Line Coll (foreleser hentet inn av Wikborg Rein) og Mette Ahlquist (Wikborg Rein) snakker om det nye NHH-faget.

Robotene kommer -- på pensum på NHH

Publisert Sist oppdatert

Advokater fra Wikborg Rein skal undervise i de nye teknologitrendene. 

Faget "Kunstig intelligens og robotisering" vil gå på NHH fra våren 2018. Wikborg Rein har inngått et samarbeid med AVO Consulting -- et selskap innen automatisering og kunstig intelligens, og sammen med NHH har de tre selskapene utviklet det nye faget.

-- Vi jobber systematisk for å ta i bruk det nyeste som finnes på markedet, da er det helt sentralt at de som kommer til oss fra skolebenken er oppdaterte på hvordan teknologien påvirker oss og kundene våre. Derfor er dette samarbeidet med AVO midt i blinken for oss, sier IT-direktør hos Wikborg Rein, Mette Ahlquist, i en pressemelding fra Hill+Knowlton Strategies.

-- Spørsmål om menneskerettigheter

De første forelesningene i "Kunstig intelligens og robotisering" vil handle om de etiske problemstillingene som oppstår ved implementering av ny teknologi.

-- Det er en rekke juridiske problemstillinger som oppstår i forbindelse med digitaliseringen av en organisasjon. Data er verdifullt, og forvaltning av denne verdien reiser flere rettslige spørsmål. Samtidig fører digitalisering med seg mer data, enklere tilgang til data og dermed økt mulighet for kontroll og overvåkning – her kommer etikken inn. I siste instans er det er spørsmål om menneskerettigheter, sier Ahlquist i pressemeldingen.

Blant spørsmålene som vil tas opp i forelesningene, er hvem som har rettighetene til det roboter med kunstig intelligens etterhvert utvikler på egenhånd.

Tverrfaglighet i utøvelsen av jussen vil sannsynligvis bli en del av løsningen på utfordringene som etterhvert vil komme, når kunstig intelligens og roboter blir vanlige.

-- Vi vet ikke hvordan morgendagens arbeidshverdag ser ut for advokater, men vi vet at den er digital. Kunder og samfunnets forventninger til advokatbyråene er stadig i endring, dette må vi tilpasse oss ved å tenke mer tverrfaglig, sier Ahlquist.

Kunnskap og interesser utenfor jussen

Rigide skiller mellom ulike fagfelt innen jussen, og verden utenfor, er dermed i ferd med å bli avleggs. Fremtidens jurist er oppdatert på flere arenaer på én gang.

-- Advokatbransjen kan ikke bare ansette jurister, men må se etter kompetanse innenfor teknologi, markedsføring og prosjektledelse. De aller beste advokatene vil i fremtiden ha kunnskap og interesser utenfor jussen, sier Christoffer Pettersen, AVO-partner.