Anne Gro Gulla (t.v.) Camilla Andersson og Anne Koppang i Feddie, som går starter nettverket Young Sisters.

Starter nettverk for å få flere kvinner til å investere

Lederen i Norsk Venturekapitalforening applauderer initiativet.

Publisert Sist oppdatert

Anne Koppang har årelang erfaring som både investor og gründer. Hun er blant annet medgründer av restaurantkjeden Olivia, som ble kjøpt av et PE-fond for 220 millioner kroner.

Kapitalen og erfaringen har hun tatt med seg videre til nye gründereventyr. Engasjementet for likestilling fikk henne til å starte whisky-produsenten Feddie Ocean Distillery; et selskap med bare kvinner på eiersiden.

Feddie har vært en stor suksess, som Koppang ønsker å spinne videre på.

Sammen med styreleder Camilla Andersson, en annen ringrev i næringslivet, starter Koppang nå investeringsfelleskapet Young Sisters.

– Jeg ser på jentene rundt meg, inkludert mine døtre, at de ikke investerer, mens gutta gjør det. Da er det vårt ansvar å være gode rollemodeller. Vi må vise at vi tør å ta risiko, og hvis du først lykkes, kan du lykkes vanvittig bra, sier hun.

Young Sisters er et aksjeselskap hvor aksjonærene er døtre av investorene i Feddie Distillery. Alle er mellom 25 og 35 år gamle. Aksjonærene betaler inn 10.000 kroner i første omgang. I felleskap skal de så investere pengene i oppstartsselskaper.

Nettverk, foredrag, deling av kunnskap og erfaringer på tvers, står sentralt i Young Sisters. Aksjonærene vil lære om investering, møte gründere og andre erfarne menn og kvinner i næringslivet.

– Det er en kjensgjerning at kvinner tar mindre risiko, at de liker å være mer i flokk, at de liker tryggheten i å være sammen med andre. Det er sånn det er, og da må vi tørre å utfordre det, sier Koppang.

– Medlemmene tenker nytt om hvordan man tiltrekker seg flere kvinner

Leder i Norsk Venturekapitalforening (NVCA), Ellen Amalie Vold, sier organisasjonen er veldig positiv til initiativ som Young Sisters. NVCA er interesseorganisasjonen for aktive eierfond i Norge.

Vold sier det er for få kvinner på både gründersiden og investorsiden, og viser til forskning om at det påvirker lønnsomheten i selskapene negativt.

– Vi vet også at kvinner investerer i andre kvinner, så et initiativ som dette er viktig for å øke andelen kvinner i begge deler av bransjen, sier hun.

Tall fra 2019 viser at det var 13 prosent kvinner i seniorroller i VC-fond og 2 prosent i oppkjøpsfond.

På juniornivå er kjønnsbalansen bedre. Vold forteller at de har en ny kartlegging på gang for 2021.

Hun tror og håper på forbedringer, men sier det fortsatt gjenstår mye.

Foreningen har 90 medlemmer, fra såkornfond til oppkjøpsfond. Vold sier å øke antall kvinner i bransjen er en av organisasjonenes toppsaker.

Blant tiltakene de er å være er mye ute på studiestedene, jobber med å løfte frem kvinnelige rollemodeller, og lansere en podcast med introduksjon til bransjen i korte episoder med lett tilgjengelig informasjon.

Også blant medlemmene i NVCA står økt kvinneandel høyt på agendaen.

– Diskusjonen om hvorfor dette er viktig har endret seg de siste årene og medlemmene tenker nytt om hvordan man tiltrekker seg flere kvinner, så jeg har troen på at andelen vil øke de neste årene, sier Vold.

For å kvinner i tidligfase

Camilla Andersson i har i mange år jobbet for å få flere til å investere i oppstartsbedrifter. Hun står bak blant annet SparkUp i Norge, et verktøy for aksjebasert crowdfunding blant venner og familie.

Hun ledet også den nå nedlagte folkefinansieringsplattformen Around, og var pådriver for NOTC-listen Family & Friends på Oslo Børs. Det ble heller ingen braksuksess.

Nå prøver hun igjen, som styreleder i Young Sisters.

Andersson sier de aller fleste nordmenn har litt kapital tilgjengelig, men at for mange investerer i eiendomsmarkedet. Hun mener likevel ting har endret seg til det bedre de siste årene.

Likevel sitter kvinner i for stor grad igjen sitter på gjerdet.

– Mitt «mission in life» er at flere kvinner skal eie. Vi snakker mye om å få kvinnelige toppledere og inn i styrerommene, men for lite på investeringer. Spesielt i tidligfase-selskaper er det svært få kvinner. Det håper vi Young Sisters kan bedre, sier hun.