TheFactory har siden oppstarten i 2016, 46 selskaper. Nå trapper de opp
TheFactory har siden oppstarten i 2016, 46 selskaper. Nå trapper de opp

Slik vurderer TheFactory selskaper før de investerer

TheFactory har fire forretningsområder. Før man kontakter selskapet, bør man vite i hvilket ditt selskap passer inn i.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom en serie artikler intervjuer vi investorer om deres strategi, forventinger til gründere og hva som skal til for at de går inn i et selskap med kompetanse og kapital.

Ukens intervju er med gründer og daglig leder i TheFactory, Ingar S. Bentsen.

TheFactory

  • Investor, akselerator og inkubator startet i 2016
  • Investere fra 100.000 - 3.000.000 kroner i hvert selskap.
  • Tidligfase og vekst-selskaper primært innen fintech, proptech og retail
  • Sikter seg mot en eierandel på 7 prosent, med nedre grense 5 prosent og øvre 12 prosent.
  • Ledes av Ingar S. Bentsen

– Hvor mange selskaper har dere investert i?

– TheFactory har investert i 43 selskaper, hvorav 33 startups gjennom TheFactory Angels I-VII, 3 scaleups direkte gjennom TheFactory og 7 startups gjennom vårt nye fond TheFactory Norway Fund I. Vi har også investert i 7 selskaper på vegne av Investinor.

– Hvilken fase investerer dere i?

– Vi investerer nå i selskaper i det vi ser på som to faser - startups og scaleups. For oss kategoriseres startups med verdivurdering 1 - 15 millioner kroner, og scaleups fra 15 millioner og opp til 50 millioner kroner i verdi.

– Hvordan vurderer dere en startup?

– Vi ser naturligvis på flere ting, hvor det viktigste er teamet - altså gründerne. Uten gründere som vi får tillit til så vil vi ikke investere - uansett hvor spennende idéen er. Her ser vi på mangfold i teamet, erfaring og bakgrunn, kjennskap til bransjen, om det er en eller flere i teamet og selvfølgelig nivået av dedikasjon.

– Dersom vårt team får tillit til gründerne er det naturligvis viktig for oss å se på idéen, hvor unik den er, hvilket problem de løser, konkurransebildet, størrelse av det potensielle markedet.

– Vi ser også på hvor langt de har kommet, og tar en vurdering på hva vi mener at må til for at det enkelte selskap skal lykkes. Dersom de har løsning og produkt i markedet ser vi også på kunder/brukere og pris/marked.

–Hvilke metrics/tall er du opptatt av i denne vurderingen?

– Vi har utviklet vårt eget vurderingsverktøy som består av tre hovedkategorier; Market Opportunity Size, Executing Power og Traction. Disse kategoriene er så delt opp i totalt 23 underkategorier som vi rater fra 1-7. Denne modellen gir oss et godt grunnlag for å kunne vurdere caser opp mot hverandre basert på elementer som kompetanse, erfaring, mangfold og mye mer.

– Hva er et ideelt gründerteam?

– Vi ser i all hovedsak på teknologi-selskaper, og erfaringen viser at et team som besitter både tech- og kommersiell kompetanse har størst sjanse for å lykkes.

– Videre er mangfold et viktig område for oss da vi ser at team bestående av personer med ulik bakgrunn hvor alt fra kjønn, etnisitet, utdannelse og arbeidserfaring varierer - ofte lykkes i selskaper som skal skaleres. Blant våre porteføljeselskaper har cirka 30 prosent kvinnelige gründere i teamet, og 35 pluss nasjonaliteter er representert.

– Hva bør man ha klart før man tar kontakt med deg, og hva er den beste måten å ta kontakt på?

– Før man tar kontakt med oss i TheFactory så bør man tenke gjennom hva man ønsker hjelp til. Vårt selskap har 4 forretningsområder - TheFactory Capital som håndterer alle investeringer, TheFactory Academy som driver våre akselerator programmer, TheFactory Growth som hjelper selskaper i scaleup-fasen og TheFactory Oslo som er vår hub i Oslo sentrum.

