Styreleder Håkon Døvre og daglig leder Rune Burkeland.
Styreleder Håkon Døvre og daglig leder Rune Burkeland.

Steinsprut-startupen tetter busselskapenes millionsluk

Nå utvider sensorgründerne samarbeidet med en av landets ledende transportaktører, og inviterer folk flest til å bli medeiere i selskapet som kan spare busselskaper for store kostnader.

Publisert Sist oppdatert

Vanlige bilister har ikke det helt store forholdet til de reelle kostnadene med å skifte en frontrute - forsikringen dekker jo i de fleste tilfeller skader etter steinsprut. Men for et transportselskap med en stor flåte av busser kan det bli en kostbar reise, hvis man ikke oppdager skader i glasset tidlig nok.

– Busselskapene bruker store summer på ruteskift i året, bare fordi skaden ikke er håndtert raskt nok, sier Rune Burkeland, daglig leder og gründer Dtecto, selskapet som nå inngår en ny pilotavtale med det nasjonale transportselskapet Boreal.

Fra talk til walk

Det hele begynte med en ganske dagligdags prat mellom venner i Trondheim tilbake i 2016, der noen drev innen transportbransjen. De kom inn på kostnadene ved ulike reparasjoner, deriblant frontruter på store kjøretøy. Drodling over hvordan problemet kunne løses, ble raskt til et konkret startupprosjekt.

Gründerne har siden jobbet på spreng med å utvikle en patentert sensorteknologi som kan oppdage og varsle om slike glassskader. Varslene sendes inn til et eget administrasjonsverktøy, slik at rutene kan repareres på en tidligst og dermed billigst mulig måte.

Busselskapet får beskjed om skader i et eget dashboard, der de også kan bestille reperasjon av ruta.
Busselskapet får beskjed om skader i et eget dashboard, der de også kan bestille reperasjon av ruta.

Nært samarbeid

Sensoren bruker lyd og vibrasjoner for å oppdage eventuelle skader. Når Dtecto nå utvider samarbeidet med Boreal, er det en forlengelse av det nære forholdet de har hatt i utviklingen av teknologien. Teknologien er allerede installert på flere av transportselskapet Boreals busser.

– Vi bruker millionbeløp hvert år på å skifte frontruter som følge av steinsprut. Formålet med sensorteknologien er å redusere reaksjonstiden fra skaden oppdages til den blir reparert, for derigjennom å redusere kostnadene vesentlig, sier administrerende direktør Kjetil Førsvoll i Boreal.

Nødvendig input

Transportselskapet har stilt teknisk personell til rådighet under testfasen med produktet. Ved varsel om skade, er det deres personell som er ute i felten og sjekker om det faktisk er skader detektert. Dette har gjort det mulig å optimalisere teknologien.

– Ledelsen i Boreal ble tidlig presentert for tanker og målsetning rundt løsningen, og ga oss nødvendig input i kartleggingen av egnet løsning, påpeker Burkeland.

Avtalen videre er i første omgang å sluttføre testfasen, før partene skal vurdere om teknologien skal rulles ut i større skala i bussflåten.

Nye patenter

Selskapet sikret seg i 2018 patent på løsningen for frontruter. Nylig fikk de tilsagn om innvilgning av et nytt patent, denne gangen for karosserier.

– Varsling av karosseriskader vil føre til vesentlige kostnadsreduksjoner for selskap med større kjøreflåter. Patentet er nummer to i en rekke på flere patenter som sammen vil føre til at vår sensorteknologi implementeres, gjennom hele næringskjeden, sier Håkon Døvre, CFO i Dtecto AS.

Satser på folkefinans

Dtecto har hittil ikke hentet kapital, men har fått støtte fra Innovasjon Norge og nytt godt av samarbeidet med partnere som Boreal. Selskapet lanserer nå en kampanje på Folkeinvest, der de skal hente en begrenset runde med kapital for å sette ytterligere fart.

– Vi har tro på at det styrker mulighetene med å ha mange ambassadører. Det gir også flere muligheten for at folk skal kunne ta del i et nytt norsk teknologieventyr med bakgrunn fra teknologibyen Trondheim, påpeker Burkeland.

Argumentet har også vært at de ikke ønsker å låse seg opp til større investorer i denne første fasen, for å stå friere i den videre utviklingen.

I dag er eierskapet fordelt i fire like deler mellom de som har vært med i utviklingen av selskapet i den første fasen: Rune Burkeland, Håkon Døvre, Tom Roger Larsen og firmaet Clausen & Keller AS.

Powered by Labrador CMS