjonelt.

-- Dette kan jo få noen negative konsekvenser for dere?

-- Ja, det kan det absolutt. Så vi er helt avhengig av at vi produserer sterkere finansielle, miljømessige og samfunnsmessige resultater. Vi må vise til godt dokumenterte resultater av arbeidet vi gjør. «Impact»-rapportering er en integrert del av vårt arbeid på lik linje med finansiell rapportering.

Sukessene

Teamet bak Katapult Fund har dokumentert solid avkastning på flere av sine tidligere investeringer. Nustad og Lier har for sin del solgt seg ut av seks selskaper, og tjent gode penger på det. I Huddly fikk de igjen 11 ganger de investerte pengene. Et annet selskap er Nettbil, der de gjorde 15 ganger pengene.

Når de vurderer resten av porteføljen, ser de på verdisettingen i siste emisjon.

-- Vi prøver å være konservative. Flere av selskapene våre, slik som Chooose og Skygarden, er inne i Serie A, men vi venter til dette er lukket, før vi oppjusterer verdiene.

-- Hva er planen, går dere for «exit» slik andre fond gjør?

-- Vi kommer til å gjøre «exits», men strategien vår må være gründervennlig. Vi ønsker å selge på et tidspunkt som er riktig for dem. Vi jager ikke kortsiktig profitt, men gjør det på en måte som er best for både selskapene og investorene.

Tror Norge vil hente seg opp

Det sies at det ikke er like lett å hente kapital som tidligere, og at tech-investorene er forsiktige for tiden. Lier kjenner seg ikke igjen i dette, og Katapult-gjengen sitter heller ikke på gjerdet. Nylig har de gjort investeringer i 11 Katapult Ocean-selskaper, og skal inn i 12 nye Katapult Accelerator-selskaper allerede i mars i år.

Da Lier og gjengen skulle i gang med det nye storfondet, studerte de 386 nordiske AI-startups for å se på mulighetene. 56 av dem var fra Norge.

-- Kvaliteten på norske AI-startups er også noe lavere enn i de andre nordiske landene. Vi har et mindre utviklet økosystem, så det er naturlig. Det skyldes nok at vi ikke har klart å knytte sammen kapital, gründere, næringslivet og akademia like sterkt som våre naboer ennå. Men det er noe som vil komme raskt. Det norske økosystemet er under enorm utvikling nå.

Lier mener det likevel er eksempler på svært gode enkeltselskaper, og han er overbevist om at det snart vil komme flere.

-- Vi har en høyt utdannet befolkning, vi tar i bruk ny teknologi tidlig, og vi har som nasjon en unik kapitalbase. Vi må gripe sjansen nå og bevege oss fra søvnig oljenasjon til teknologinasjon. Vi har ingeniører i verdensklasse og ideer som skal til for å løse de store problemene. Nå må vi mobilisere pengene.

Les også: Cilia Holmes Indahl (29) er ny Nordic Impact-sjef: – Jeg tror oppveksten min gjorde at jeg ble voksen altfor tidlig

Streng definisjon

Utenfra er det kanskje ikke like lett å se hva som er «impact» og hva som ikke er det. Katapult følger imidlertid den internasjonalt anerkjente definisjonen av «impact», laget av Global Impact Network:

«Impact investments are investments made into companies, organizations, and funds with the intention to generate social and environmental impact alongside a financial return."

Katapult tar også utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og investeringskomiteen ser alltid på hvilke mål selskapene påvirker med sin business.

-- Vi ønsker å gå for de klare casene. De må fremstå med et klart grønt lys når det gjelder impact.

-- Dere får mange henvendelser. Opplever dere at startups forsøker å pynte seg med «impact» de ikke har?

-- Det skjer i veldig liten grad, men vi har sett noen få eksempler på det.

Hvor sterk må teknologikomponenten være, da?

-- Vårt utgangspunkt er at vi investerer i banebrytende teknologi, eller ekspontiell teknologi som mange kaller det. Teknologityngden utvikler seg gjerne ettehvert hos en startup. Veldig mange av selskapene som starter i akseleratoren har et enormt potensial for å bruke for eksempel kunstig intelligens, men ikke startet helt der. Vi har knyttet til oss dyp teknologiekspertise i teamet, kan hjelpe dem med å utløse det potensialet. Vi er opptatt av å se lenger enn bare hypen.

Selvaag-arving Tharald Nustad står bak Nordic Impact, som igjen gründet Katapult Accelerator som skal få fart på startups som jobber med prosjekter som løser store samfunnsproblemer. Katapult-systemet er etterhvert utvidet med blant annet flerdagerskonferansen Katapult Future Fest, havteknologi-programmet Katapult Ocean og venturefondet Katapult Fund.

Det du trenger å vite

  • Nystartede Katapult Fund har fylt opp kassa med 250 millioner som skal investeres i tech-selskaper som bidrar til en bedre verden.
  • Katapult-topp Anders H. Lier tror at de vil lykkes, og viser til at verdien av de første 12 selskapene i Katapult-akseleratoren, er 2,7 ganger høyere enn på investeringstidspunktet.