1. mai på Youngstorget. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Her er kampsakene 10 kjente gründere ville gått i tog for

Publisert Sist oppdatert

Gründere er ikke helt som andre, heller ikke på 1. mai. Men noen saker går igjen.

Shifter har spurt norske entreprenører hva de ville gått i tog for.

Sigrun Syverund, Fjong:

– Rettferdig opsjonsbeskatning for startup-ansatte. Det må også bli lov for utenlandsk arbeidskraft å starte som arbeidstaker mens søknaden om arbeidsvisum er under behandling, så lenge alle formelle krav er møtt.

Patrik Berglund, Xeneta:

-- Det er jo flere aktuelle ting, men ser vi lenger fremover vil krav om borgerlønn bli aktuelt. Dette blir et "must have" når jobbene forsvinner, og må innføres i tide, før den gjengse arbeider blir overflødig. Alt dette er jo betinget at vi overleverer den fremtidige arbeider en planet i beboelig tilstand.

Kim Humborstad, Zwipe:

– Synes det bør investeres i utdanning innen entreprenørskap, både for å motivere og utdanne nye generasjoner med dyktige grundere. Ungt Entreprenørskap gjør en viktig jobb, spesielt ved å fasilitere samhandling mellom skole og næringsliv, kunne gjerne gått i tog for å styrke deres rammebetingelser.

Kim Humborstad og André i Zwipe. Foto: Vilde Mebust Erichsen

Åste Einn, Payr:

-- Få kvinnelige gründere frem - pass på at investorer SER dem! Det er vanskeligere å få tak i kapital som kvinnelig gründer, her snakker jeg ikke om personlig erfaring, men basert på statistikk. Kun 3,2 prosent av VC-fondene går til kvinnelige gründere i Norden. Samtidig gjør kvinnelige gründere det 2,5 ganger så bra som sine mannlige gründere på verdensbasis. Det er på tide at investor ser hvilken oversett suksessmaskin kvinnelige gründere representerer.

Per Christian Goller, Aprila Bank:

– Ja til en opsjonsskatt som gjør det mulig for ansatte å bli medeiere i sin egen bedrift!

Israr Khan (CDO/CTO) og Per Christian Goller (gründer og daglig leder) i Aprila Bank. Foto: Lucas Weldeghebriel

Kjartan Slette, Unacast:

-- Demokratiser teknologi nå! Teknologi er for alle og ikke de bemidlede få. Og hvis ikke teknologi blir til hjelp for alle, fra utdanning og læremidler til AI og roboter i fabrikker, så kommer vi til å møte politisk ustabilitet vi ikke har sett maken til. Vi ser tidlige eksempler på dette i USA men også generelt i form av fremveksten av populisme.

Anders Hamnes, Oneflow:

Noe av det mest krevende for en gründer er å klare seg finansielt gjennom den første fasen. Staten kan gjøre to smarte trekk for å avlaste dette problemet. A) Fjerne arbeidsgiveravgiften de første 3 årene for nye selskaper. B) Gi gunstigere vilkår til investorer som er villige til å satse på startups. Et eksempel her kan være å gi et betydelig skattefradrag for tap på investering i nye selskaper. Dette ville jeg vært villig til å gå i tog for.

Fanny Ødegård, Moodie:

-- Det er et selvstendig mål for meg at flere starter egen bedrift og at flere får mulighet til å bestemme over egen arbeidsdag. Mange selvstendig næringsdrivende og et mangfold av bedrifter er viktig for meg, maktspredningen i økonomien og samfunnet. For at flere skal kunne skape sin egen arbeidsplass, må kunnskap om entreprenørskap og forretningsdrift være lett tilgjengelig. Jeg vil ikke gå i tog for arbeideres rettigheter, men fortsette å kjempe for at gründere og selvstendig næringsdrivende skal ha like sosiale rettigheter som andre lønnstakere, slik at flere tør å satse på sin gode idé.

Jeanette Dyhre Kvisvik, Villoid:

-- Bedre incentiver for engleinvestorer: Gi investorer 25 prosent skattefritak på alle risikofylte investeringer i startups. Det er et prøveprogram i gang nå – og det er en god start - men det er for snevert. I tillegg må opsjonsbeskatningen bli mer gründervennlig. Små startup-bedrifter vil gjerne gi sine ansatte opsjoner som kompensasjon for lav lønn og incentiv for suksess – men da er det helt ødeleggende at all oppside skal skattes med inntektsskatt.

Murshid Ali, Huddlestock og Solar:

-- Som gründer er jeg opptatt av at vi burde ha en mer fleksibel pappaperm, som kan fordeles bedre mellom mor og far, eventuelt at man kan få en utsettelse over lengre tid. Grunnen er egen erfaring, hadde vært topp å kunne hatt det tilgode når selskapet går uavhengig av oss gründere.