Kommentar

– Velkommen med på berg-og-dal-bane-reisen vår!

Å drive og jobbe i en startup, er en spennende og også utfordrende reise. Oppturer - og nedturer, og stadig nye hindre som skal forseres, slik det ofte er når nye stier gås opp. Det er sjelden rosenrød plankekjøring, og man skal ikke trenge å late som det er det heller.

Gründer Sigrun Syverud

Forrige uke publiserte Shifter en artikkel med tittelen «Kanllår for Fjong». Artikkelen og spesielt overskriften, gir et udelt positivt inntrykk av hvordan det nå går for oss. Man kan få inntrykk av at det nå bare er medgang hos oss i Fjong. Og det i en tid hvor mange har begynt å slite økonomisk, finansmarkedene er mer volatile enn på mange år, og de aller fleste selskaper, og ikke minst oppstartsselskaper som oss går vanskelige og usikre tider i møte.

En grunn til at pressen blir mindre åpen og nyansert kan være at man som gründer ønsker å redusere så mye risiko som mulig, og derfor vil gi et så godt bilde som mulig av hvordan ting er. Man er redd for investorers og kunders reaksjoner, men en nyansering av historien kan likevel være vel så spennende, og ikke minst, åpne opp for mer meningsfulle dialoger enn de sensasjonspregede historiene. De fleste start-up-reiser har oppturer og nedturer. Det viktige er å lære mens man går, og forstå og jobbe med utfordringer man har.

Mitt første instinkt var å dele saken i egne kanaler, med en egen tekst som på mange måter bekreftet narrativet i artikkelen, «det har vært vanskelig, nå går det bra». Folk kommenterte posten med gratulasjoner og klappe-emojis. Og jeg tok da meg selv i å synes det var vanskelig å svare på kommentarene. For det føltes ikke riktig å bekrefte det rosenrøde bildet. Faktaene i artikkelen stemmer, men fremstillingen gir et for ensidig bilde av virkeligheten.

Det er sjelden bare rosenrødt å være gründer, og de siste årene har føltes som ekstremsport hver dag. Først to år med pandemi, hvor folk ikke møtes og derfor ikke trenger tjenesten vår. Vi måtte permittere flere ganger, og det var umulig å planlegge noe som helst. Vi hadde en usikkerhet og uforutsigbarhet hengende over oss konstant. Mer enn noen gang måtte vi hver dag ta valg uten tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, slukke branner, kontinuerlig kostnadskutt og samtidig drive produktutvikling og «snu skuta» etter stadig skiftende forhold.

Denne våren har sånn sett vært en lettelse, med at pandemien tilsynelatende er over for nå, og vi riktignok har hatt sterk vekst i forhold til samme tid i fjor. Samtidig er det langt fra plankekjøring herfra. Den økonomiske situasjonen med sterk inflasjon og dårligere økonomi for folk flest, kapitaltørke og fortsatt svært uforutsigbare tider, fortsetter å gjøre hverdagen vår uforutsigbar. I tillegg til «de vanlige utfordringene» man har ved å drive et oppstartsselskap, som pressede ressurser, kontinuerlig innovasjon og produktutvikling under mye usikkerhet.

Men dette må ikke misforstås med at vi på noe som helst måte har svekket tro på Fjong og vår misjon. Vi har kommet styrket ut av pandemien, og har sterk etterspørsel. NMBU - Norwegian University of Life Siences har gitt oss tall på at hver Fjong-kunde i gjennomsnitt årlig sparer miljøet for CO2 tilsvarende årlig forbruk av rødt kjøtt. Jeg er kjempestolt av at vi har lansert i Danmark på tross av en utrolig vanskelig tid.

Jeg er kjempestolt av veksten vi har hatt, og ikke minst er jeg helt ekstremt stolt og imponert av teamet vårt. De har vært gjennom en utrolig reise, de siste årene har mildt sagt vært en berg-og-dal-bane. De er beintøffe som står i det, år etter år. De er min aller største inspirasjonskilde til å fortsette å jobbe på, selv når det er tungt. Det er de som er grunnen til at det tross alt er en helt fantastisk givende og inspirerende reise. Jeg har lært mer av dem enn noe annet de siste årene; hvordan de håndterer vanskeligheter, åpenheten, hvordan de strekker seg og tar nye oppgaver langt utenfor deres egentlige arbeidsfelt og kunnskap på strak arm, seigheten, staminaen.

Klesleie er ikke rett frem å få til, og flere av våre europeiske konkurrenter døde under pandemien. Det er et digitalt produkt i tillegg til fysisk produkthåndtering. Det krever atferdsendring og opplæring. Balansering av tilbud og etterspørsel. Det har aldri vært enkelt, og det er ikke enkelt nå heller. Men motivasjonen til å fortsette å gi gass er der som aldri før.

Ikke fordi det nå er et entydig «knallår» og alt går på skinner. Kanskje tvert i mot; for selvom det fortsatt er utfordringer, har vi allerede løst så mange, og vi vet at vi kan håndtere det som kommer. Fordi vi har Fjong Everyday-medlemmer som har vært med oss fra våren 2020, trosset tidvis mangel på relevante klær og dårlig brukergrensenitt. Fordi det er så mange som har troa på oss og har investert i oss. Fordi klesindustrien står for opp til 10% av verdens klimagassutslipp. Fordi jeg har verdens beste gründer-partner i Sophie. Fordi vi har verdens seigeste team og mest lojale rådgivere og støttespillere. Fordi vi tross alt har doblet omsetningen, har vekst som aldri før og ting i høyeste grad går riktig vei!

Men ting er ikke rosenrødt, og året er langt fra bare «knall». Men det er det ingen start-up-reiser som er. Det bør ikke være forventningen heller, og ikke et bilde man som gründer skal føle at man må gi.

Avslutningsvis vil jeg si at dette på ingen måte er kritikk av Shifter. De gjør en forbilledlig jobb med å dekke det norske start-up-miljøet og tar hensyn til at gründerskap er en sårbar øvelse.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*