–Kontakt gjerne følgende personer;

– Eventuelt kan man bare ta kontakt på hello@thefactory.no så guider vi deg videre til riktig person.

– Er du den første som sier ja, eller er du avhengig av at andre investorer hopper ned fra gjerdet og leder an før deg?

–Vi kan gjerne være første investor inn i selskapet. Vi har gjort mange slike investeringer og har lang erfaring med å hjelpe selskaper til å hente ytterligere kapital fra andre investorer - da gjerne via vårt eget nettverk med 100+ investorer i inn- og utland.

– Følger dere opp investeringene?

– Ja, det kan vi gjøre. Men vi har en øvre grense på 3 millioner kroner per case gjennom fondet vårt.

– Tradisjonelt sett så har vi vært en «one-off» investor, men som har stått på for at selskapene skal finne neste investor i nettverket. Både Schibsted Vekst, Skyfall Ventures, Katapult, Arkwright X, Gjensidige, BDO/Evolver og DNB Ventures har alle funnet caser å investere i blant våre porteføljeselskaper.

– Nevn en investering du var spesielt fornøyd med og hvorfor?

– Vi har mange selskaper vi har hatt gleden av å komme tidlig inn i og fått anledning til å jobbe med, men må vi trekke frem et så kan vi nevne MiraiEx - Norges største kryptobørs. De hadde et svært dyktig team på plass, men kun et par hundre brukere da vi gikk inn med penger og tok en styreplass høsten 2019. Nå har selskapet passert 40.000 registrerte brukere og har nylig rundet 1 milliard i transaksjonsvolum så dette selskapet har det vært gøy å følge tett.

– Hva slags selskaper investerer dere i?

– Vi investerer i all hovedsak i teknologiselskaper - gjerne SaaS / B2B / B2C, og historisk så har vårt fokusområde rent bransjemessig ligget innen fintech, insurtech, proptech, finpact (fintech/impact) og retailtech. Vi har investert i mange selskaper som ikke engang hadde etablert AS’et, så vi er åpne for mange idéer.

– Hardware, software eller begge deler?

– Per i dag så har vi investert i to hardware selskaper - Nöffe og SafeDesign, to veldig spennende og interessante selskaper. Men - vi har vel erfart at det er innen kategorien software vår styrke ligger.

– Hva er din turn-off, det verste en gründer kan gjøre eller være i møtet med deg?

– Vi er opptatt av at alle våre porteføljeselskaper blir en del av TheFactory-familien, og pay-it-forward er viktig for oss. Vi søker dermed ikke etter gründere som er svært egenrådige, som ikke lytter til råd og som utelukkende kjører sitt eget spor. De finner garantert andre investorer som vil samarbeide bedre med dem enn oss.

– Er det viktig for deg at gründerne sitter på majoriteten i selskapet, når du går inn?

– Ja - det er viktig for oss. Vi har etterhvert fått en betydelig portefølje, og vi ser at det er en trend at der gründerne sitter med stort eierskap oftere lykkes. Dette har naturligvis med motivasjon å gjøre, for et gründerliv består av mange opp- og nedturer - og det å sitte med et betydelig eierskap gir ekstra motivasjon i begge ender av skalaen.

– Hva tenker du hvis en gründer også ønsker å selge noen aksjer i en investeringsrunde?

– Dette er et spørsmål om dukker opp både i startups og scaleups. Vi er opptatt av at gründerne skal kunne leve et så normalt liv som mulig, og om dette innebærer at man selger noen aksjer for å sikre litt gevinst, så ser ikke vi noen store problemer med dette. Men - dette bør komme i en noe senere fase enn når vi investerer, og må naturligvis være balansert da vi er opptatt av at gründerne må ha en stor eierandel og således være motiverte.

– Hvordan er prosessen fra første møte til endelig investering?

