Daniel Ras-Vidal i Abelia og Rikke Eckhoff Høvding i Norsk Venturekapitalforening. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Oppskriften som skal få fart på norske startups: 25 prosent skattefradrag for investeringer

Publisert Sist oppdatert

Tiden er moden for å gjøre noe med skattesystemet som stimulerer til investeringer i startups, mener Abelia og Norsk Venturekapitalforening.

I dag lanserer Abelia, Foreningen for innovasjonsselskaper (FIN) og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) rapporten «Investeringsincentiver for unge vekstselskaper», som har blitt utarbeidet av "Ny Analyse".

− Norge er i omstilling, men investeringene i nyskapende unge bedrifter er fortsatt svært lave, noe rapporten også dokumenterer, sier leder for Foreningen for innovasjonsselskaper i Abelia, Daniel Ras-Vidal til Shifter.

I rapporten tar de til orde for flere konkrete skatteincentiver for investeringer i oppstartsselskap. Som de skriver i rapporten, mener de vi må dreie pengene vekk fra passive investeringer, som eiendom, til heller å putte de i det som skal bygge Norge "etter oljen". Modellen de presenterer er sterkt inspirert av det britiske SEIS (Seed Enterprise Investment Scheme). I den britiske modellen er det blant annet ingen gevinstskatt, og investorer kan trekke av opptil 50 prosent av investeringsbeløpet på skatten. Finansminister Siv Jensen vil i forbindelse med høstens statsbudsjett legge frem ulike modeller for skatteincentiver for langsiktige investeringer i oppstartselskap. NVCA, FIN og Abelia representerer samlet sett store deler av økosystemet for innovasjon og startups i Norge.

− Vi ønsker derfor å bidra positivt med et faglig grunnlag til politikerne, sier Ras-Vidal.

De tar til orde for en litt mildere variant enn den britiske modellen, men basert på samme prinsipper:

  • Investerer du opptil en million kroner, kan du trekke fra opptil 25 prosent av investert beløp på skatten.
  • Videre halveres gevinstbeskatningen
  • Og du skal få 10 prosentpoeng økt fradrag ved tap
  • Ordningen er åpen for alle, men for å få fordelene må du sitte på investeringen i minst tre år før du realiserer den.

Håper på bredt politisk flertall

− Hvorfor legger dere incentivene på et lavere nivå enn i Storbritannia, hvor skattefradraget er på 50 prosent og null gevinstbeskatning?

− For det første tror vi at det er lurt å begynne med å teste ut et noe lavere nivå på investeringsstimulansen, og så øke det over tid, enn omvendt. Eventuelle argumenter om "dumme penger" er jo også et argument for å fase inn ordningen moderat, og så heller utvide den senere. For det andre handler det om politisk realisme. Vi håper og tror at det er et bredt politisk flertall for å skape nye arbeidsplasser gjennom å øke investeringene i unge selskaper. Det er også bred politisk konsensus om at alle skal "betale skatt etter evne", sier Ras-Vidal til Shifter.

− Vil ikke dette føre til en strøm av såkalte «dumme penger» inn i startups?

− Selvsagt bør alle gründere alltid nøye vurdere hvilke investorer man ønsker med på laget, men vi er av den oppfatning av det finnes mange kompetente mennesker i Norge med gründer- og næringslivserfaring. Med et moderat skatteincentiv vil disse vurdere å bruke større deler av oppspart kapital inn i unge innovative bedrifter.

− Jeg vil heller snu på det og si at dagens system, hvor man i den tidlig fasen stort sett er avhengig av kapital fra det offentlige, er mye mer sårbart fordi det trekker på en mye mindre kompetansebase enn den man finner i næringslivet.

− Hvem er det som tror at rundt tusen mennesker i det offentlige sitter på all relevant kunnskap om nye markeder, innovasjoner og muligheter for startups?

− Det å trekke på denne kompetansebasen åpner for langt flere muligheter enn problemer, men om noen ønsker å se på skatteincentiver for investorer i unge selskaper som et problem i et Norge som skriker etter nye næringer og bedrifter, så må det heller være opp til dem å forklare hvorfor dagens system er å foretrekke, sier Ras-Vidal.

− Hvordan vil dette slå ut på statens skatteinntekter?

− Dette er vanskelig å tallfeste eksakt, men det er rimelig å anta at et tap i skatteinntekter på 100-150 millioner kroner tilsvares av rundt 300 millioner kroner i tilført investeringskapital. Vi anbefaler at satsene for fradrag og reduksjon i gevinstbeskatning som skisseres i rapporten, brukes som grunnlag av Finansdepartementet for å teste ut hvordan dette ville ha slått ut i norsk økonomi de seneste fem årene.

− Dette vil gjøre at vi kan si noe mer kvalifisert om både skatteinntektstap og økt investeringsnivå i unge vekstbedrifter fremover, og studere de langsiktige positive effektene på norsk økonomi og nyskapingsevne, poengterer Ras-Vidal.

Vil gjøre det lettere for seriegründere å investere

I tillegg foreslår trioen å innføre et såkalt «seriegründer-fradrag», inspirert av det britiske «Entrepreneurs Relief», hvor målet er å gjøre det mer attraktivt for en vellykket gründer å reinvestere realisert gevinst i en ny startup, i stedet for å putte dem i for eksempel eiendom.

Forslaget:

  • Halvert gevinstbeskatning på realisert kvalifisert kapital
  • Beløpsgrense for kvalifisert kapital med  redusert gevinstbeskatning settes til 50 millioner kroner

Får støtte fra IKT Norge

Leder for IKT-Norge, Heidi Arnesen Austlid, støtter konklusjonen om behovet for skattefradrag på investeringer.

− Vi har i møter med politikerne vist til den britiske modellen. Det britiske systemet fungerer også som en liste over engeleinvestorer, så dette er veien å gå. Det er den direkte koblingen mellom investorer og bedrifter som vi må få på plass. Færre mellomledd er helt nødvendig, sier hun til Shifter.

Hun understreker at IKT Norge også vil kjempe for å få en endret opsjonsbeskatning.

Tar med meg rapporten inn i Arbeiderpartiet

− Dette er en godt timet rapport som beskriver og tar opp de utfordringene som Norge står overfor, men også på en god måte viser hvordan et oppsett rundt skatteincentiver kan se ut, sier stortingspolitiker Torstein Solberg Tvedt til Shifter, som er medlem i finanskomiteen for Arbeiderpartiet.

Han har tidligere uttrykt at han er positiv til skatteincentiver for investeringer i oppstartbedrifter som en måte så skape norske arbeidsplasser på.

− Jeg synes det er veldig spennende med den britiske modellen, og håper vi kan få til det i Norge, sier Solberg Tvedt, men presiserer at AP ikke har vedtatt denne politikken.

− Vi er opptatt av hvordan vi kan tilrettelegge for flere gründere og oppstartsselskaper som skaper arbeidsplasser. Rapporten kommer på et riktig tidspunkt. Jeg kommer til å ta med meg rapporten inn i AP og bruke det som et solid argument når vi skal velge vår vei, sier han til Shifter.

Følg Shifter på Facebook og Twitter, og få sakene våre rett i feeden din.