Yngvar Ugland, leder av DNB New Tech Lab.

Tech-toppen til DNB lastet ned Clubhouse, og angret bittert. Han har noen klare råd

– Jeg vil oppfordre alle til å sette seg inn i hva som skjer og spørre seg om det er et slikt samfunn vi vil ha og hva det kan føre til, sier leder for New Tech Lab i DNB, Yngvar Ugland..

Publisert Sist oppdatert

Ugland var blant næringslivstoppene som tidlig hoppet på Clubhouse-hypen.

Muligheten til å alltid lytte til eller delta i diskusjoner om temaer han interesserte seg for, beskriver han overfor DNBs egne sider som «vanedannende».

Men det gikk ikke lang tid før han angret.

Etter hvert som kritikken mot vilkårene knyttet til personvern og GDPR begynte å hagle, blant annet i Shifters spalter, gikk det opp for ham at han selv hadde sørget for at kontaktlisten med over 3000 navn og numre var lastet ned på en amerikansk server.

Og det skulle vise seg vanskelig å ta tilbake kontrollen, forteller han.

– Dine personlige data har en verdi. Samling og sentralisering av personlige data gir makt. I dag finnes det enorme ansamlinger av personlige data hos noen håndfuller selskaper. Jeg vil oppfordre alle til å sette seg inn i hva som skjer og spørre seg om det er et slikt samfunn vi vil ha og hva det kan føre til, sier Ugland.

Polarisering og ekkobobler

Bare de seneste årene har det vært en rekke eksempler på apper som samler inn data fra brukerne ulovlig og bryter med grunnleggende personvernsprinsipper.

Det er hovedsakelig to grunner til at man ikke er mer kritisk innstilt når nye tjenester dukker opp, mener Ugland.

– Mange vet ikke nok om hva som samles inn og konsekvensene av det, sier han, og legger til:

– Man forstår hva som foregår, men man er ikke villig til å gi avkall på enkelheten man får tilbake. På samme måte som at mange vet nok innerst inne at søkemotorer gjør oss dummere, ett søk av gangen, men man er ikke villig til å leve uten søkemotorer, sier han.

– Må vi gå den samme runden neste gang en spennende app dukker opp?

– Ja, som forbrukerteknolog er jeg opptatt av at vi får øynene opp og tar kontrollen tilbake. I ytterste konsekvens kan det lede til polarisering og ekkobobler, og lede til hendelser som det vi så på Capitol i Washington DC, mener Ugland.

Etterlever ikke GDPR

Ugland sier at både han og DNB er positiv til ny kommunikasjonsteknologi, men like viktig er det å opprettholde personvernet.

Forbrukerteknologen er tydelig på at Clubhouse etter hans mening ikke etterlever kravene til personvern i GDPR.

– Det er mangler ved hvordan Clubhouse håndterer pliktig informasjon, rett til innsyn, retting, sletting av personopplysninger og samtykke. Det er også veldig uklart hvilke data som samles inn og hvordan disse blir delt med andre brukere og tredjeparter, sier Ugland.

DNBs rutiner

DNB er nå i en fase hvor de vurderer om Clubhouse kan være en tjeneste som er aktuell for dem å bruke i ulike sammenhenger.

– Vi må naturligvis ta med oss kritikken mot tjenesten når det gjelder personvern og deling av data, og vi ønsker å gjøre dette på en trygg og god måte. Tjenesten er ny, og det er flere forhold som DNB i dag synes er problematisk med Clubhouse. Men samtidig regner vi med at disse tingene vil bli avklart ganske snart. Derfor vil vi følge utviklingen til Clubhouse, og gjøre en løpende vurdering av DNBs bruk av tjenesten fremover.

Til tross for de problematiske sidene ved appen, har DNB ikke lagt ned noe forbud om bruk av Clubhouse for sine ansatte, verken privat eller i jobbsammenheng.

Selskapet har imidlertid gitt råd i forbindelse med aktivitet på Clubhouse, forteller han.

– Mange i DNB er allerede brukere av tjenesten, og vi kommer til å orientere ansatte om problemstillingene vi ser, sier han.

DNB legger særlig vekt på problemstillingen med at Clubhouse deler nettverket til brukere uten samtykke, og GDPR-problematikken. For øvrig viser Ugland til DNBs konsernstandard for sosiale medier.

Rutiner for å skille jobb fra privatliv

Som Shifter har omtalt tidligere, har både næringslivsledere og ministre strømmet til appen. Forbrukerteknologen Ugland mener mange av disse bør gå gjennom og forbedre egne rutiner.

Noe av det viktigste, mener han, er å få på plass tekniske mekanismer som håndhever et skille mellom privat og arbeid/offentlighet.

– I DNB får vi bruke mobilene til private formål og til jobb, side om side. Men det som er jobb, bør i prinsippet være vanntett adskilt fra det som er privat. Man kan for eksempel bruke to forskjellige nettlesere til henholdsvis jobb og privat, der data ikke kopieres fra den ene til andre. Men det er nok mange som ikke er like bevist på denne problemstillingen i dag, forteller han.

Et annet viktig aspekt en bør tenke nøye gjennom, er når du er privatperson og når du er på jobb eller en offentlig person.

– I TV-serier har skurkene ofte «burner phones» for å ikke kunne spores og at kontakter ikke kan avsløres. Vi trenger nok ikke å gå så langt, men det er viktig å ha et forhold til det, mener Ugland.

– Jeg bruker svært lite sosiale medier i privat sammenheng, men er ganske aktiv på Linkedin, hvor jeg er DNBs forbrukerteknolog og andre profesjonelle roller. Jeg er altså opptatt av å skille mellom disse, og det var her Clubhouse blandet dem sammen på en måte jeg ikke hadde forstått da jeg ga samtykket, forklarer han.

Vil slette

I DNBs egne kanaler har Ugland kommunisert at han har forsøkt å slette sin konto, dataen han har delt, og å trekke tilbake samtykkene han har gitt - foreløpig uten hell. Til Shifter forteller han at han nå, omsider, har funnet riktig e-postadresse.

– Men nå har det dukket opp et større behov for å forstå mer før jeg ber dem om å slette den. Jeg vil be om informasjon om hvilke data de har samlet om meg og mine kontakter og hvordan de bruker dem. Og jeg vil gjerne, for egen del, forstå hvordan jeg kan verifisere at de faktisk har slettet dataene. Så jeg blir nok ikke kvitt brukeren før jeg har gravd litt dypere.