–Dette varierer, noen ganger kan vi investere i selskaper som vi kun har kjent i kort tid - andre har vi kunnet se på og fulgt med på i opptil et år. Vi investerer kun i startups i veldig tidlig fase som har deltatt i våre programmer, mens vi gjerne ser på scaleups som kommer fra utsiden. Prosessen er som oftest enkel - vi møtes gjerne et par ganger, gjennomfører en DD-prosess og tar en avgjørelse i investeringskomiteen.

– Hvor lang tid tar en slik prosess?

– I og med at vi historisk sett har investert i selskaper som har deltatt i våre akseleratorprogrammer. Så prosessene fra vi har møtt dem første gang, til vi har intervjuet dem og invitert dem inn i programmet, så har vi brukt første måned til å blir kjent før vi har valgt hvilke selskaper vi ønsker å investere i - har gjerne tatt 2-4 måneder.

– Nå er det manager i fondet som tar alle avgjørelser på investeringer i størrelsen 100.000 - 500.000 NOK, og en investeringskomite i fondet som tar avgjørelser i størrelsen 500.000 - 3.000.000 NOK.

– Hva er de viktigste vilkårene du som investor ønsker å ha inn i en investeringsavtale?

– Vi har utviklet egen Aksjeeieravtale sammen med DLA Piper og vår investor Ketil Wig. Dette er balanserte avtaler som skal ivareta begge parter. Disse avtalene inneholder punkter som skal sikre gründerne, men også punkter som sikre at vi som minoritetsaksjonærer får anledning til å følge med ved evt exit, mulighet til å kjøpe når andre vil selge osv. Vi er naturligvis opptatt av vesting/reverse vesting for ledende ansatte, og at selskapet eier rettigheter mm.

– Hvordan gjør du verdivurderingen av en startup?

– Vi har sett på 1.500 pluss selskaper siden vi startet opp i 2015, og har en omfattende database med mye informasjon som sammen med vår praktiske erfaring gir et godt grunnlag til å kunne vurdere selskaper i tidlig fase. Vi har også utviklet vår egen «verdivurderingskalkulator» som bygger på 23 variabler med skala fra 1-7, som gir oss et tall å jobbe ut ifra. Denne modellen er bygget på våre faktiske investeringer og gir oss derfor en god pekepinn på hvor i landskapet et selskaps verdi kan og burde ligge.

– Men - vi ser naturligvis også på andre ytre faktorer, som andre lead investorer som fastsetter pris, erfaringen til team og mye mer.

– Hvorfor skal en gründer velge deg som investor fremfor andre, din 30 sekunders pitch?

– TheFactory er mye mer enn kun en investor - vi stiller med smart kapital! Vi har i tillegg til våre prisvinnende akselerator program ett nettverk med over 25 VC-partnere, 10 engleinvestorer, 150 mentorer og titalls store corporate partnere som alle vil bidra til at nettopp gründerne skal lykkes med sine startups! Vi er per i dag et team på 12 dedikerte og hyggelig personer som står klare for å hjelpe til!

– Hva legger du i å være en gründervennlig investor?

– Vårt slagord har fra dag 1 vært «Founders first - family firster». Dette spiller på at vi setter gründeren først - men at man også skal kunne opprettholde et så normalt familieliv og utenfor-startup-verden liv som mulig. Dette gjelder både gründerne og oss. Vi ønsker å hjelpe gründerne til lykkes gjennom å hjelpe, støtte og stille opp, bidra til at de unngår de klassiske startup-feilene som vi alle har gjort, og legge til rette for at man skal nå sine mål på en rask og effektiv måte.

– Hvor mye tid investerer du i startupen i ettertid?

– Vi har tradisjonelt sett tatt en styreplass i hvert selskap vi har investert i. Dette har vi gjort både for å bidra til at selskapene lykkes over tid, men også sikre våre investorers investeringer. Vi har sittet i styrene alt fra 1 måned til flere år, og har også gått ut og inn ved behov. Jeg sitter selv i styret i 15 av porteføljeselskapene våre per i dag.

– Gjennom vår satsning TheFactory Growth som ledes av Marinette Hexeberg, så jobber vi med å hjelpe og støtte selskapene i skalerings fasen etter at de har deltatt i våre program.

