Anne Worsøe i Bakken & Bæck med en "high five" etter møte på Stortinget.

God stemning på gründerpolitisk juleverksted: «Leverandører er ikke onde mennesker, de er ikke som han bergenseren i Snøfall.»

Publisert Sist oppdatert

Offentlig ansattes frykt for Ole Winter og innovative leverandører var bare et av mange temaer da gründerne møtte tech-politikere på Stortinget.

Det skulle være et juleverksted, men lite minnet om det. Det var ikke en dorullnisse i sikte, iallfall ikke som vi så. Ikke engang en kopp gløgg å varme seg på. Rundt bordet hos den tverrpolitiske teknogruppa på Stortinget diskuterte man opsjonsbeskatning, kapitaltilgang og innovasjon i offentlige innkjøp. Det nærmeste jul man kom var altså en referanse til årets julekalender på NRK, nærmere bestemt den forhatte Ole Winter.

– Man har egentlig ganske store muligheter i det offentlige anbudsregimet man har i dag. Men handlingsrommet blir ikke tatt ut fordi man er så redd for å trå feil. Det er for eksempel helt lov å snakke med leverandører. Leverandører er ikke onde mennesker, de er ikke som han bergenseren i Snøfall, påpekte Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge, da Shifter fikk være med på siste del av møtet, der det ble diskutert hvorfor ikke det offentlige tør satse på innovasjon og startups i innkjøpene.

Ideen om et «gründerpolitisk juleverksted» på tinget oppsto da ledelsen i Innovasjon Norge og IKT-Norge diskuterte det såkalte «Fremtidsmanifestet», der 15 ledende gründere og engleinvestorer kommer med 12 krav som skal få fart norsk innovasjon. I den forbindelse så de et behov for å skape en møteplass der sentrale tech-politikere, gründere og organisasjoner kunne diskutere politikk.

Ønske nummer 1

Politikerne hadde ikke så mange gaver å komme med på møtet, men de fremmøtte gründerne var ganske fornøyd med selskapet likevel, og ønsket seg en hel del i 2017.

– Vi hadde en god diskusjon om både opsjonsbeskatning, samt hvordan stimulere til mer kapital i tidligfase og vekstfase. Det virker som om politikerne som var her i dag, er veldig lydhøre. Alle er veldig enige. Så blir spørsmålet hvordan man skal omsette dette i ny og bedre gründerpolitikk, sier Simon Strumse i den digitale filmassistenten Filmgrail.

Hvis det er en ting han ønsker seg neste år, er det en opsjonsbeskatning som gjør det mulig å ansette og gi eierskap til unge talenter.

Ønske nummer 2

Åsmund Frengstad i ladestartupen Meshcrafts var fornøyd med at det ble snakket om offentlige innkjøp, og endringer her står øverst på hans ønskeliste for 2017.

– Hvordan det offentlige kan være en kunde, og ikke bare en stor barriere man må komme over som et oppstartsselskap, sier han.

– Men er dette nytt for politikerne?

– Jeg tror de vet at problemet eksisterer, men ikke hvordan det oppleves fra en gründers side. Vi ser at det offentlige er mer redd for å feile, enn å løse reelle problemer de har, sier Frengstad.

Han synes det blir mye detaljstyring i de offentlige innkjøpene, i stedet for å fokusere på hvilken funksjon produktet skal oppfylle.

Ønske nummer 3

Agnes Dyvik i magasinplattformen Vio synes det var nyttig å snakke direkte med politikerne, få utløp for det man brenner inne med av nødvendige tiltak. Hun ønsker endringer i utdanningssystemet. Hun viser til at det har vært voldsomt mye oppmerksomhet om teknologikompetanse og at alle trenger det. Dyvik mener barn og unge må få rom til å utvikle andre evner også.

– Skolesystemet er helt utdatert. Vi må skape mer kreativitet. Barn må lære tidlig at det er lov å ta risiko, at det går fint å gå på tryne og reise seg igjen, sier Dyvik, som selv har gått på NTNUs entreprenørskole.

Hun ønsker seg også endringer innen høyere utdanning.

– I dag er det mange institusjoner som utdanner folk til arbeidsledighet. Disse må tenke nytt, mener Dyvik.

Ønske nummer 4

– Årets gledelig nyhet for meg er at det faktisk finnes en tverrpolitisk teknogruppe på Stortinget, som er opptatt av å tilrettelegge for oppstartsselskaper og gode finansieringsordninger i Norge, sier Anne Worsøe i Bakken & Bæck.

– Hva er det viktigste for deg i 2017, gründerpolitisk sett?

– En løsning på opsjonsfloken. Jeg tror genuint på at medeierskap i bedriften man jobber i, er veldig, veldig positivt, sier Worsøe.

Hva sa nissen?

En rekke politiske partier var til stede på møtet på Stortinget.

– Gründerne hadde gode refleksjoner om hva som må til, sier Heidi Nordby Lunde i Høyre. Hun hadde tatt innover seg at flere av gründere mente at politikerne må jobbe mer tverrpolitisk.

– Det nytter ikke at ett parti går inn for en løsning. For da får vi det ikke til, sier Lunde.

– Hvis du skal lage en prioriteringsliste for 2017, over de viktigste gründerpolitiske sakene du skal jobbe med, hvordan ser den ut?

– Endring av opsjonsbeskatningen for små gründerbedrifter. Legge til rette for flere små presåkornfond. Bidra til innovasjon i offentlige innkjøp. Alle snakker om det, men det virker ikke som vi får det helt til, sier Nordby-Lunde.


Shifter er Norges nettavis for startups og innovasjon. Følg oss på Facebook og Twitter. Og meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Sean Percival er ukens gjest i Shifters podcast, og i denne episoden, får vi høre om livet hans før han kom til Norge.

–Vendepunktet kom da jeg 18 år gammel flyttet til Las Vegas. Mitt liv var ikke på vei noe sted. Jeg bodde hjemme og var «en taper», for å være helt ærlig, sier Percival.

Han er innom sin tid i MySpace og da han gründet et selskap som solgte barneklær på abonnement, men som til slutt gikk dukken.

Og han gir sine syn på Trump, forteller om da han spurte Sylvi Listhaug om mangfold uten å vite hvem hun var, og hvorfor han nå har flyttet til Norge og har et ønske om at vi skal ta igjen svenske startups.

Hør på episoden her, eller enda bedre, last den ned i Itunes/podcaster. Hvis du har Android-telefon, kan vi anbefale appen podkicker.