Administrerende direktør Anne Cathrine Østebø i Validé. Foto: Validé

16 spørsmål med Anne Cathrin Østebø: "Dersom jeg ikke lytter til magefølelsen, gjør jeg ofte tabber"

Publisert Sist oppdatert

Direktøren for Validé røper hva som har ført til hennes største feil, og har et godt råd til gründere som opplever det samme.

Anne Cathrin Østebø (43) er styremedlem Foreningen for Innovasjonsselskap (i Abelia), Norsk romsenter, Patentstyret, Innovasjonspark Stavanger, Validé Invest, Pumps&Pipes og diverse start-ups. Vi har stilt Validés administrerende direktør 16 spørsmål. 

1. Hva jobber du med akkurat nå?

– Som leder i et mellomstort innovasjonsselskap så er jeg involvert i det meste. Siste døgnet har selskapsutvikling, inkubator, akselerator, TTO (Technology Transfer), klyngeutvikling, aksjesalg og investering vært på agendaen. Vi evaluerer 500+ ideer per år og arbeider tett med gründere, forskere, studenter og offentlig og privat næringsliv for å bistå og å delta i ny produkt-, tjeneste- og næringsutvikling. 

2. Hvis du kunne gått tilbake i tid og gitt deg selv ett tips – hva ville det vært?

– Tatt en tilleggsutdannelse. I og med at jeg har arbeidet med teknologi og teknologiutvikling i 20 år skulle jeg innimellom ønske jeg hadde en mer teknisk rettet utdannelse. Er utdannet innen økonomi, markedsføring og entreprenørskap. 

3. På hvilke områder er du henholdsvis optimistisk og pessimistisk på vegne av Norge?

– Jeg er stort sett optimistisk. Vi er utrolig flinke til å se nye muligheter og tilpasse oss. Vi har et godt grunnlag å bygge på med et spennende og fremoverlent næringsliv. Jeg er bekymret for økende kompleksitet i søknadsprosesser, innkjøpsprosesser og arbeidsmetodikk generelt. Mister litt den "just do it". 

4. Hvis du kunne vært en annen person eller hatt en annen rolle – hva/hvem ville det vært?

– Næringsminister eller Kunnskapsminister - men kun for en dag. 

5. Når på døgnet er du mest produktiv?

– På morningen tar jeg ofte en arbeidsøkt før ungene vekkes. Da får jeg gjort mye. Dagene ellers går ofte i møter.

6. Har du et produktivitetstips?

– Fokuser og ikke prøv å gjøre alt samtidig. Bygg team og la hver enkelt gjøre det de er gode på. 

7. Hvis du skulle investert 10 millioner i et nytt område, hva ville det vært i og hvorfor?

– Smarte samfunn – som innebærer utvikling innen digitalisering, tjenesteutvikling, helse, mat, romfart, sikkerhet/beredskap og energi. Områder som er i sterk utvikling og som Norge har kompetanse og evne til å ta en posisjon. Fellesnevner her er også kompetanse- og teknologioverføring mellom bransjer. 

8. Hva er din dårligste egenskap?

– Svarer ofte på siste mail og setter ikke av nok tid til å prioritere å gjøre dypdykk i problemstillinger. Og så er jeg ofte sen til møter.

9. …og hva er din beste?

– Ser muligheter og er opptatt av å bygge gode team.

10. Hva ville du bli da du var liten? Og hvorfor ble du det/ikke?

– Ville bli indianer eller cowboy som liten. Var få jobbmuligheter lokalt.

 11. Hvis du kunne spist middag med hvem du ville, død eller levende – hvem ville du invitert? Hvorfor?

– Albert Einstein. Fordi han er en av våre fremste forskere og kunnskapsbyggere. Ville gjerne hørt hans tanker om hva som drev ham til å finne nye svar og løsninger og hvilken type skepsis og motgang som møtte ham. 

12. Hva slags politisk ideologi håper du vinner frem ved valget? Hvorfor?

– Privat/offentlig samarbeid bør løftes høyere. Vi kan få mer effektiv næringsutvikling, de er gjensidig avhengig av hverandre og det er mye å lære av hverandre. Vi har mange gode politikere fra ulike partier, men jeg heier nok mest på Høyre og Venstre.

13. Du er tilbake på skolebenken, hva studerer du?

– Jeg tar nok en Executive MBA. Strategi, innovasjonsprosesser og ledelse vil være interessante fag, men jeg ville nok vært mest interessert i å videreutvikle nettverk.

14. Hva er du mest stolt over å ha fått til?

– Jeg er en teamplayer, og det meste jeg har fått til er i samarbeid med andre. Er stolt over organisasjonen min Validé, hvor det er 20 fantastisk dyktige kolleger som hver dag jobber med å utvikle nytt næringsliv, bygge kultur for å tenke innovasjon og å skape det beste økosystemet for Innovasjon. Vi samarbeider med øvrige innovasjonsmiljø og coworking-spaces, og vi har oppdrag fra Norges forskningsråd, SIVA, Innovasjon Norge, Helsedirektoratet, Rogaland fylkeskommune og forskningsmiljøene i Rogaland. På vegne av oppdragsgiverne arbeider vi hver dag med tidligfase næringsutvikling gjennom Forny/TTO-arbeid, inkubator, akselerator, VRI-kompetansemekling, Space Tech Transfer, behovsdrevet Innovasjon (Innomed), søknad- og prosjektutvikling, klyngeutvikling og investering.

15. Hva er din største tabbe?

– Dersom jeg ikke lytter til magefølelsen, så gjør jeg ofte tabber. Den største feilen jeg har gjort er å ansette eller engasjere feil personer. Det tar ofte mye tid og ressurser å rydde opp.

16. Hva er ditt beste tips til norske gründere?

– Bygg det beste teamet du kan og endre/skift ut etterhvert som selskapet utvikler seg. Vi er alle gode på noe men ingen er best i alt.