Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet og Terje Breivik i Venstre pusher på for bedre opsjonsskatt. Fotos: Per-Ivar Nikolaisen

Regjeringen møter motstand: Disse to stortingspolitikere kan tvinge gjennom gründervennlig opsjonsskatt

Publisert Sist oppdatert

Av Per-Ivar Nikolaisen og Lucas Weldeghebriel

Venstre og Arbeiderpartiet er enige om at forslaget til ny opsjonsskatt vil ha liten effekt. Nå vil de presse regjeringen til å rydde opp. 

Et så å si samlet gründermiljø har slaktet regjeringens forslag til nye regler for opsjonsskatt, og mener de mange begrensningene gjør at det ikke blir et effektivt virkemiddel for norske oppstartsbedrifter som skal vokse seg store. Nå samler oposisjonen på Stortinget seg mot forslaget - med regjeringens fremste støtteparti i front.

– Det var et lite steg i riktig retning, men jeg var overrasket over at det ikke var et bedre innrettet forslag. Dette er en oppfølging av noe som Venstre har forhandlet inn tidligere, så sånn sett er det et godt utgangspunkt for at vi kan få det på plass i budsjettforhandlingene senere i høst, sier nestleder Terje Breivik i Venstre.

– Hva var de største svakhetene med forslaget, slik du ser det?

– Svakhetene viser seg i kritikken mot forslaget. I realiteten endrer du ikke noe på situasjonen, fordi beløpsgrensen er altfor lav til at det er et alternativ for ordinær lønn for de bedriftene som er avhengig av opsjoner for å lokke til seg gode ansatte, sier Terje Breivik og viser til 30.000-kronerstaket på skattefordelen.

Må bli et reelt verktøy

Breivik vil ikke forskuttere akkurat hvor smertegrensen til Venstre vil gå i de kommende budsjettforhandlingene, men understreker at partiet vil være opptatt av totaliteten.

– Målet til Venstre er at dette skal bli et reelt verktøy, fordi vi vet at dette er helt nødvendig for en god del nystartede bedrifter.

– Det er mange som roper etter at vi innfører den svenske ordningen som har mye bredere rammer. Er det den du går for?

– Jeg har ikke lyst til å forskuttere noe. Vi har nettopp begynt på Venstres alternative budsjett, og vi er inne i en fase der vi snakker med ulike aktører og får innspill for å få en ordning som er god nok. Det viktigste er at vi får på plass en ordning, der selskapene faktisk opplever at det er en forbedring, sier Terje Breivik.

Høyt på agendaen for Venstre

– Du forstår kanskje dette med opsjoner og skatt, i og med at du har jobbet såpass mye det, men opplever du at de andre politikerne forstår problemstillingen?

– Jeg opplever at de partiene vi forhandler med, forstår problemstillingen. Men så har jeg og Venstre tenkt å hjelpe dem med å ende opp med en løsning som faktisk er en forbedring for selskapene det gjelder.

– Opsjonsskatten blir av flere gründere fremstilt som det kanskje viktigste tiltaket for å få til nyskaping i Norge. Hvor viktig er denne saken for Venstre inn i forhandlingene, sammenlignet med alle de andre tiltakene som dere skal prøve å få gjennom?

– Jeg vil ikke rangere, men jeg kan jo si så mye som at dette er en sak som selvfølgelig vil stå høyt på agendaen av flere grunner. Det føyer seg inn i en lang rekke tiltak som Venstre allerede har fått på plass som gjør det enklere og tryggere å skape nye bedrifter.

Lytter til gründerne

I et leserinnlegg i Shifter mente gründerlederne Olav Nedrelid, Lauga Oskarsdottir og Karl Munthe-Kaas at regjeringen belønnet finansakrobater fremfor de ansatte, ved at de sistnevnte skattlegges langt hardere enn investorene ved en eventuell opsjonsgevinst.

– Er Venstre i utgangspunktet for å utjevne denne forskjellen?

