Fredrik Winther har nylig sluttet i Oslo Business Region, og forteller at han... Foto: Oslo Business Region / Privat
Fredrik Winther har nylig sluttet i Oslo Business Region, og forteller at han... Foto: Oslo Business Region / Privat

16 spørsmål med Fredrik Winther: «Hør mer på gamle folk og alt de angrer på at de ikke gjorde»

Publisert

Fredrik Winther mener for mange av samfunnets kloke hoder står igjen på "perrongen" når debatten om teknologiutvikling tas. 

1. Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå sitter vi og oppsummerer og evaluerer Oslo Innovation Week og lurer egentlig på hvordan et lite kommunalt selskap kom i posisjon til å orkestrere en dugnad hvor over 150 organisasjoner som sammen lager 56 solide eventer om teknologi og bærekraft, med en kvinneandel på 50 prosent på scenene, gjennom en hel uke, hvor over 10 000 deltar, med over 40 utenlandske journalister på besøk, og til en samlet produksjonsverdi av over 25 mill.  Akkurat nå jobber vi med å analysere og evaluere metoden bak.

2. Hvis du kunne gått tilbake i tid og gitt deg selv ett tips – hva ville det vært?

Hør mer på gamle folk og alt de angrer på at de ikke gjorde - og gjør det motsatte. I god tid før det er for sent. ”Ingen slipper ut av dette levende”, som det heter, og det bør være styrende for de fleste valg i livet. Det tok for lang tid før jeg skjønte det.

3. På hvilke områder er du henholdsvis optimistisk og pessimistisk på vegne av Norge?

I Norge er vi gode på å tidlig ta i bruk ny teknolog – sammenlignet med de fleste andre land – og med den teknologiutviklingen vi ser nå, så er det helt avgjørende.

Jeg er pessimistisk fordi hele samfunnsdebatten om teknologiutvikling fortsatt domineres av teknologer og økonomer, og at bredden av samfunnsvitere og andre står igjen på perrongen. Da får vi enkle metaforer som at det vi ser nå er "en fjerde industriell revolusjon", mens vi i realiteten står midt i en mye mer gjennomgripende Renessanse. Risikoen er stor for at akkurat det oppdages for sent.

4. Hva er den største utfordringen i din bransje?

Min ”bransje” er næringsutvikling, og der er den største utfordringen at tradisjonelle selskapsstrukturer ikke egnet for å håndtere teknologiutviklingen. Det går for sakte.

På den annen side er vi i starten på utviklingen av et solid økosystem for entreprenørskap som er egnet til å håndtere dette skiftet. Det handler om systemer som kan organisere opp mange nok eksperimenter. Som eksempel så vet vi at ca 5 av 100 oppstartselskaper kommer til å lykkes. I et solid økosystem som i Oslo så øker antallet som prøver seg, og da vokser det også fram nye næringer. 70 prosent av de nye arbeidsplassene kommer i dag fra disse selskapene.

I etablerte selskaper er det ingen ledergrupper som er villige til å satse på 100 nye prosjekter for å se at bare 5 lykkes. Det ligger i organisasjonens natur. De ville rett og slett få sparken.

Den store utfordringen akkurat nå ligger derfor i å koble etablerte store selskaper med dette økosystemet.

5. Hvis du kunne vært en annen person eller hatt en annen rolle – hva/hvem ville det vært?

Da ville jeg vært styreleder i Innovasjon Norge og jobbet for at alle virkemidler ble innrettet for to ting: Å bygge solide økosystemer for teknologi og entreprenørskap – de virkemidlene er utdaterte eller mangler i dag, og for det andre at alle satsninger må svare på bærekraftsmål. Der er de godt på vei.

6. Hvordan ser mobilskjermen din ut?

Fredrik Winthers mobilskjerm.
Fredrik Winthers mobilskjerm.

Mobilen bærer preg av å ha blitt viktigste jobbverktøy. Bruker mest meldingsapper som Slack, Messenger, Mail, Spond, Whatsapp og sms.

7. Har du et produktivitetstips?

Gjør alltid en oppsummering av ferdigstilte oppgaver. Å skynde seg videre før evalueringene er gjort, gjør læringen tregere, og da tar alt lengre tid. ”Slow and steady wins the race”.

8. Hvis du skulle investert 10 millioner i et nytt område, hva ville det vært i og hvorfor?

Genteknologi og Quantum computing. Her skjer det vanvittig mye mer gjennomgripende utvikling langt raskere enn de fleste tror – og det er derfor bra investeringsområder.

9. Hva er din dårligste egenskap?

Jeg har nok litt for stort kontrollbehov, og for liten tålmodighet med ting som for meg ikke virker rasjonelt. Det snevrer inn perspektivet på alle ting i livet som ikke er rasjonelle, og det er vel egentlig det meste.

10. …og hva er din beste?

Å kjenne igjen kvalitet. Jeg tror jeg er ganske god på å kjenne igjen flinke folk før de har fått sin anerkjennelse, og også gode initiativ som kommer til å få det til, men enda ikke er realisert.

11. Hva ville du bli da du var liten? Og hvorfor ble du det/ikke?

Skiløper. Det ble for ensformig og lite mentalt stimulerende. Men det var bra for moralen å være 12 år og gå ut skogen i regnfullt og kaldt høstmørke og trene intervall eller langkjøring nesten hver dag...

12. Hvis du kunne spist middag med hvem du ville, død eller levende – hvem ville du invitert? Hvorfor?

Satoshi Nakamoto. Historien vil vise at det er et av de viktigste ”whitepaper” skrevet i moderne tid. Og jeg ville jeg funnet ut to ting: Var hun én person eller mange?

13. Hva er din største tabbe?

Å gå på Norges dårligste videregående skole. Det tok for lang tid å hente inn den erfaringen.

14. Hva er du mest stolt over å ha fått til?

Akkurat nå tror jeg det må være at vi for noen år siden overtok et litt uglesett Oslo Innovation Week som nesten ingen ledende selskaper hadde lyst til å være med på, og kun noen få hadde hørt om, og ha gjort det om til den gigantiske bærekrafts-internvensjonen det har blitt.

15. Kan du si noe du selv tror på, men som mange vil være uenige med deg i?

FNs klimapanel ga ut en rapport i dag om at vi må redusere utslippene med 50% på 12 år. I en tid der utslippene går opp. Det lover dårlig og det er det ingen styresett i verden i dag som er satt opp til å klare. Jeg tror klima kommer til å bli historiens og menneskehetens første store felles ytre fiende, og som derfor vil forene menneskeheten mer enn den vil splitte. Litt som rollen til en ny samlende verdensreligion. Akkurat dét er det ikke så mange som tror.

16. Hva er ditt beste tips til norske gründere?

Hvis du ikke bidrar til ett eller flere av FNs bærekraftsmål – verdens største fremvoksende markeder – så tenk nøye gjennom om prosjektet ditt egentlig er verdt å satse dine beste år på.

Powered by Labrador CMS