Daniel Ras-Vidal under Arendalsuka i år. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Ny rapport: De politiske grepene som vil hjelpe norske startups å vokse, og nå er regjeringen på gli

Publisert Sist oppdatert

Dårlig tilgang på kompetanse hindrer norske bedrifter i å vokse. Nå vurderer næringsminister Torbjørn Røe Isaksen å gjøre det lettere å bruke opsjoner for å lokke til seg flinke folk.

Denne uka la Abelia og Norsk Venturekapitalforening frem en ny rapport som dokumenterer hindringene og utfordringene som norske selskaper møter når de skal vokse.

-- Undersøkelsen viser at tilgang på kvalifisert arbeidskraft vurderes som den klart største begrensningen for norske vekstbedrifters videre ekspansjon, sier Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk rådgiver i Abelia, i en pressemelding.

Rapporten viser at nesten alle, 95 prosent av bedriftene, har forsøkt å rekruttere de siste seks månedene, men to av tre opplever det som «vanskelig» eller «svært vanskelig» å rekruttere kompetent arbeidskraft.

Tilgang på digital spisskompetanse og personer med praktisk erfaring og kompetanse innen salg- og markedsføring internasjonalt er det flest opplever som vanskelig.

Krevende opsjonsskatt

En tredjedel av bedriftene trekker frem de skattemessige vanskelighetene de møter når de vil tilby ansatte opsjoner, som et hinder for å tiltrekke seg kloke hoder i konkurranse med mer etablerte bedrifter og vekstbedrifter i andre land. Problemet har vært at de har måttet betale skatt på opsjonene lenge før de har realisert gevinsten i form av penger ved et eventuelt aksjesalg.

Et overveldende flertall av investorene, 89 prosent, mener dagens opsjonsskatt er en utfordring for rekruttering, ifølge rapporten.

-- Norske gründere, ansatte og investorer som tar sjansen på å etablere og bidra inn i vekstbedrifter trenger mer enn godord fra politikere, de ber også om å få ta del i en oppside gjennom bedre og mer rettferdig opsjonsbeskatning, sier Ricke Eckhoff Høvding i Norsk Venturekapitalforening i presemeldingen.

Les også: «Hvor smart er det å skattlegge nyutdannede mennesker med normal økonomi på en måte som fratar dem muligheter for medeierskap?»

Krever tydeligere politikk

Både vekstbedriftene og investorene fremhever Norge som et «trygt og stabilt samfunn» med «god balanse mellom arbeid og fritid» og ser på dette som en konkurransefordel, men undersøkelsen viser også at det behov for mer enn bare gründerpolitikk.

-- Neste skritt bør være en tydeligere og mer virkningsfull politikk for oppskalering og vekst for å legge til rette for at de virkelig store kunnskaps- og teknologibedriftene startes og vokser ut i verden med Norge som base. Bedre opsjonsskatt er svaret vi har gitt i godt over et år, nå har vi ytterligere bevis på at dette er prekært, fastslår Ras-Vidal.

Regjeringen på gli

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen var til stede da rapporten ble lagt frem i Arendal tirsdag. Regjeringen fikk i fjor på plass en lenge etterspurt ordning for å lette opsjonsskatten for startups, slik at skatten ikke betales før de ansatte faktisk har fått penger, men svaret fra tech-miljøet var entydig. Profilerte gründere reagerte på de mange begrensningene i ordningen, og at det bare gjaldt de aller minste selskapene med lav omsetning, og at det også var satt et lavt tak på opsjonsfordelen de startupansatte kunne få.

På møtet anerkjente Røe Isaksen at opsjonsskatten kan bli enda bedre, og bekreftet at regjeringen nå ser på hvordan man skal forsterke og utvikle opsjonsskatten. Næringsministeren sa til DN at regjeringen jobber med å følge opp svarene til Kapitaltilgangsutvalget, som leverte sin utredning til departementet tidligere i år. Den pekte på bedre opsjonsskatteløsninger som ett av mange tiltak for å få mer kapital inn i oppstartsvirksomheter.

– I Jeløy-plattformen står det at regjeringen skal forbedre tilgangen til risikokapital for tidliginvesteringer. Vi har lansert noen endringer som var ganske små, og det er vi klar over. Vi har aldri sagt vi er ferdig med det, men det må vurderes hvert eneste år i budsjettet. Derfor er ikke dette et løfte, men det er noe vi jobber med, sier statsråden til DN.

-- Det er svært bra at regjeringen nå utreder en forbedret opsjonsskatt slik at den blir mer attraktiv og et reelt insentiv for medeierskap. Det må til for at norske startups både skal kunne holde på og rekruttere den kompetansen de trenger for å skalere og vokse internasjonalt, sier leder for innovasjon i Abelia, Daniel Ras-Vidal.