– Vi er jo veldig for å bidra til at du får et rammerverk rundt opsjoner, slik at de blir et reelt alternativ eller supplement til ordinær lønn. Så vil vi nå bruke litt tid på en endelig innretning - som både medfører at det blir et reelt supplement, men også gjør at vi klarer å få flertall for det inne i Stortingssalen.

– Kan du garantere at «klagekoret» av gründere blir fornøyd, når dere blir ferdig?

  – Vi kan iallfall garantere at vi lytter med andakt, og at vi kommer til å bruke innspillene i forhandlingene vi skal i gang med om to til tre uker, sier Breivik, som selv sitter i gruppa som skal forhandle med regjeringspartiene.

"Verdiløst"

Arbeiderpartiet legger press på Venstre inn i forhandlingene.

– Vi er veldig skuffet over forslaget slik som det er nå. Høyre og Frp har latt byråkratene få ødelegge hele forslaget. Konsekvensene er at man sitter igjen med et så svakt forslag at det ikke svarer på utfordringene. Det er verdiløst. Det sier jo også regjeringen indirekte, som selv mener det vil koste 30 millioner å gjennomføre. Det viser hvor lite de gjør, sier Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og partiets kanskje fremste gründerpolitiker.

– Men har Ap noe spesielt større troverdighet på dette området?

– Vårt utgangspunkt for en bedre opsjonsordning er at ansattes medeierskap i bedriften de jobber i, ligger tett opp mot kjernen i vår ideologi. Samtidig er tilbakemeldingen fra gründermiljøet entydig. Vi må få orden på dette for å gjøre oppstartsselskaper i stand til å kunne rekruttere talent fra inn- og utland.

Look to Sweden

– Hvordan ville ordningen sett ut hvis Arbeiderpartiet bestemte?

– Vi må se til Sverige, og det den sosialdemokratiske regjeringen i Sverige har lansert. Der er grensen for antall ansatte på 50, og de kan omsette for 80 millioner svenske kroner, hver enkelt ansatt kan få skattefordel opp til 3 millioner svenske kroner. Ser vi på det norske forslaget, er det ikke engang verdt papiret det er skrevet på, sier Tvedt Solberg.

Han er enig med gründerlederne som mener at opsjonsforslaget som nå foreligger, diskriminerer medeierskap for de ansatte.

-- Bekymringene som reises i kommentaren, er noe av av grunnen til at vi har gått så tungt inn i det, fordi vi mener at ansattes medeierskap klinger godt for oss sosialdemokrater. Og det er derfor vi mener at dette må gjøres noe for å rydde opp, for å få rettet opp i denne skjevheten.

Må på rett spor

– Hvordan vil dere jobbe videre med dette?

– Det vi må i gang med, er jobben Stortinget har gjort tidligere. Arbeiderpartiet og Venstre sørget for skattefradrag på investeringer og presset gjennom et vedtak om utredning av opsjonsbeskatning. Stortinget må fatte et vedtak som får dette på rett spor igjen. Vi har jo gått noen runder med regjeringen, men når noe kommer på bordet, ligner det ikke på det de har sagt før, sier Tvedt Solberg.

Er dere i dialog med Venstre?

–Vi har ikke hatt direkte kontakt ennå, men vil ta kontakt raskt. I hvert fall før de begynner med regjeringsforhandlingene, sier AP-representanten.

Fakta om opsjonsforslaget

Stortinget har tidligere bedt regjeringen innføre en mer gründervennlig opsjonsskatt, etter prinsippet "rett skatt til rett tid". Forslaget som etter hvert kom i statsbudsjettet har imidlertid flere begrensninger som blant annet gjør at bare de minste selskapene kan benytte seg av ordningen:

• Gjelder kun bedrifter som har under 10 ansatte

• Gjelder kun bedrifter som omsetter for mindre enn 16 millioner kroner

• Begrenser seg til en skattefordel opp til 30.000 NOK

• Opsjonene skal inntektsbeskattes ved realisering (som tilsvarer en skattebyrde på over 60 prosent)