(f.v) Vineet Sharma, daglig leder i Kikora, Anders Kvamme, utviklingsdirektør i Aschehoug og Anders Baumberger, redaktør i Kikora. Foto: Kikora.

De ansatte kjøpte ut investorene for å satse større.

Publisert Sist oppdatert

De ansatte i Kikora kjøpte ut investorene og inviterte Aschehoug inn som eier.

Edtech-selskapet Kikora ble etablert i 2005 og er Norges mest brukte matematikklæremiddel for elever mellom 5. trinn og videregående skole. Etter mange år med underskudd, gikk de i 2016 for første gang i overskudd.

-- Faglig sett er Kikora en kjempesuksess, men vi har ikke klart å gjøre det til en ordentlig butikk, sier Anders Baumberger, redaktør og medeier i Kikora, til Shifter.

-- Hvorfor ikke, hvis det er en faglig suksess?

Anders Baumberger, redaktør og aksjonær i Kikora. Foto: Privat.

-- I Norge går de fleste offentlige læremiddelpengene fortsatt til papirboka. Digitale lærebøker blir fortsatt sett på som et tilleggsprodukt. Vi har hatt som mål å være verdensledende på å la elever regne ut mattestykker og få umiddelbare tilbakemeldinger, men betalingsvilligheten fra det offentlige har vært lav. Hadde de vært villige til å betale det de betaler for papirbøker, kunne vi drevet en lønnsom forretning, sier Baumberger.

Aschehoug inn med 10 millioner

Kikora kom til et punkt hvor de måtte ta et valg.

-- Det var noen som sa at det å drive en startup-virksomhet, er som å løpe et maraton. Men beveger du deg innenfor utdanningsektoren, er det som å løpe et ultramaraton. Vi må ha ekstremt lange perspektiver. Skolen er en seig materie. Derfor landet vi på konklusjonen om å få inn en industripartner som forstår skole-Norge, sier Baumberger.

  • De ansatte opprettet holdingselskapet Eldur Learning, hvor alle ansatte ble med som investorer.
  • Deretter kjøpte de opp 50 prosent av aksjene i edtech-selskapet.
  • Vineet Sharma ble ansatt som daglig leder.
  • De fikk med seg Kolonial-gründer Vegard Vik som styreleder. (Vegard er forresten bror til Johan Vik, som er en av gründerne av Kikora.)
  • Og ved årsskiftet landet Eldur Learning avtalen med Aschehoug som kjøpte ut resten av Kikora-aksjonærene, samt sikret driftskapital gjennom en emisjon.

Aschehoug har gått inn med totalt 10 millioner kroner, og sitter på en minoritetspost i selskapet, mens de ansatte eier resten.

Måtte kjøpe ut eiere for å tiltrekke seg kompetanse

-- Hvorfor valgte dere å skifte ut eierne?

-- Vi ønsket å gi samtlige ansatte incentiver som medeiere i selskapet som gjør at vi kan tiltrekke oss spisskompetanse innenfor teknologi, matematikk og didaktikk, sier Baumberger.

Han peker blant annet på at det har ført til at de har klart å få inn ressurser som Kolonial-gründer Vegard Vik, som er styreleder i Eldur Learning, samt ny daglig leder Vineet Sharma,

-- For det tredje var det viktig med tanke på de planene vi har for selskapet. Vi så at det var et behov for en ny profil på eiersammensetningen. Vi trengte ny type kompetanse, kontakter og frisk kapital. Noe vi mener Aschehoug med sin posisjon innen utdanning innfrir bedre på enn de tidligere mer finansielle eierne, sier Baumberger.

Vil kjempe om den store potten med penger

-- Hva tror dere vil komme ut av partnerskapet med Aschehoug?

-- Fra 2019/2020 skal vi posisjonere oss som et av forlagene som kan levere komplette digitale læremidler og dermed kunne være med å kjempe om den store potten. Det blir et helt annet utgangspunkt enn det vi har hatt tidligere, sier Baumberger.

-- Hva blir den største utfordringen deres fremover?

Anders Kvamme, utviklingsdirektør i Aschehoug. Foto: Aschehoug.

-- Det blir å levere på ambisjonene våre. Vi ønsker å gå fra å være et tilleggsprodukt til å være et hovedprodukt i skole-Norge. Den andre store utfordringen vår er å omsette teknologien vår til verdier i utlandet, sier Baumberger.

Aschehoug ønsker bred posisjon i skolen

Anders Kvamme, utviklingsdirektør i Aschehoug, forteller til Shifter at de ser på Kikora som en interessant og dyktig utvikler av digitale læremidler i matematikk.

-- De besitter høy teknologiskg pedagogisk kompetanse, og har en etablert posisjon i faget i den norske skolen. Aschehoug ønsker en bred posisjon i skolen, og styrker denne ved å ta eierskap i teknologivirksomheter som konkurrerer med våre egne digitale produkter. Kikora står sterkt på egne ben, og Aschehoug kan bidra til ytterligere utvikling, sier Kvamme.

-- Hva ser Aschehoug som den største utfordringen med digitale læremidler i skolen?

-- Offentlige NDLA (Nasjonal digital læringsarena) struper utviklingen av gode digitale læremidler fra uavhengige norske miljøer. Dette i motsetning til Danmark hvor det offentlige har valgt andre finansieringsordninger som har stimulert til oppblomstring av teknologimiljøer og sterk vekst i bruken av digitale læremidler i skolen, sier Kvamme.

Han forteller at Aschehoug også har investert i andre tech-bedrifter som WeWantToKnow, som blant annet står bak mattespillene DragonBox.

-- Vi har også investert i Inspera, Creaza og Lawbotics, sier Kvamme.

LES OGSÅ: Aschehoug går inn i legal tech-startup.

Høye inngangsbarrierer i forlagsbransjen

-- Hvordan tror du forlagsbransjen vil utvikle seg de neste årene?

-- Forlagsbransjen har endret seg mye de senere årene, og den utviklingen vil akselerere. Den digitale andelen vil øke, og kanskje spesielt knyttet til læremidler mot skolen, sier Kvamme.

Daglig leder i Kikora, Vineet Sharma, som kom fra en stilling i nettopp Aschehoug, mener forlagsbransjen står overfor mange utfordringer i tiden som kommer.

-- Jeg er sikker på at noen forlag vil lykkes i å omstille seg og være med på den digitale utviklingen. Innenfor utdanning er inngangsbarrierene høye og markedet beveger seg sakte. Det gjør det vanskelig for nye aktører å komme inn og være disruptive. Men håper og tror at virkelig gode produkter finner veien til elevene, og at de etablerte aktørene møter mer konkurranse i årene som kommer, sier Sharma.