Ketil Jensen og Alex York står bak konsulent-plattformen Brainbase. Foto: Lucas Weldeghebriel

Bygger plattform for utviklere som er lei av å jobbe i et konsulentselskap

Publisert Sist oppdatert

--Konsulentselskaper har opptil 100 prosents margin på utviklere de leier ut. Vi ser at pengene går gjennom unødvendige ledd til de som egentlig gjør jobben. Det ville Alex og Ketil endre på da de skapte BrainBase.

Selskapet ble startet i 2017 av Alex York og Ketil Jensen, begge to selvstendige utviklere som slet med samme problem: Hvor skal mitt neste oppdrag være?

--Jeg har hatt en periode tidligere hvor jeg har gått ledig mellom oppdrag. Det er ikke noe gøy når man har tre barn og hus, sier Ketil Jensen, medgründer av BrainBase.

Sammen med Alex York fant han ut at de kunne lage en digital plattform, bygge et nettverk, hvor dyktige utviklere kunne tipse hverandre om ledige oppdrag.

Ett år frem i tid er BrainBase et nettverk for kvalitetssikrede selvstendige konsulenter i teknologibransjen med 130 medlemmer.

Dersom noen tipser om et oppdrag som fører til en avtale, får tipseren 1 prosent cut av avtalesummen, BrainBase får 1 prosent og 1 prosent går til veldedighet. De resterende 97 prosentene går til konsulenten.

--Mange flinke utviklere ønsker frihet til å kunne velge hvor de vil jobbe. De ønsker ikke nødvendigvis å jobbe i et tradisjonelt konsulentselskap hvor de blir satt til å gjøre ting de ikke liker. Samtidig ønsker de en viss trygghet. De får de ved å være en del av et nettverk hvor alle hjelper hverandre, sier Jensen.

Mellommennenes tid er forbi

Partneren York tror mange flere utviklere kommer til å forlate stillingene sine i tradisjonelle konsulenthus for heller jobbe i en startup eller drive for seg selv.

--Utviklere er høyt etterspurt, så man er i en situasjon hvor man både kan være mer kresen, og hvor en større del av lønna tilfaller den som faktisk gjør jobben. Ikke at et konsulentselskap eller en jobbmegler skal ta en stor del av lønna for i praksis gjøre veldig lite, sier Alex York.

Han forteller at en såkalt megler kan ta opptil 30 prosent av lønnen for å videreformidle en utvikler til et større selskap.

--Alt de gjør er å ta en telefon, gjennomføre et intervju, så inkasserer de 300.000 kroner i året. Vi tror slike mellommenn vil få det tøffere i fremtiden.

Ikke for alle

Han vil imidlertid ikke anbefale helt ferske utviklere om å starte for seg selv med det første.

--Vi lar bare kompetente og erfarne folk delta i BrainBase. Vi ville kanskje ikke anbefale dette for 22-åringer, sier York.

Nå har de blitt så mange, at de også kan inngå bedriftsavtaler om trening og andre produkter, slik store selskaper kan gjøre.

--Vi har et levende community og en levende Slack-kanal. Medlemmene tar selv initiativ til å sette opp avtaler på vegne av alle, sier Jensen.

Forretningsmodell

--Hva med forretningsmodellen deres? 1 prosent cut er ikke mye?

-- Det er riktig at vi ikke har “nailet” forretningsmodellen, men vi eksperimenterer med ulike typer former for modeller, og vi kommer til å fortsette å gjøre det. Det finnes andre inntektsstrømmer enn å ta “cuts” fra konsulenter, som mellomledd gjør, vi har allerede flere slike alternative inntektsstrømmer, sier Jensen.

De tror på deling av profitt mellom aktører i nettverket og et demokratisk selskap drevet av nettverkets medlemmer.

Jahn Arne Johnsen, daglig leder i Blank. Foto: Blank.

--Vårt hovedfokus er å skape noe nytt og annerledes. Noe annet enn det andre aktører i markedet representerer, sier Jensen.

Flere plattformer

--Praksisen i meglerbransjen til nå, at de har høstet høye marginer på konsulenter, sier Jahn Arne Johnsen, daglig leder i konsulentselskapet Blank.

Hans selskap har også utviklet en konsulentplattform som har fått navnet Folq.

--Vi har ansatt fem stk i Folq som har dette som heltidsjobb, hvor de bygger en plattform for selvstendige konsulenter. Vi har jobbet med salg i konsulentbransjen i 10 år og vet det er ressurskrevende å lande avtaler, sier Johnsen.

