Leder av TV 2 Invest, Axel Dahl.
Leder av TV 2 Invest, Axel Dahl.

TV 2 har investert i startups i 20 år: Tilbyr synlighet mot eierskap, og ser helst at gründerne ikke har majoritet

Har selskaper som Eyr og Squarehead i porteføljen, men investeringsmodellen til TV 2 Invest skiller seg ut i mengden.

Publisert

Gjennom en serie artikler intervjuer vi investorer om deres strategi, forventinger til gründere og hva som skal til for at de går inn i et selskap med kompetanse og kapital.

Axel Dahl er leder for TV 2 Invest. Norges største kommersielle TV-kanal har siden 2000 investert i mellom 40 og 50 oppstartselskaper, inkludert Reisegiganten, Squarehead, Eyr Medical, Chili Mobil og Xplora.

TV2 Invest

  • Nedre og øvre grense for investeringer: 5-10 millioner kroner
  • Tar mellom 10 og 50 prosent eierandel
  • Investerer i Serie A/scaleups
  • Har ingen satt investeringshorisont
  • Investerer primært i B2C
  • Grunnlagt i 2000 av Kåre Valebrokk og Axel Dahl

TV 2 Invest bruker primært «Media for equity»-modellen, som innebærer at de går inn med en gitt sum, der hele eller deler av summen skal brukes på markedsføring hos TV 2.

– Ved å indirekte betale for annonsering gjennom aksjer, kan også mindre selskaper markedsføre seg tungt, oppnå kritisk masse og konkurrere med de etablerte løsningene de ofte skal erstatte, svarer Dahl på hvorfor TV 2 Invest ble etablert.

Hva er nedre og øvre grense for hvor mye penger dere går inn med?

– Vi har ingen fastsatt nedre og øvre grense, men de aller fleste investeringene ligger et sted mellom fem og ti millioner kroner.

Hvor stor andel tar dere av et selskap, nedre og øvre grense i første runde?

– Vi sikter vanligvis mellom 10 og 50 prosent, men er fleksible på både beløp og eierandel fra fra case til case. Vi tar sjelden over femti prosent.

Hvilken fase investerer dere i?

– Vi liker best scaleups. Ved at selskapet allerede har et produkt i markedet, kommer vårt bidrag mest til sin rett.

Er TV 2 Invest en del av strategien for å øke inntektene for TV 2, i et stadig tøffere annonsemarked?

– TV 2 Invest åpner i hvert fall et marked som kanskje ellers ikke hadde annonsert på TV.

Hvordan vurderer du en startup? Hvilke metrics/tall er du opptatt av i denne vurderingen?

– Gründerteamet er alltid viktigst. Uansett hvor god en idé er, overlever den sjeldent en dårlig gründer. Er teamet bra, kan man alltid justere en ikke fullt så god idé underveis. I tillegg kommer det vanlige som marginbildet, markedspotensialet, skaleringsevnen, osv.

– Hva bør man ha klart før man tar kontakt med deg?

– Man må ha helt klart for seg hvilket problem man vil løse, hvordan man løser det og for hvem. De må også kunne forklare dette på en måte som alle kan forstå. Ha gjerne noen slides om hva selskapet dreier seg om. Vi ser som regel om vi tror det kan ha potensial, og pleier å invitere til et møte ganske raskt etterpå.

Hva er den beste måten å ta kontakt på?

– Ring eller send e-post.

– Er du den første som sier ja, eller er du avhengig av at andre investorer hopper ned fra gjerdet og leder an før deg?

– Vi trenger ikke med-investorer for å være trygge på vår vurdering. Har vi troen på et selskap, kan vi gå inn alene. Men siden vi som regel går inn i scaleups, er det ofte andre investorer inne fra før.

– Følger dere opp investeringene?

– Ja, det kan vi absolutt gjøre.

– Nevn en investering du var spesielt fornøyd med og hvorfor?

– Jeg er veldig fornøyd med investeringen i smartklokkeprodusenten Xplora. TV-reklamen har fungert veldig bra og selskapet har et godt team, et bra produkt, fornøyde kunder, gode marginer og solid vekst. De ruller nå ut i hele Norden. En liten perle, rett og slett!

– Hva slags selskaper investerer dere i?

– Vi investerer primært i B2C. For eksempel er det ofte begrenset hvor mye markedsføring på TV et programvareselskap rettet mot offentlig sektor trenger.

