Torstein Tvedt Solberg (Ap), Terje Breivik (V) og Hilde Wibe i Abelia under fremleggelsen av en rapport om skatteinsentiver for investeringer i oppstartsbedrifter. Foto: Per Ivar Nikolaisen.

Stortinget vil kreve at "skatteincentiver" blir en del av revidert statsbudsjett 2017

Publisert Sist oppdatert

Ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2017 ble mange gründere og investorer skuffet over at det ikke var et forslag om skatteincentiver for tidligfaseinvesteringer. Nå vil finanskomiteen kreve at Regjeringen kommer med et forslag til revidert budsjett.

Shifter har ved flere anledninger skrevet om kravet fra et relativt samlet gründermiljø om at det må gjøres attraktivt å investere i tidligfaseselskaper.

Mange ble skuffet da de i statsbudsjettet for 2017 kunne lese at Regjeringen ikke foreslo skatteincentiver, men at de skulle komme tilbake til det senere, etter å ha utredet det nok en gang.

Det var bred politisk enighet om å utrede slike ordninger, basert på den britiske SEIS-ordningen ved skatteforliket i vår.

Nå vil finanskomiteen be Regjeringen om fortgang i å utrede konkrete modeller som de skal legge frem i revidert nasjonalbudsjett for 2017.

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med konkrete, ferdig utredede modeller til skatteincentiver/skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartsselskap basert på den britiske SEIS-ordningen og legge dette frem for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017»

Ifølge DN, mener finanskomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og Venstre at regjeringen har vært motvillige og stoppet fremdriften mot at Norge også får en slik ordning.

Høyrepolitiker regner med at det blir vedtatt

Arbeiderpartipolitiker og finanskomité-medlem Torstein Tvedt Solberg mener at skatteincentiver vil gjøre det lettere for gründere å få investorer gjennom skatteincentivering.

– Det kan flytte mer kapital fra klassiske eiendomsinvesteringer og får mobilisert mer privat kapital til å være med i oppstartsselskaper, sier han til DN.

Forslaget skal legges frem og debatteres om få dager, og Erna Solbergs partifelle Svein Flåtten i Høyre regner med det blir vedtatt, selv om Høyre og Frp ikke støtter forslaget.

-Vi tror mange i eksisterende selskaper vil løfte litt på øyenbrynene over en slik prioritering, sier Flåtten til DN.

Var ikke optimistisk

Tvedt Solberg fortalte til Shifter i juni at hver eneste gang han snakket med gründere, fikk han beskjed om at man trenger større innsats på dette feltet.

−Skattincentiver var en av de tingene vi diskuterte med stor iver rundt skatteforliket. Regjeringen er bedt av Stortinget om å legge frem et forslag i forbindelse med statsbudsjettet 2017, men jeg er ikke spesielt optimistisk, sa han.

Det viste seg at han hadde rett.

− Det er behov for å se på slike ordninger i Norge. I Storbritannia viser de at man får mer igjen enn de pengene man bruker på det. Arbeiderpartiet er opptatt av å skape arbeidsplasser. Nettopp derfor bør vi vurdere det, sa Tvedt Solberg til Shifter.

"Fremtidsmanifestet", som nå har blitt omdøpt til "Gründeroppropet", som flere ledende gründere og investorer står bak, har blant annet krevd at det må gjøres "attraktivt å investere i teknologi-oppstartsbedrifter", og siktet indirekte til skatteincentiver for tidligfasebedrifter.

Abelia, Foreningen for innovasjonsselskaper (FIN) og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) lanserte i juni rapporten «Investeringsincentiver for unge vekstselskaper», som har blitt utarbeidet av «Ny Analyse». Der tok de til orde for en litt mildere variant enn den britiske modellen, men basert på samme prinsipper:

  • Investerer du opptil en million kroner, kan du trekke fra opptil 25 prosent av investert beløp på skatten.
  • Videre halveres gevinstbeskatningen
  • Og du skal få 10 prosentpoeng økt fradrag ved tap
  • Ordningen er åpen for alle, men for å få fordelene må du sitte på investeringen i minst tre år før du realiserer den.

Shifter er Norges nettavis for startups og innovasjon. Følg oss på FacebookogTwitter. Og meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Sjekk ut siste episode av vår podcast med Lars Johan Bjørkevoll i Xeneta.

Hør på episoden her, eller enda bedre, last den ned i Itunes/podcaster eller hvis du har Android-telefon, kan vi anbefale appen podkicker.