Tore Gjedebo i InvesTore ser etter selskaper som kan gi mer enn finansiell avkastning
Tore Gjedebo i InvesTore ser etter selskaper som kan gi mer enn finansiell avkastning

Tore Gjedebo har investert i 50 selskaper siden 1999: Dette er kravene han setter til de neste 50

Da Tore Gjedebo solgte seg ut av private equity-selskapet HitechVision i 2019, ble han 225 millioner kroner rikere. Pengene investerer han nå i morgendagens bedrifter.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom en serie artikler intervjuer vi investorer om deres strategi, forventinger til gründere og hva som skal til for at de går inn i et selskap med kompetanse og kapital.

Tore Gjedebo er en av de mest aktive startup-investorene i Norge, og spesielt i hjemfylket Rogaland.

Han var blant annet sentral i etableringen av senter for innovasjonsforskning hos Universitetet i Stavanger og sikret etableringen av Nysnø i samme by.

InvesTore

  • Investeringselskap grunnlagt av Tore Gjedebo i 2019
  • Investerer fra 1 million til 15 millioner kroner, primært i vekstfase-selskaper
  • Har et særlig fokus på grønne selskaper

Han var hovedaksjonær i Norges størst oppkjøpsfond, HitechVision i femten år.

Da han solgte seg ut for 225 millioner kroner, etablerte han investeringsselskapet InvesTore.

– Hvor mange selskaper har du investert i?

– Med stort og smått må det være godt over 50 selskap med dertil flere investeringer i hvert respektivt selskap

– Hva er nedre og øvre grense for hvor mye penger du går inn med?

–Nedre grense er en til to millioner og øvre grense er 15 millioner. Prøver ofte å gjøre de mindre investeringene gjennom etablerte strukturer hvor vi kan få dedikerte ressurser til å følge opp selskapene.

– Målet med de mindre investeringene er å få dem opp i størrelse over tid. Investerer ikke hvis bedriften ikke kan sette mer kapital i arbeid, da blir det for mange investeringer og umulig for meg å følge opp.

– Hvor stor andel tar dere av et selskap, nedre og øvre grense i første runde?

– Har ikke en øvre og nedre grense, men trives best å investere sammen med investorer jeg har gode erfaringer meg. Synes det er best å gjøre club-deals, da kan vi dra nytte av mer erfaring fra flere folk.

– Hvilken fase investerer dere i?

– Fokuserer mest på vekst fase hvor selskapet er kommet ut av ide fasen og har et bærekraftig produkt. Som person trekkes jeg ofte mot tidligere fase, men prøver å utsette investeringen til noe senere fase enn det jeg har investert i tidligere. Har mest å bidra med når selskapet har et team på 10-30 og et produkt i markedet.

– Hvordan vurderer du en startup?

– Blir raskt entusiastisk når en startup har løst et relevant problem med en god teknologi. Dessverre er ikke dette nok, det er folkene som jobber med problemet og teknologien som skal får dette til å bli en suksess. Blir derfor ofte at problemet og teknologien må være smart, men folkene og strategien er det som sikrer investeringen.

– Hvilke metrics/tall er du opptatt av i denne vurderingen?

– Blir lite tall når jeg vurderer et case. Ofte er usikkerheten for stor til å fokusere på tall, da er det viktigere å vurdere edrueligheten i milepæler og strategien for å få vekst eller lønnsomhet.

– Hva er et ideelt gründerteam?

– 10-15 års erfaring fra bransjen de ønsker å transformere, god verdigrunnlag i bunn, stor arbeidskapasitet og et urokkelig pågangsmot.

– Hva bør man ha klart før man tar kontakt med deg, og hva er den beste måten å ta kontakt på?

– Jeg forventer mer enn finansiell avkastning. Dette innebærer at forretningsplanen må være med å løse klimakrisen på en eller annen måte. Gründerne må være tydelige på hvilket problem de løser og har en god plan hvordan dette skal gjennomføres.

– Er du den første som sier ja, eller er du avhengig av at andre investorer hopper ned fra gjerdet og leder an før deg?

– Har ingen problem med å være først, men er gjerne med andre.

– Følger dere opp investeringene?

– Ja, det blir mye oppfølgning. Blir veldig ofte involvert i både styre og strategi arbeid. Bidrar når det er ønsket, men også komfortable med å la andre være lead.

– Har levd lenge nok til å vite at mange er mye bedre enn meg på mye. Synes derfor at det er viktig å anerkjenne at det ofte kan være bra å ha mange aksjonærer og rådgivere å spille på.

– Nevn en investering du var spesielt fornøyd med og hvorfor?

– Sjeldent fornøyd med investeringene. De fleste investeringene har mye etterpåklokskap og mye lærdom i seg. Hvis det har være gode så kunne de vært bedre og gikk de dårlig så burde vi sett det tidligere.

–Investeringer som går i henhold til plan, lærer man lite av og de med de største problemene er ekstremt lærerike. Slutter kanskje den dagen alt klaffer, men det blir nok veldig lenge til om noen gang...

– Hva slags selskaper investerer dere i?

