Abelia-direktør Håkon Haugli tar over som ny sjef i Innovasjon Norge 1. august i år.

Abelia-direktøren bekymret for Norges datasikkerhet

Publisert Sist oppdatert

– Internasjonalt er man kjent med internettangrep som for eksempel har lukket ned strømsystemene i store byer, det er mange vidtrekkende konsekvenser, sier Haugli til Finansavisen.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighets (NSM) risikoanalyse for 2018 ble nylig lagt frem, og der fortelles det blant annet at Norge er utsatt for økende risiko for å bli rammet av sikkerhetstruende hendelser. Særlig er vi sårbare digitalt. Dette er et trusselbilde som øker i takt med digitaliseringen av samfunnet. Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia, uttaler seg i dagens Finansavisen om hvordan han tror fremtiden for sikkerhet på nett blir.

-- Jeg tror internettkriminalitet er den største risikoen fremover. Etterhvert som vi lever en større andel av livene våre på nett blir også risikoen vi tar større, sier Haugli i Abelia til Finansavisen.

Haugli trekker frem viktigheten av at bedriftene vet om risikoen nettkriminalitet representerer, og at den enkelte arbeidstaker også må beskyttes mot hackerangrep. NSM forteller i risikoanalysen at de har håndtert "større og mer alvorlige digitale hendelser" i 2017 enn tidligere år, blant annet hackerangrepet mot Helse Sør-Øst. Ifølge PST skal det ha vært en fremmed stat som stod bak angrepet, og helseinformasjon om 2,8 millioner personer kan potensielt ha kommet på avveie.

Truer infrastrukturen

I rapporten fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet trekkes det frem at selv om man ikke selv synes man har noe av verdi på PC-en, mobilen eller noe annet digitalt, vil man kunne brukes som plattform for å spre et virus eller hackerangrep videre, dersom man ikke selv sørger for en god nok beskyttelse. Samtidig er også strøm-, telefoni- og andre systemer vi i det daglige er avhengige av, i faresonen.

– Internasjonalt er man kjent med internettangrep som for eksempel har lukket ned strømsystemene i store byer, det er mange vidtrekkende konsekvenser, sier Haugli.

WannaCry- og Petya-angrepene fikk mye oppmerksomhet i fjor, men også tidligere har store sikkerhetsutfordringer knyttet til den digitale verden blitt satt på dagsorden: Heartbleed -- et sikkerhetshull som rammet mange nettsider og muliggjorde datakriminalitet -- bevisstgjorde verden i 2014, men denne kunnskapen må vedlikeholdes.

– Alle bedrifter som har verdier å beskytte kan bli utsatt for internettkriminalitet. Ranes man på åpen gate ser man at verdier skifter hender, men det som skjer på nettet er usynlig. Noen ganger vet man ikke en gang at man er frastjålet noe, og bevisstheten rundt dette må vi øke, mener Haugli.