Sigve Brekke og Berit Svendsen inviterte til lansering av Status Teknologi-Norge 2018 tidligere i år, men så ble det slutt. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Telenor: – Nett viktigere enn vei og bane

Publisert Sist oppdatert

Flere nordmenn mener at digital infrastruktur er viktigere enn fysisk infrastruktur, ifølge en fersk undersøkelse.

– Vi tror 5G vil skape en enorm effekt for samfunnet og norsk økonomi, men da må myndighetene også være på ballen, sier Berit Svendsen i en pressemelding i forbindelse med fremleggelsen av selskapets rapport Status Teknologi-Norge 2018. På møtet stilte Telenor spørsmålet "Er vi klare for 5G-samfunnet?".

TNS Kantar har på oppdrag fra telegiganten spurt folk om deres forhold til ulike sider av digitaliseringen.  I rapporten svarer flere (45 prosent) at bedre digital infrastruktur er viktigere for norske bedrifters rammevilkår enn fysisk infrastruktur som vei og jernbane (41 prosent).

– Det er liten tvil om at vei og bane er viktig for samfunnet og bedrifter i Norge. Det er en milepæl for teknologinasjonen Norge at nordmenn nå rangerer digital infrastruktur over fysisk. Telenor investerer kraftig i verdensledende nett, og nå håper vi at regjeringen også tar frem virkemidlene som kan få enda større fart på utviklingen, eksempelvis gjennom en langsiktig infrastrukturplan, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Gir nye muligheter

5G-teknologien ble testet for første gang i Norge av Telenor i fjor, og Telenor har lansert Kongsberg som første pilot. Forventede hastigheter i 5G-nettet vil kunne være 20 ganger raskere enn 4G har vært, og kapasiteten kan økes med hundregangeren. I tillegg har 5G ti ganger så stor kapasitet for antall påkoblede enheter.

– 5G er mye mer enn ekstreme hastigheter. Dette er teknologi som er så pålitelig, kraftfull og presis at vi kan basere samfunnskritiske tjenester som samferdsel, helse og nødkommunikasjon over et mobilnettverk. Tjenester som i dag har nulltoleranse for utfall kan baseres på 5G-teknologien i fremtiden, forteller Svendsen i pressemeldingen.

Fremtidens 5G-nett tåler en million påkoblede «ting» som biler, hus, ambulanser og sensorer som snakker sammen.

– Dette vil drive både næringsliv og offentlig sektor, og muliggjøre økt produktivitet, smarte løsninger, massive sensornettverk, kunstig intelligens, fjernstyrte systemer og selvkjørende kjøretøy. Den massive veksten i data og ting koblet til nettet, vil kreve 5G-teknologi for å realiseres, forklarer hun.

Flere funn i rapporten

• Over halvparten svarer at de tror digitaliseringen er positiv både for norsk økonomi, arbeidsliv og samfunnet generelt.
• Mer enn halvparten mener det er usannsynlig at vi ser selvkjørende biler på norske veier innen fem år.
• Kun én av ti tror de selv har en førerløs bil innen fem år.
• 62 prosent mener de har blitt mer effektive på arbeidsplassen som følge av digitaliseringen.
• Litt færre (59 prosent) tror de vil bli mer effektive på grunn av digitaliseringen i årene fremover.
• Det er svært få som frykter at kunstig intelligens og stordataanalyse vil påvirke deres arbeidsplass:
• 4 prosent frykter at deres jobb blir overflødig som følge av digitalisering
• 16 prosent tror viktige aspekter ved deres jobb vil bli glemt
• 37 prosent tror ikke deres arbeidsplass vil påvirkes vesentlig
• 31 prosent tror det vil gjøre arbeidsplassen mer effektiv
• 42 prosent frykter at digitaliseringen vil gjøre samfunnet mer utrygt, mens 24 prosent tror det vil gjøre samfunnet tryggere.
• Et flertall mener det er usannsynlig at vi ser selvkjørende biler på norske veier innen fem år. Kun en av ti tror de selv har en førerløs bil innen fem år.

Spørreundersøkelsen er gjennomført av analyseselskapet TNS Kantar på vegne av Telenor, med et landsrepresentativt utvalg og mer enn 1000 respondenter (to prosents feilmargin). Feltperiode februar 2018.