Beena Ammanath, gründer av og daglig leder for Humans for AI Inc., sier "den livslange læringen" må involvere oss alle, ikke bare barna. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

Slik kan kunstig intelligens bedre skolen: Vil forstå hvordan det enkelte barn lærer best

Publisert Sist oppdatert

AI-gründer Beena Ammanath mener at kunstig intelligens må bli en del av hverdagen på samme måte som mobiltelefoner har blitt det, men sier det kan ta flere tiår før målet er nådd. 

Solen skinner på Katapult Future Fests festivalområde på Salt -- like ovenfor Operahuset -- for andre dag på rad. Gründer av -- og daglig leder for -- Humans for AI Inc., Beena Ammanath, er nettopp ferdig med sitt foredrag om det å skulle bevare det menneskelige i møte med en AI-fremtid -- og hun er særlig opptatt av utdanning.

-- Utdanning er et samfunnsområde som ikke har endret seg siden tidenes morgen. Det er alltid én lærer som står foran mange elever i en klasse. Inntil nå har man tenkt at "one size fits all", sier Ammanath til Shifter.

Sånn sett er hun enig med Anna Nordell -- medgründer i AI-selskapet Sana Labs -- som mener at personalisert læring er fremtidens utdanningssystem. Ammanath mener AI, men også VR, bør være en del av det man kommer igjennom i årene fra ungdomskolen til universitetet. Hun sier at den nye teknologien må bli en like naturlig del av hverdagen som en mobiltelefon.

-- Om 25 til 30 år tror jeg at alle skoler vil ha tilgang på denne teknologien. Vi må bygge på det at folk over hele verden i dag har egne mobiler, og at de kan bruke den for å få seg en utdanning. Samtidig avhenger tidsperspektivet av hvilket land man snakker om, sier Ammanath.

Disruptere i utdanningssystemet

Hun har en "overraskelse" til alle voksne som eventuelt har priset seg lykkelige over å bli ferdig med skolegangen; i fremtiden blir man aldri ferdigutdannet.

-- Det er ikke utenkelig at du i fremtiden studerer det samme som barna dine. I vår dager tenker vi at utdanning har "kostet oss" to tiår av livet vårt, og at vi ikke trenger å oppfriske eller vedlikeholde det senere. De nye endringene i samfunnet og verden vil gjøre at vi må forbli studenter hele livet, sier Ammanath.

Hun mener konseptet om "livslang læring" vil medføre et fundamentalt skifte i samfunnet når det innføres.

-- Jeg ser at mange startuper går inn i områder der de tradisjonelle formene for utdanning inntil nå har regjert, og at startupene har forstått at ikke alle barn lærer på samme måte. Noen barn lærer best ved å lese, andre ved å prøve ut nye ting. Dagens utdanningssystem er ikke lagt til rette for at utdanningen kan legges opp slik, sier Ammanath.

Beena Ammanath, fotografert mens hun holdt sitt innlegg om AI og menneskelighet, på dag to av Katapult Future Fest. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

Hun mener at man med AI vil være i stand til å kartlegge og utvikle grunnleggende ferdigheter hos barn, og samtidig finne ut hvordan de best lærer. Som eksempel trekker hun frem at pensum kan fremstilles i en tegneseriebok -- fordi fokus skal være på at barna forstår konseptene, ikke at de må lese tradisjonelle pensumbøker.

Med VR i krigen

Ammanath vektlegger at man ikke må tro at vi allerede har funnet de beste måtene å lære, og at det fortsatt finnes et potensiale for forbedring -- selv etter 2000 år med den samme formen på undervisning.

-- Forståelse for et tema eller et fag kan for eksempel komme ved å tegne, male eller lese. Med VR kan du plutselig være i situasjonen du lærer om. Tenk deg å plutselig se en krig fra skyttergravene, men i en simulert VR-situasjon, sier Ammanath.

Samtidig er hun klar på at den nye teknologien også medfører etiske problemstillinger, og trekker særlig frem AI sin potensielle konflikt med personvernet. Det som kan bli et nyttig verktøy for lærere, kan føre til at elever føler seg overvåket.

-- Dette gjelder for eksempel for hvordan karaktersetting kan gjøres i fremtiden. Det finnes i dag innovasjon som filmer studentene i en klassesituasjon, for at en programvare skal kunne analysere om studentene følger med eller ikke, om de forstår det læreren snakker om, og lignende. Læreren får feedback fra programvaren etter skoletimen, og kan tilpasse opplæringen etter dette, sier Ammanath.

-- Vi frykter det verste

Samtidig er det også viktig at barn får en innføring i hva de kan dele og ikke bør dele med for eksempel Alexa og Siri. Barn kan tro at personvernet deres er grunnleggende ivaretatt i disse tjenestene, men det er ikke sikkert -- og samtidig er det heller ikke sikkert at barn skjønner verdien av et personvern, når de aldri har opplevd et liv uten.

-- Jeg tror ikke vi kan forutse alt som kommer til å skje. Vi må bare begynne på den veien vi skal, og jevne ut problemer vi støter på. Det har alltid vært bekymringer knyttet til teknologi. Vi frykter det verste, sier Ammanath.

Humans for AI Inc.-gründeren er ikke særlig bekymret for en fremtid der AI og VR skal utdanne både barn og voksne. Hun trekker frem ansvaret hver og én av oss har for hva teknologien blir i samfunnet.

-- Teknologi i seg selv er verken bra eller dårlig -- det som betyr noe er hvordan du bruker det, sier Ammanath.