Gründer og daglig leder Knut Løkke er største eier i Myworkout gjennom sitt holdingselskap Inferno Invest AS.

Treningsapp trapper opp satsingen på å dra ned vår biologiske alder

Myworkout fyller opp pengesekken for å ruste oss i møte med nye virus.

Publisert

– Det unike med Myworkout er at vi klarer å gi noe som beviselig påvirker helsen på en lavterskel måte, svarer gründer Knut Løkke på spørsmål om hvordan appen skiller seg ut i et mylder av digitale treningstilbud.

Shifter beskrev tidligere i år en "boom" av digitale treningsbedrifter i kjølvannet av koronapandemien. Også åtte år gamle Myworkout lanserte i 2014 et videobasert treningstilbud, men snudde konseptet raskt mot "helse fremfor fitness".

Nå er målet å redusere totalt én milliard år i biologisk alder innen 2030.

– Videobasert trening appellerer til noen, men ikke til alle. Nordmenns mest populære aktivitet er for eksempel å gå tur. Da må vi være der, sier Løkke.

– Er det ikke nok bare å gå den turen, da?

– Når vi begynner å puste litt tungt i bakken, er folks umiddelbare reaksjon å roe ned, men det er akkurat her du står på nippet til ungdomskilden. Da veileder vi deg til ikke å fjerne glasset fra munnen, men heller ta noen gode slurker.

Storsatsing

Teknologien utviklet av Trondheim-selskapet kan måle biologisk alder med vitenskapelig presisjon, målt i maksimalt oksygenopptak, kun ved hjelp av smarttelefonen - og med en feilmargin på kun syv prosent.

Alt under ti prosent kvalifiserer til å kunne brukes til medisinsk formål, forteller Løkke.

– Det vet vi ikke om noen andre teknologier som kan, sier han.

Resultater

  • Myworkout reduserte i fjor 22.000 år i biologisk alder, basert på nær 80.000 målinger blant 8.800 unike brukere.
  • Statistisk sett betyr det at sykefraværet forventes å gå ned med 17.610 dager, noe som igjen tilsvarer en årlig reduksjon av sykefraværskostnader på 52.477.800 kroner.
  • Det betyr også at leveår med god helse forventes å øke med totalt over 22.000 år, som på sikt vil spare samfunnet for over 22 milliarder kroner, ifølge Løkke.
  • Kilde: Myworkout

Det nærmeste som kommer denne presisjonen er ifølge gründeren en manuell test med maske der brukeren må løpe til utmattelse.

– Men det er dyrt, smertefullt og lite tilgjengelig, sier han.

Nå står selskapet på trappene til en kommersiell storsatsing, i første omgang mot bedrifter, deretter privatkunder, både kommersielt og medisinsk.

Bedrifter som Deli De Luca, Equinor, Schjærven Reklamebyrå, Siva, BDO, Bærum Kommune, Storebrand, Sparebank1 og Onesubsea står allerede på kundelisten.

En nyansatt professor i psykologi skal bidra i produktutviklingen hva gjelder de ansattes motivasjon. Det er ikke nok å dele ut et brukernavn og tilhørende passord.

– Alle vet at vi burde være aktive og spise sunt. Likevel er tre av fire definert som inaktive. Vi må virkelig nå inn til folk. Det jobber vi mye med, sier Løkke.

Selskapet landet i år også en avtale med et rehabiliteringssenter i Polen, og sikret seg nylig 3,9 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge. Pengene er øremerket et prosjekt som skal ruste oss i møte med virus lik covid-19, men også øvrige diagnoser som kols og høyt blodtrykk.

– Tall fra hele verden viser jo det er underliggende sykdommer som utgjør helserisiko ved smitte av covid-19. Vi kan rehabilitere og forebygge 7 av 10 underliggende sykdommer digitalt, til sammen mer enn 30 diagnoser, sier Løkke.

Spleiselag

Selskapet har så langt klart seg uten ekstern investorkapital, tross en totalkostnad på rundt 70 millioner kroner, herunder lønn til 26 årsverk i teknologer, fysiologer og markedsførere.

– Dette har vi finansiert med et spleiselag mellom betalende kunder, eiere som har lånt penger privat og støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet, sier Løkke.

Han mener Myworkout er et eksempel på at virkemiddelapparatet i Norge faktisk virker, ved at støtten drar ned usikkerheten nok til at eierne også tør å satse.

– Myworkout er en ekte gründerhistorie bygd på risikovilje, gjennomføringskraft og et hårete mål, sier Løkke.

Største eier i Myworkout er Løkkes holdingselskap Inferno Invest AS (35 prosent). Øvrige eiere er selskapets medgründere gjennom sine holdingselskaper: Haukberget AS (22,5 prosent), Aktivnor AS (22,5 prosent), 4x4 Medex AS (10 prosent) og 4x4 Medicine AS (10 prosent).