Otovo-gründer Andreas Thorsheim. Foto: Illustrasjonsfoto / Vilde Mebust Erichsen
Otovo-gründer Andreas Thorsheim. Foto: Illustrasjonsfoto / Vilde Mebust Erichsen

Eltilsynet anklager solcelleselskapet Otovo for å drive ulovlig: Abelia krever digital lovvask

Publisert Sist oppdatert

Otovo mener de ikke skal være offentligrettslig ansvarlig for selskapets prosjektering av solceller. Det har gitt dem Hafslund Nett på nakken, men støtte fra NHO.

Otovo setter salgsrekorder, angivelig etter en solrik sommer og et halvår med høye strømpriser, men blir samtidig beskyldt for å drive ulovlig virksomhet.

Hafslund Nett opptrer som Det lokale elektrisitetstilsyn i deler av Oslo-regionen, og mener Otovo ikke oppfyller visse krav som stilles, meldte DN fredag.

Nettselskapet hevder Otovo bryter med forskrift om elektrofag og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr - fordi Otovo prosjekterer hele leveransen med sine spesifikasjoner.

– Da skal selskapet være registrert som et elektroautorisert firma, sier Hafslund Netts kommunikasjonssjef, Morten Schau, til avisen.

Viser til selvkjørende biler

Otovo-gründer Andreas Thorsheim avviser anklagene om ulovlig drift, og understreker overfor Shifter at Otovo ikke gjør prosjektering av elektro, men selger solceller fra et nettverk at installatører:

– De hevder vår software gjør prosjektering i elektrofaglig forstand, og det bestrider vi. Vi mener det i sin helhet gjøres av fagfolkene vi bruker som leverandører, sier Thorsheim til Shifter.

Han viser til selvkjørende biler for å illustrere problemstillingen:

– Dette er en problemstilling som ligner andre tilfeller der fagfolk benytter seg av software, for eksempel når kjøreassistanse går over i selvkjøring. Når er det sjåførens ansvar, og når er det bilens, sier Thorsheim.

– Vi mener helt klart at det ikke er softwaren slik vår situasjon er, sier han.

Krever tilpasset regelverk

Hafslund Nett mener ifølge DN at striden handler om en tolkning av regelverket. Abelia-sjef Håkon Haugli kaller den en reell og prinsipiell utfordring:

– Vi ser stadig tilsvarende utfordringer på andre områder der ny teknologi er med å endre hele aktør-bildet, ofte ved at tjenester og produkter leveres i kanaler og gjennom mellomledd. Hvem er da formidleren, hvem utfører tjenesten - og hvor ligger til slutt ansvaret, spør han.

Haugli viser til Finn.no som ett eksempel.

– Det er en stor markedskanal for biler og motorsykler, og det er en jo en fremmed tanke at plattformen skal være ansvarlig for den tekniske biten av kjøretøyene, sier han, og trekker frem en ytterligere dimensjon i problematikken:

– Her har vi å gjøre med en tilsynsmyndighet som baserer sine verktøy og prosesser på én erfaring med å løse strømforsyning. Nyetablerte selskaper utfordrer nettopp et etablert næringsliv – ofte på en ny og bedre måte. Skal de lykkes, fordrer det at man utarbeider og tilpasser regelverk. Digital lovvask må skje løpende.

– En "showstopper" for vekst av nye selskaper?

– Ja, helt klart. Som hovedregel er regelverk ikke tilpasset nye forretningsmodeller- og metoder, og blir da et direkte hinder, sier Haugli.

Men det kan ifølge Abelia-sjefen ta lang tid.

– Det vil alltid være slik at politikken løper etter teknologiutviklingen - som skjer raskt. Selv om det er vilje til omstilling, krever endringene i regelverk politiske prosesser, og det tar tid. Og før politikken endres, må vi få erfaring.

Gammelt regelverk

Haugli tror den aktuelle striden bare er starten på en rekke lignende spørsmål fremover.

– Problemstillingen kommer til å bli gjeldende i flere sektorer fremover. En klar oppfordring til myndighetene er å klargjøre hva som gjelder av forpliktelser for en formidler - og den som faktisk utfører tjenesten, sier Haugli.

– De som tjener på at et gammelt regelverk bevares, er normalt aktører som var på banen da det ble utformet.

Saken mellom Otovo og Hafslund Nett er løftet ett nivå, og behandles nå i DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Der har vi fått medhold i å kunne jobbe videre til saken er behandlet. Vi vet ikke når det er, men har bedt om et møte for å legge frem vår sak, sier Thorsheim.

Offentligrettslig ansvarlig

Dersom Otovo ikke får medhold, må selskapet registere seg som prosjekterende el-virksomhet - og stå offentligrettslig ansvarlig for prosjekteringen av solcelleanleggene.

Et annet alternativ er ifølge Thorsheim å endre den delen av prosessen i Otovos software der DSB måtte mene selskapet gjør elektrofaglig prosjektering.

– Vi har kompetanse i selskapet til å kunne få en slik registrering, men mener det vil være å frata montørselskapet som er på stedet, ansvar, sier Thorsheim.

– Hvorfor er det ønskelig å unngå og stå ansvarlig?

Vi har laget en software som ikke er laget for prosjektering, og den gjør ikke prosjektering, da vil vi ikke bli stilt ansvarlig for prosjektering, sier Thorsheim.

– Er det da i det hele tatt aktuelt å bli registert som en prosjekterende el-virksomhet?

– Vi får se hva vedtaket blir, og vurdere derfra, sier Thorsheim.

– Er du trygg på medhold?

– Otovo har en veldig solid sak, ja, men vi avventer behandlingen. Vi har jo sett at når ny teknologi innføres på andre områder så kan det få litt rare utslag i møte med myndigheter som ikke er vant til det, sier Thorsheim.

Les også: Otovo kjøper opp franske In Sun We Trust: Verdsettes til 624 millioner

Powered by Labrador CMS