Oppkjøp

Verdensledende norsk satelitt-selskap kjøper størsteparten av romfarts-startup

Kongsberg Satellite Services kjøper opp 70 prosent av space-startupen Vake. 

Publisert Sist oppdatert

– Dette gjør oss til et mer synlig selskap internasjonalt, sier Tugba Gunes, kommersiell leder i rom-startupen Vake. 

Tirsdag kunngjør de at det internasjonale satelitt-selskapet Kongsberg Satellite Services (KSAT) kjøper opp 70 prosent og blir majoritetseier av oppstarten. 

Vake, bruker maskinlæring til å analysere satellitt-bilder for å oppdage, identifisere og spore maritime fartøy. Formålet er å blant annet bekjempe ulovlig fiske og annen ulovlig utnyttelse av havet. 

KSAT – eid av Kongsberggruppen og Space Norway – har et av de mest omfattende bakkestasjons-nettverkene globalt, bestående av rundt 300 antenner fordelt på 28 lokasjoner og verdens største kommersielle bakkestasjon på Svalbard. 

– Vi ser dette som en fantastisk mulighet for å kunne videreutvikle og gi merverdi for både KSAT og Vake, sier direktør for Strategi og Teknologi i KSAT, Arnulf Kjeldsen

– Veivalg 

– Dette var et tydelig strategisk veivalg for oss med sikte på å øke tilgangen på satelitt-kilder, redusere tiden det tar før satellittbilder tilgjengeliggjøres for kunder og sluttbrukere – og som et ungt selskap dra nytte av kompetansen og nettverket KSAT sitter på gjennom over 50 år i romfartsbransjen, sier daglig leder og gründer Thomas Leira.

Utenom å få mer tilgang til satelitt-data, vil oppkjøpet ikke innebære strukturelle endringer og Vake vil fortsette å operere som et frittstående selskap, opplyser han. 

Vake bruker AI til å analysere satelitt-bilder.

Transaksjonen innebærer både salg av eksisterende aksjer og en kapitalforhøyelse. Han ønsker ikke å gå ut med prisingen.

Oppstarten blir dermed tilført nye midler som vil gå til videre finansiering av selskapet. 

– Å ha KSAT med på laget vil derfor bidra til å gi oss et konkurransefortrinn, og raskere komme til den markedsposisjonen vi ønsker internasjonalt, legger Gunes til.

Flere store kunder

Vake spant ut av Iterate Ventures satsing i 2019 og har blant annet hentet investeringer fra Sverre Bisgaard (Norspace), Kjeller Innovasjon, Patrick Berglund (Xeneta) og Space Ventures Investors. 

Iterate blir med videre. 

Finansieringen frem til nå har i stor grad basert seg på midler fra Innovasjon Norge (omlag 3,9 millioner kroner) og fra Forskningsrådet, i tillegg til investorkapitalen. 

Per nå har Vake kontrakter med Equinor, Norsk Romsenter, Den Europeiske Romfartsorganisasjonen (ESA), samt andre europeiske myndighets-organisasjoner, opplyser de. 

Resultatet for 2022 viser driftsinntekter på 3,3 millioner og et resultat på i overkant av én million. For 2023 har driftsinntektene vokst til 7,3 millioner kroner, mens resultatet ikke er klart enda.

 – Innen det neste tiåret er det forventet opp mot en tidobling av antall satellitter i verdensrommet. Datapotensialet er nesten uendelig og det vil derfor være naturlig at AI og maskinlæring fremover får en større og større rolle i å bistå operatører og analytikere i deres arbeid. Dette vil øke forståelsen av og gi økt innsikt i faktiske hendelser basert på data fra satellitter, sier Leira

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.