– Hva er viktig å tenke på når det oppstår en konflikt mellom en investor og en startup?

– Det er naturlig at konflikter kan og vil oppstå når man investerer i selskaper i tidlig fase. Vår erfaring viser at kontinuerlig, god dialog med begge parter gir gode resultater, og vi oppfordrer alle til å vise skjønn og være runde i kantene når konflikter oppstår.

– Hvor lang tidshorisont har du for en investering, og hvilken exit-strategi har du?

– For porteføljen sett under ett så har vi en modell som vi kaller “3-5-7-10-modellen”. Denne innebærer at vi skal begynne å se resultater etter 3 år, og således flytte fokus til de selskapene vi ser trenger mest hjelp og har best utvikling. Ved dette tidspunktet ser vi også ofte hvilke selskaper som har livets rett.

– Etter 5 år ønsker vi å se tidlige resultater i form av exits, oppkjøp eller sammenslåinger. Når vi nærmer oss 7 år så søker vi mer mot exitfokuset og når vi nærmer oss 10 år planlegger vi å gjøre innsats for å sikre exit.

– Med tanke på at vi gjorde våre første investeringer i 2016, så har vi naturligvis ikke kommet til 7 & 10 enda, men vi ser at modellen treffer godt ift 3 & 5 år.

– Vi har 3 exits på våre så langt 43 investeringer og 2 selskaper som ligger nede for telling dessverre.

– Hva opplever dere som største painpoint til startups?

– Vi opplever gjerne at gründere kan ha et litt svakt forhold til tid og forventningsstyring. At de har et ønske om at alt skal gå raskere enn hva ting i realitet gjør. Dette gjelder både rekruttering, kapitalinnhenting, kontrahering av nye kunder og ikke minst utvikling av produkter og løsninger.

– Men - med erfaring kommer også muligheter for å sikre en bedre forventningsstyring.

– Innen hvilke områder vil vi se vekst?

– Vi ser at proptech er et område som kommer sterkere og sterkere, og at selskaper med “born-global” tankegang også kommer mer til syne i Norge. Heldigvis har vi også sett en sterk utvikling blant Norges investormiljø, som har gjort - og forhåpentligvis fortsetter å gjøre - at flere selskaper for tilgang til nødvendig kapital for å sikre vekst.

– Hvilke områder er hypet?

– Vi tror en del selskaper med fokus på et enkelt hardware produkt kan møte på utfordringer. Heldigvis har vi selskaper som Huddly og reMarkable som er strålende unntak, mens selskaper som MovieMask og FlowMotion har vist at det å bygge hardware selskaper fra Norge kan være utfordrende.

– Videre er vi nok dessverre bekymret for at en del impact-rettede startups har fått verdivurderinger vanskelig kan forsvares når man kommer litt lenger ned i løypa.

– Viktigste trenden innen investeringer akkurat nå?

– Vi ser at investorer krever at selskaper jobber med FN’s bærekraftsmål og at flere og flere startups lykkes med crowdfunding, samtidig som at investorer i senere faser sakte men sikkert begynner å åpne for å delta i tidligere runder. Det første bidrar til å sikre en mer bærekraftig fremtid, det andre bidrar ofte med å konvertere brukere til investorer eller omvendt, og det siste gjør at konkurransebildet åpner seg og at det er investorene som må begynne å selge seg inn til de mest spennende startupene - og ikke omvendt.

– Nevn en ting du smertefullt har fått erfare som investor.

– Vi har erfart at ett gründerteam bør bestå at to personer, og at en startup med kun en “single-founder” ofte er sårbare og vanskeligere å løfte. Det er tøft å være gründer, og stå alene i kritiske tider skaper utfordringer. Vi som jobber så tett på selskapene som vi gjør ser jo dette komme, og vi forsøker så godt vi kan å støtte gründerne.

Nå får alle abonnenter hos Shifter+ 50% rabatt på årsabonnement på E24+. Les mer

Powered by Labrador CMS