Espen Tungesvik og Espen Tungesvik i Moment.

Vil hente 10 millioner for å satse mer på startups fra Sørlandet

Moment er investoren som vil få med seg risikoaverse eiendomsbaroner til å satse på morgendagens bedrifter.

Publisert

Investeringsselskapet Moment ble etablert i Kristiansand av Tom Lund og Espen Tungesvik i 2017.

Bakgrunnen var at de to så behov for en privat aktør som investerer og hjelper gründer- og tidligfaseselskaper fra Sørlandet opp og frem.

I tillegg ønsker gründerne i Moment å øke investeringsviljen til investorer i regionen ved å tilby med-investorer redusert risiko i tidligfase investeringer.

– Det er mange kapitalsterke folk og selskaper i Agder. Men mange av dem er veldig eiendomstunge. Ved at vi går foran, investerer egen kapital og gjør mye av forarbeidet, minsker vi risikoen og lager vi en struktur som gjør det lettere for dem å se verdien av å investere i nye selskaper og teknologier, sier Lund.

Går bredt ut

Lund forteller at startup-miljøet vokser og at det er finnes mange gode case. Verdivurderingen er ofte betydelig lavere enn i for eksempel Oslo. Det mener han gir mulighet for gode deals.

Siden oppstarten har Moment investert i 18 selskaper.

– Det at vi ikke har på Sørlandet er et stort nok utbud av selskaper innenfor en bransje. Det gjør at vi ikke kan satse veldig smalt på for eksempel en sektor innenfor tidligfase. Dermed må vi jobbe mer diversifisert, sier Lund.

Porteføljen til Moment gjenspeiler dette. Den består av alt fra tekst og oversettelses-selskapet Textera, lakselus-bekjemper Green Sealice Solutions og matte «edtech» selskapet Oraku.

Vil åpne fondet for eksterne investorer

Til nå har Moment investert med egne midler. Nå vurderer Lund & co å hente inn kapital fra eksterne investorer. Primært fra Sørlandet.

Målet er å hente inntil 10 millioner kroner. Pengene skal brukes til å fylle på porteføljen med flere vekstselskaper, og ha muligheten til å følge selskapene lengre.

– De tre siste årene har vi hatt stor grad av frihet uten krevende investorer. Det har gitt oss muligheten til å teste ut på egen risikokapital, hvorvidt vår arbeidsmetodikk, tilnærming og måten vi investerer på fungerer.

– Nå som vi ser resultatet i form av en flott verdiutvikling og antall selskaper i porteføljen ser vi at vi kunne investert i, og håndtert, mange flere selskaper enn vi gjør i dag, sier Lund.