– Selskapene må ha en bærekrafts profil som ikke bruker morgendagens ressurser i dag, de må har et tydelig mål med de rette verdiene i bunn.

–En god sammensetning i teamet for å sikre at det både kan få løst det problemet de jobber med og evner å selge det til kunden. Hvis dette er på plass ser jeg at vi kollektivt har mye større pågangsmot i arbeidet og har bedre kondis når der røyner på. Det skader selvfølgelig ikke at forretningsmodellen har potensiale til å kunne vokse eksponentielt ved et kommersielt gjennombrudd.

– Er det spesifikke bransjer dere liker bedre enn andre?

– Synes det er mye spennende rund elektrifiseringen av samfunnet, kanskje mest med henblikk innen effektivisering, smart tech og se morgendagens problemer i dag. Videre skjer det mye innen food tech og logistikk. Smarte løsninger med en kombinasjon av SW og HW hvor det smarte ligger i SW er alltid interessant.

– Hva er din turn-off, det verste en gründer kan gjøre eller være i møtet med deg?

–Bløffe er sjeldent en god plan. Hvis du ikke har svaret så er det bedre å si det som det er. Det er ingen som har alle svarene og vi som investorer er flinke til å spørre spørsmål.

– Er det viktig for deg at gründerne sitter på majoriteten i selskapet, når du går inn?

– Det korte svaret er, ja. Det er få forretningsmodeller hvor dette ikke er viktig, tenker at det kun er veldig kapital intensive løsninger hvor dette ikke er mulig i en vekst bedrift.

– Hva tenker du hvis en gründer også ønsker å selge noen aksjer i en investeringsrunde?

– Hvis det er gode grunner for dette så er det greit, men ikke ideelt. Man kan ikke føle at det er taktisk for å sikre en gevinst, det er derimot greit hvis der er for å kunne holde fokus på prosjektet.

– Hvordan er prosessen fra første møte til endelig investering?

– En god case kan komme på plass i løpet av noen uker. Hvis ikke blir det ofte hjemmelekse til grunderen.

– Hva er de viktigste vilkårene du som investor ønsker å ha inn i en investeringsavtale?

– Det vanligste problemet er å få en felles oppfatning av risiko. En normal bro for å komme i mål er prioritet på innskutt kapital ved en exit eller hvis alt stopper opp.

– Hvordan gjør du verdivurderingen av en startup?

– Tenker ofte at det letteste er å finne en sannsynlig exit verdi om 3-5 år og diskontere denne tilbake til i dag. Det må kunne ligge en 5x i vekst case med en mulighet for 10x på tidligere fase.

– Hvorfor skal en gründer velge deg som investor fremfor andre, din 30 sekunders pitch?

– Har jobbet med dette i 20 år og løst alt for mange problem i løpet av disse årene. Har sett på mange forretningsmodeller og tror jeg kan være en god sparringspartner for en ambisiøs grunder.

–Har et mål om å kunne være en god bidragsyter, gi ærlige tilbakemeldinger og hjelpe med å få satt de rette prioriteringene. Hvis caset ikke passer for meg så vil jeg prøve å sende deg videre til en det passer for.

– Hva legger du i å være en gründervennlig investor?

– En investor som respektere at det er forskjell i maktforholdet mellom grunder og investor når det kommer til kapital. Investoren må forvalte dette forholdet etterrettelig slik at han ikke flytter verdier fra grunderen til investoren.

– Hvor mye tid investerer du i startupen i ettertid?

– Alt for mye ;-D

– Hva er viktig å tenke på når det oppstår en konflikt mellom en investor og en startup?

– Tror ikke det finnes et enkelt svar på dette. Det viktigste er vel at begge parter puster med magen og fokuserer på å komme videre fremfor å krangle om hvem som har rett. Det frigjør mye energi å bli ferdig med en konflikt slik at du kan gå videre.

– Hvor lang tidshorisont har du for en investering, og hvilken exit-strategi har du?

– Tenker alltid exit før jeg investerer. Hva er potensialet og hvor omsettelig er bedriften hvis den oppnår de mål den har. Man ønsker ofte å se en tidshorisont på 3år pluss, men realistisk sett er det veldig ofte det tar 6år pluss å komme i mål. De viktigste er at alle parter forstår hva som kreves, har utholdenheten og kapitalen som trengs.

– Hva opplever dere som største painpoint til startups?

– Legge en plan for veien frem til mål, forstå hva som kreves og tilpasse planen etter hvert som du går. En mål og handlingsplan skal ivareta alle forhold i bedriften, ikke bare teknologiutvikling.

– Innen hvilke områder vil vi se vekst?

–Det grønne skiftet er vår nye «dot.com», utrolig mange problem som må løses. Den vil skape bobler, verdifulle bedrifter og bedre teknologier. Verden vil ikke være den samme om 10 år, vi vil se tilbake og lure på hvorfor vi ikke gjorde dette tidligere.

– Hvilke områder er hypet?

–Håper det er krypto for det har jeg ennå ikke helt forstått :-D

– Nevn en ting du smertefullt har fått erfare som investor.

– Avkastning og tap kan bringe ut det verste i noen mennesker, håper jeg har de verste konfliktene bak meg.

Powered by Labrador CMS