Tørbjørn Røe Isaksen. Foto: Høyre

Torbjørn Røe Isaksen (H) frir til gründerne: Vil gi skattefradrag til startupinvestorer og endre opsjonsskatt

Publisert Sist oppdatert

Det nye partiprogrammet kan bety politisk flertall for full gass i den norske gründerpolitikken.

Høyre utformer i disse dager sitt forslag til nytt partiprogram for perioden 2017-2021. To av punktene i det foreslåtte programmet vil være svært gode nyheter for norske gründere:

* Skatteinsentiver for investeringer i oppstartsbedrifter

* Endring av opsjonsbeskatningen for oppstartsbedrifter.

Oljeeffekten

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er leder for programkomiteen, og sier til Shifter at partiet er opptatt av den store omstillingen Norge er i gang med. Han viser til at behovet for omstilling ble ekstra tydelig med det kraftige og brå oljeprisfallet.

– Vi må modernisere arbeidsplassene vi allerede har, men vi må også stimulere til å skape nye arbeidsplasser gjennom gründerskap, sier Røe Isaksen.

Politisk enighet?

Abelia lanserte tidligere i år en rapport om skatteinsentiver for investeringer i startups. I oppskriften som skulle få fart på norske startups, ble det foreslått 25 prosent skattefradrag for investeringer i gründerselskaper. På møtet der rapporten ble lagt frem, var både Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet og Terje Brevik i Venstre "rørende enig" om at skatteinsentiver var en god idé. Med dette utspillet fra Torbjørn Røe Isaksen (H), nærmer det seg bred politisk enighet om at insentiver må til.

Detaljene i forslagene fra programkomiteen er ikke helt klare, men Røe Isaksen tror et skattefradrag vil kunne bringe norske gründere ut av «Dødens dal», frem mot de første investeringene.

– Vi har en markedssvikt i Norge. Vi har ikke mange nok private kapitalister som går inn i startups i denne kritiske fasen, mener Røe Isaksen.

Staten kan gjøre noe, gjennom for eksempel presåkornmidlene, der staten går inn med halvparten av investeringene, ifølge Isaksen. Men han mener at målet må være å få flest mulig over på privat kapital. Røe Isaksen kaller det "en målrettet belønningsordning" for denne typen investeringer.

Hva med eiendom?

– Det går jo nesten ikke en dag uten at en eller annen kjendisinvestor snakker om hvilke eiendomsinvesteringer han vil inn i. Vil dere også gjøre det enda mindre lukrativt å investere i eiendom, for å vri kapitalen over til startups?

– Det har vi delvis gjort. Formuebeskatningen på direkte kapital har gått ned, og vi har gjort det mindre attraktivt å investere i eiendom ved å endre verdisettelsen av eiendom. Men vi ønsker ikke å innføre noen nasjonal eiendomsskatt, understreker Røe Isaksen.

Endrer opsjonsskatten

Saken om at programkomiteen i Høyre ville gå inn for skatteinsentiver for investeringer i startups, ble først kjent i Bergens Tidende. Til Shifter sier Torbjørn Røe Isaksen at komiteen også foreslår å endre opsjonsbeskatningen, slik at gründerbedrifter kan bruke opsjoner som et verktøy for å tiltrekke seg gode folk.

– Problemet med dagens ordning er at gründerne ofte må selge unna mer av bedriften enn de ønsker, sier Røe Isaksen.

– Hvis det er problemet, hvordan vil dere løse det?

I et program får vi ikke meislet ut alle løsninger i detalj. Men målet er en bedre opsjonsbeskatning for gründerne, sier lederen for programkomiteen.

Låste penger

Gevinsten ved innløsning eller salg av ansatteopsjoner beskattes i dag som lønnsinntekt og inngår i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Dersom aksjene ikke er likvide, eller bedriften ikke tjener penger, slår det naturlig nok ikke særlig heldig ut i en startup med høy verdi.

– Dette er egentlig den samme problemstillingen som går igjen på flere skatteområder. Man blir beskattet som om man har penger tilgjengelig, men i realiteten er de låst i en bedrift.

Røe Isaksen vil at opsjoner lettere skal kunne brukes som virkemiddel for bedrifter som ennå ikke har begynt å tjene gode penger.

– De store oppstartseventyrene har alle brukt opsjoner i en tidlig fase, når de ikke har noen kontantstrøm å betale med, påpeker Røe Isaksen.