Vendito-partner Thomas Gunnarsson.

Vendito jakter grønne scale-ups: Dette kjennetegner selskapene de går inn i

Det ferske investeringsselskapet Vendito vil ta norsk tech ut i Europa, og har exit-strategien klar fra dag én.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom en serie artikler intervjuer vi investorer om deres strategi, forventinger til gründere og hva som skal til for at de går inn i et selskap med kompetanse og kapital.

Thomas Gunnarsson er Managing Partner i investeringsselskapet Vendito & Co. Selskapet ble startet i 2019, og investerer i teknologi og grønne selskaper i vekst-fasen. Så langt har de gått inn i tre selskaper:

  • Spense, som leverer friksjonsfri betaling, finansiering og fleksibilitet for fagsystemer, enterprisebedrifter og bilverksteder.
  • Dynamic Elements Markets er en digital plattform for samfunnsansvar. Selskapet tilbyr frivilligheten og idretten en annonsefinansiert kommunikasjonsløsning, hvor idretten og frivilligheten selv får en andel av pengene.
  • Helse, Mat & Livsstil – Hemali – er en uavhengig nyhets- og informasjonskanal for bedre helse. Selskapet tilbyr attraktive produkter og tjenester for bedre helse, mat og livsstil.

Gunnarson forteller at de er på utkikk etter flere caser, og er i dialog med flere.

Venditio & co

  • Startet av Thomas Gunnarsson, Helge Onsum, Inge Berge og Frank Martinsen i oktober 2019.
  • Investerer mellom 500.000 og fem millioner kroner
  • Tar 10-30 prosent eierandel
  • Investerer primært i scaleups innen teknologi og grønt
  • Venditio ønsker først og fremst å ta norske og nordiske vekst-selskaper ut i Europa.

– Hvordan vurderer dere en startup?

– Den må være skalerbart på minimum nordisk nivå, må være innen tech og-eller grønt, og ha noe unikt eller innovativt å tilby markedet, som løser reelle problemer, samt en strategi for exit.

– Hva er et ideelt gründerteam?

– De må ha høy og unik kompetanse som går «all inn». Det er viktig at de vet verdien i egen kompetanse og er ydmyke for hva de selv ikke kan eller skal bruke tid på.

– Hva bør man ha klart før man tar kontakt med dere, og hva er den beste måten å ta kontakt på?

– En tydelig og skalerbar forretningsmodell og klare ambisjoner. Gründerne bør ha oversikt over markedet, kunder og konkurrenter.

– Er dere den første som sier ja, eller er dere avhengig av at andre investorer hopper ned fra gjerdet og leder an før deg?

– Vi kan være de første som sier ja.

– Følger dere opp investeringene?

– Ja, i aller høyeste grad. Vi går ikke inn i selskaper uten at vi går inn i styret eller engasjerer oss direkte med vår kompetanse inn i selskapet. Der det er hensiktsmessig, samlokaliserer vi selskapene hos oss.

– Er det spesifikke bransjer dere liker bedre enn andre?

– Nei, selskaper vurderes ut ifra potensiale og at vi følger vår investeringsstrategi.

– Hva er din turn-off, det verste en gründer kan gjøre eller være i møtet med dere?

– Arrogante og ikke åpne for andres kompletterende kompetanse og lav forståelse for markedet, kunder og kommersielle prosesser.

– Er det viktig for dere at gründerne sitter på majoriteten i selskapet, når du går inn?

– Ja, absolutt!

– Hva tenker dere hvis en gründer også ønsker å selge noen aksjer i en investeringsrunde?

– Ja, så lenge det er i liten skala og er veldig godt begrunnet, er ikke det problematisk.

– Hvordan er prosessen fra første møte til endelig investering?

– Flere møter hvor vi vurderer forretningsidé, potensiale, kommersielle muligheter, markedet, kunder, teknologi og ikke minst personligheten til gründerne.

– Hvorfor skal en gründer velge dere som investor fremfor andre, din 30 sekunders pitch?

– Investorer som tror de bare trenger penger, passer ikke inn hos oss. Vi går fullt inn med vår kompetanse, nettverk og erfaring i tillegg til egne penger.

– Hva legger dere i å være en gründervennlig investor?

– Åpne, ærlige, tydelige og til å stole på.

– Hvor mye tid investerer du i startupen i ettertid?

– Vi investerer mye tid da vår strategi er at vi går inn i styret, leverer vår kompetanse, hjelper med co-investorer og ofte samlokaliserer, der det er hensiktsmessig.

– Hva er viktig å tenke på når det oppstår en konflikt mellom en investor og en startup?

– Tydelige skriftlige avtaler, forventningsavklaring, åpenhet og konsekvensanalyse.

– Hvor lang tidshorisont har dere for en investering, og hvilken exit-strategi har du?

– Exit 3 - 5 år. Alltid en exit-strategi, men tilpasset det enkelte selskap vi går inn i.

– Hva opplever dere som største painpoint til startups?

– Tydelig forretningsplan, tilgang på funding og kompetanse i symbiose.

– Innen hvilke områder vil vi se vekst?

– Tech generelt, grønt, helse, mobilitet, payment og smart-hus/by løsninger.

– Hvilke områder er hypet?

– En del innenfor grønt.

– Viktigste trenden innen investeringer akkurat nå?

– IOT, grønt, mobilitet og helse/medisin.

– Nevn en ting dere smertefullt har fått erfare som investor.

– Ting tar tid. Det koster ofte tre ganger så mye å utvikle, og tar tre ganger så lang tid som man tror på forhånd.