Deres mål med Folq er det samme som BrainBase: Å gi selvstendige konsulenter tilgang til et faglig-sosialt nettverk, hjelpe dem med å finne oppdrag og bidra til at de får bedre betingelser for jobben de legger ned. Samt gjøre det enkelt for kunder å finne konsulenter. Alle som vil være med i Folq, må gjennom en intervjuprosess for å sikre kvaliteten på konsulentene.

--I vår modell så tar Folq en cut på 7 prosent det første halvåret. Deretter går det ned til 6 prosent og så til 5 prosent etter et år. Vi tror det må til for å bygge dette i ordentlig skala. Vi har også invitert alle konsulentene inn på eiersiden, sier Johnsen.

Kanibaliserer seg selv

--Hvorfor gjør Blank dette? Kanibaliserer dere ikke dere selv?

--Dette er en trend som er gammel men som har kommet sterkere i det siste. Måten kunder kjøper konsulenter på har endret seg mye de siste ti årene. Før kjøpte de team, nå kjøper de i større grad enkeltpersoner i roller, så dette kommer til å skje uansett. Blank har handlet om å tørre å eksperimenter og å teste. Og vi har funnet ut at det er bedre å være de som driver endringene fremover, slik at vi kan lære og dra nytte av erfaringene, i stedet for å være de som må bli endret, sier han.

--Hva tror du om de tradisjonelle konsulentselskapenes fremtid?

--De kan i hvert fall ikke fortsette som før. Den tradisjonelle modellen er bygget opp rundt  å rekruttere veldig mange juniorer rett fra skolen. Så pakker man dem inn i et team og sender de ut og har en veldig høy margin. I et scenario hvor kunden plukker mer selv, så vil det by på en del utfordringer, sier han.

Han mener også at moderselskapet Blank vil lære mye av å drive Folq.

--Vi får mye innsikt som vi kan bruke inn i Blank slik at også det står seg som et konsulentselskap, sier han.

Investor Trond Riiber Knudsen. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Johnsen sier de ønsker å endre IT-konsulentbransjen i første omgang, men at de har vesentlig større ambisjoner.

--Det vi bygger kan vi ta videre både internasjonalt og til andre bransjer som olje og gass, og management consulting, sier han.

"Ekstremt positiv" til konsulentbransjen

En som imidlertid tror at «management-consulting»-businessen ikke er truet, men tvert i mot vil bli styrket i årene fremover, er tidligere McKinsey-partner Trond Riiber-Knudsen.

--Til tross for store endringer i samfunnet og ulike bransjer de siste 30 årene, er det de samme store som dominerer management-consulting i verden i dag. Det er McKinsey, BCG og Bain, sier Riiber-Knudsen.

Riiber-Knudsen understreker at han er «ekstremt positiv til konsulentbransjen», og grunnen er følgende.

--Det er noen underliggende drivere som globalisering, større usikkerhet, digitalisering og disrupsjon fra andre bransjer som toppledere står overfor. De vil ha et enda større behov for hjelp til å tenke nytt rundt deres verdikjede, bruke av teknologi osv. Lønnsomheten i verden har aldri vært så stor som den er i dag. Det betyr at kundene har dype lommer og stor kapasitet til å kjøpe hjelp, sier eks-McKinsey-toppen.

--Er det ikke slik at stadig flere går ut av konsulentselskaper for å eksempelvis jobbe i en startup eller en mindre bedrift?

--Det har alltid vært slik at folk har forlatt konsulentselskapene. Det er slik modellen er. Kun en av ti jobber seg opp til å bli partner. At halvparten av de som uansett forsvinner går til en startup er jo bare bra, sier Riiber-Knudsen, som har investert i mange titalls oppstartsselskaper.

Han tror det kun vil være plass til to typer konsulentselskaper i fremtiden. De store og de minste, lokalforankrede «boutique»-selskapene.

--Alle de i midten kommer til å slite, for de har ikke skaleringsfordelene til de største, sier han.

Han mener også at forretningsmodellen vil gå fra engangssalg, til mer gjentagende inntekter gjennom å tilby SaaS-løsninger (software as a service).

--Konsulentselskapene kjøper seg opp i kompetanse på design, UX og teknologi. De bygger dyp kompetanse som de vil omsette i digitale produkter som hjelper sine kunder bedre, sier Riiber Knudsen.