– Er det spesifikke bransjer dere liker bedre enn andre?

– TV 2 Invest er en finansiell aktør som ikke er låst til noen bransjer. Men vi har et godt øye til delingsøkonomi, finansielle tjenester, selskaper som har «recurring revenue» og selskaper med et produkt som kan bidra til mediebedriften TV 2.

– Hva er din turn-off, det verste en gründer kan gjøre eller være i møtet med deg?

– Å være mer fornøyd med seg selv, enn hun eller han har grunn til å være. Man kommer lengst ved å være selvsikker og fremoverlent, med en fin porsjon ydmykhet.

– Er det viktig for deg at gründerne sitter på majoriteten i selskapet, når du går inn?

– Nei, nesten tvert imot. Det er viktig at gründerne har et stort nok eierskap til at de er hundre prosent engasjert i selskapets utvikling, og er avhengig av at det lykkes. Men jeg tror alle parter tjener på at det også er et fungerende aksjonær-felleskap, der store avgjørelser ikke bare kan kjøres gjennom av én aksjoner.

– Hvordan er prosessen fra første møte til endelig investering?

– Typisk får vi oversendt materiale som vi ser på internt. Vi har alltid noen oppfølgingsspørsmål. Så diskuterer vi betingelser og lignende med gründerne. Tidshorisonten fra første møte til investering varierer, men ligger på cirka seks uker.

– Hvorfor skal en gründer velge deg som investor fremfor andre, din 30 sekunders pitch?

– TV 2 Invest ble grunnlagt for 20 år siden. I løpet av disse årene har vi jobbet med mange oppstartsbedrifter. Flere av utfordringene selskapene møter, går igjen. Vi er kreative, legger inn stor innsats og har erfaring med å finne løsninger. I tillegg har vi naturligvis TV 2 og Egmont i ryggen. Det gir en unik mulighet for selskaper til å nå ut til potensielle kunder.

– Hvor relevant er annonsering på TV2 for en startup med et produkt som retter seg mot yngre konsumenter?

– For det første har vi tilgang til flere kanaler enn TV, som nett, magasiner og kino. For det andre kan man treffe de fleste målgrupper bra på TV om en bare setter sammen kampanjen klokt og velger de riktige programmene. Og for det tredje er TV et sterkt medium og det er lite som slår TV når det gjelder å bygge en merkevare, inngi tillit og nå ut til mange raskt. Om du har et produkt ingen har hørt om, indikerer ofte TV noe seriøst og trygt sammenlignet med for eksempel nettreklame.

– Hva legger du i å være en gründervennlig investor?

– Å være gründervennenlig handler ikke bare om å heie på gründerne, men også å være ærlig og tydelig underveis. Jeg mener at konstruktive tilbakemeldinger er noe av det viktigste eiere og styremedlemmer kan bidra med i utviklingen av et selskap.

– Hvor lang tidshorisont har du for en investering, og hvilken exit-strategi har du?

– Vi har ingen fastsatt tidshorisont. TV 2 Invest har vært i enkelte selskaper i over ti år. Vi er selvfølgelig alltid med på en god exit, men har ikke et fast tidspunkt vi må ut på. Selskaper vi går inn i, vil ikke få en investor som er utålmodige og «pumper» opp selskapet, for å så plutselig selge seg ut.

– Hva opplever dere som største «painpoint» til startups?

– Mange har et litt urealistisk bilde av hvor lang tid det tar å nå «break even». Da kan man risikere å komme i en posisjon hvor man må hente penger raskt og på et ugunstig tidspunkt.

– Innen hvilke områder vil vi se vekst?

– Delingsøkonomi var veldig «hot» en stund tilbake. Jeg tror fortsatt det er mye potensiale og vekst til gode i det markedet.

– Hvilke områder er hypet?

– Jeg tror bruken av begrepet «AI» er hypet. Teknologien er ikke det, men det er i mange tilfeller langt mellom det å ha «AI» i navnet og faktisk bruke kunstig intelligens i produktet.

– Nevn en ting du smertefullt har fått erfare som investor.

– I mine tjue år som leder for TV 2 Invest, har jeg ved noen svært få anledninger vært borte i gründere som er direkte uærlige. Det kan være direkte løgn eller at de har unnlatt å opplyse om interessekonflikter og annen relevant informasjon. Å være optimistisk er greit, men å være uærlig er ugreit.

Powered by Labrador CMS