Utdanning

Student ved UiB, Helena Haldorsen, ønsker å ta flere av de nye emnene som UiB tilbyr.
Student ved UiB, Helena Haldorsen, ønsker å ta flere av de nye emnene som UiB tilbyr.

Tilbyr grunnleggende digital innsikt til alle studenter

Universitetet i Bergen tilbyr alle studenter, uavhengig av studieretning, emner i digital forståelse, kunnskap og kompetanse fra høsten. – Stor etterspørsel etter slik kompetanse i arbeidslivet, sier prorektor.

Publisert

Fra høstsemesteret 2022 tilbyr Universitetet i Bergen, som første norske universitet, emner i digital forståelse, kunnskap og kompetanse til studenter fra alle fagområder.

Gjennom seks ulike emner, vil UiB tilby studentene digital kompetanse med grunnleggende forståelse av hvordan digitalisering endrer og griper inn i fagområder, arbeidsliv og samfunn, og kunnskap om metodene som ligger bak digitale verktøy.

– Dette er helt avgjørende for å kunne lykkes i et arbeids- og samfunnsliv som er i stadig endring. Vi er veldig stolt av at vi kan gi dette som et tverrfaglig tilbud til alle våre studenter, hvor flere fakultet bidrar med ulike emner som belyser et bredt spekter av aspekter ved digitalisering, sier prorektor ved UiB, Pinar Heggernes i en pressemelding.

Les også: Langt flere søkere til teknologifag enn antall plasser

Viktig i alle fag

Digital forståelse, kunnskap og kompetanse er like viktig enten man studerer biologi, medisin, juss eller historie, og supplerer den fagkunnskapen studentene får gjennom studiet. Teknologi endrer alle bransjer, og kombinasjonen av spesialisert fagkunnskap og digital forståelse er avgjørende i fremtidens arbeidsmarked.

– For eksempel tas algoritmer og kunstig intelligens i stadig økende grad i bruk i beslutningsprosesser i alle bransjer, og vi ser at forståelsen av GDPR er en viktig forutsetning for å kunne kommunisere med kunder og behandle personopplysninger uansett yrke, sier Heggernes.

For studentene Helena Haldorsen og Sigurd Salvesen er de nye emnene i digital forståelse, kunnskap og kompetanse noe de sier er aktuelt å studere.

De peker på at det er et stort spenn i hva den enkelte student har av datakunnskaper, og mener at det er fint at UiB satser på å øke kunnskapen på dette feltet hos studentene.

Heggernes tror studentene får bruk for de nye emnene når de skal ut i arbeidslivet.

– Helsepersonell, jurister, saksbehandlere på mange ulike felt og mange andre yrkesutøvere kommer i økende grad til å basere sine beslutninger på kunnskap produsert av digitale verktøy og metoder. Det uttales tydelig fra arbeidslivet at det er behov for digital grunnkompetanse hos kandidatene de ansetter og skal ansette i fremtiden. Vi skal bidra med den kompetanse og kunnskap som samfunnets innbyggere, bedrifter og offentlige etater trenger, sier Pinar Heggernes.

Næringslivet er positive

Og det er næringslivet begeistret for. Viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie, roser initiativet fra Universitetet i Bergen.

– Tilgang på riktig kompetanse er avgjørende for at norske bedrifter kan utnytte mulighetene ved digitaliseringen til økt verdiskaping og utvikling av nye bærekraftige løsninger. Halvparten av NHOs bedrifter oppgir at de vil ha mer behov for IKT-kompetanse fremover. Derfor ønsker vi velkommen alle gode tiltak som til sammen bidrar til å øke næringslivets evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Det er bra at UiB går i bresjen for å øke digital forståelse, kunnskap og kompetanse – uavhengig av studieretning, sier Hauglie.

Powered by Labrador CMS