Anita Krohn Traaseth holdt flere innlegg fra scenen, og deltok også i diskusjonen ved et av bordene. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

Krohn Traaseth--Man kan ikke være i topplederstilling på jobben og samtidig være i topplederstilling i hjemmet

Publisert Sist oppdatert

Kvinnelige gründere sto på dagsorden da næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, sammen holdt toppmøte om mangelen på kvinnelige gründere.

I publikum satt flere kvinnelige gründere, og noen få menn.

-- Man kan ikke være i topplederstilling på jobben og samtidig være i topplederstilling i hjemmet, sa Anita Krohn Traaseth, leder for Innovasjon Norge.

-- Bør begynne med å frigjøre kvinner

I løpet av toppmøtet ble flere ulike temaer knyttet til kvinnelige gründere, samt deres hverdags- og arbeidsliv, trukket frem. Traaseth brukte stereotypien om at kvinner er én stor gruppe -- med lignende interesser -- som eksempel på hva man bør ta et oppgjør med.

-- Jeg har aldri hørt Trygve Hegnar si "vi menn mener at...". Jeg tror vi bør begynne med å frigjøre kvinner fra å stå til ansvar for form og farge hos andre kvinner, og akseptere at det er et mangfold. Noen vil gjerne ha kvinnerettede virkemidler, andre vil ikke ha det, sa Traaseth fra scenen.

Traaseth henviste i et av sine innlegg til noe N2 Applied-gründer Grete Sønsteby fortalte om "gamledagers" gründervirksomhet: at kvinner ble rådet til å gå hjem tidligere fra nettverkskveldene, for å unngå ubehagelige opplevelser i sosialt samvær med mannlige gründere. Traaseth spurte retorisk om dette rådet fortsatt skulle være gjeldende, og trakk frem gruppediskusjonen hennes bord hadde hatt.

-- Det var en av oss som sa at: "én av oppgavene våre er å ikke la gamle myter få leve". Vi må ikke holde for mye liv i disse mytene, sa Traaseth.

Toppmøtet ble holdt i en sal på Vulkan, og alle bordene hadde flere deltakere til diskusjonene. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

Shifter har tidligere skrevet om skjevfordelingen i andelen menn og kvinner som får støtte fra Innovasjon Norge, og da ble myten om at kvinner ikke "kan" starte vekstbedrifter trukket frem.

Retter fokus mot utdanningene

Torbjørn Røe Isaksen har ingen klar strategi for hvordan man vil få med flere kvinnelige gründere, men tror man må rette mer fokus på å få gründervirksomhet inn i yrker relatert til pleie, omsorg og barn -- yrker som ofte har flere kvinner enn menn.

-- Menn jobber innen områder der det tradisjonelt er mer gründervirksomhet. Mer gründing og oppstart innen områder der kvinner er sterke, er viktig. Samtidig er det også slik at hvis vi skal ha flere kvinnelige tech-gründere, trenger vi også flere kvinner som har hatt tenkologiske fag, sier Isaksen.

Han viste til at DNB har lykkes i å øke kvinneandelen, og at det finnes flere slike eksempler innen ulike bransjer. Han sier at de selskapene som lykkes har til felles at de over tid har jobbet med å bedre kvinneandelen.

-- For å få til en holdningsendring blant mennene, må man jo først mene at det er et poeng å ha mangfold også i ledergruppen i et selskap. De selskapene som lykkes med dette er de som ikke har kvinneandelen som et sidespor. Å jobbe med å få inn flere kvinner definerer hvem disse selskapene er som virksomheter, hvordan de driver og hvordan de styrer sin talentutvikling. De har det alltid med seg, sier Isaksen.

-- Bare å ta frem "sjekklisten"

Karine Kimo Pedersen fra Arktisk Design, og Camilla Lindelid Strand fra AbleOn var blant gründerne som satt i salen.

-- Jeg har vært på noen lignende møter der alle planene har vært veldig svevende og langt fremme i tid, men akkurat her satte jeg pris på at de ville ha konkrete forslag til hva man kan gjøre annerledes, sier Pedersen.

Hersketeknikker, diskriminering og vanskeligheter med å finne investorer til startupen ble i gruppediskusjonene trukket frem som eksempler på det kvinnelige gründere kan oppleve i hverdagen.

-- Det er bare å ta frem "sjekklisten" som ble presentert her i dag og krysse av, for mange av oss har dessverre opplevd de samme tingene i møte med gründermiljøene, sier Strand.