Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup presenterte hovedtrekkene i stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor på Startuplab i Forskingsparken. Fra venstre: Bodil Motzke i Undervisningsbygg, ordfrer i Brum kommune, Lisbeth Hammer Krog, Kjetil Meisal, CEO i OniO, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, Ingerid Helsing Almaas i DOGA, KS-leder Bjrn Arild Gram og CEO Soheil Dabestani i Diffia.

Slik vil regjeringen sørge for at flere av statens innkjøpskroner går til startups

Vil endre innkjøpsmetodene i offentlig sektor og samle problemstillinger som startup-Norge kan løse.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag morgen presenterte kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup regjeringens nye stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

Seansen fant sted på Startuplab, og meldingen presenterer blant annet ti politiske hovedgrep for økt innovasjonsgrad i det offentlige.

Der kommer det frem at regjeringen vil etablere et eget program som skal tilrettelegge for mer samarbeid mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper, og endre rammebetingelsene for offentlige anskaffelser.

Programmet skal modelleres etter de som finnes i Skottland, Nederland og Danmark.

Ifølge meldingen vil kjernen i programmet være at offentlige virksomheter formulerer utfordringer og behov som oppstartsmiljøer og andre innovative aktører kan utarbeide løsninger på.

«For å lykkes med dette er det behov for å utvikle ny anskaffelsesmetodikk tilpasset de nye leverandørmarkedene, og gi tydelig veiledning som klargjør regelverket,» skriver regjeringen i meldingen.

Tidligere i år foreslo en ekspertgruppe å belønne store selskaper som ble kunder av startups.


Regjeringens 10 politiske hovedgrep for en mer innovativ offentlig sektor:

  • Jobbe for at rammebetingelsene for offentlig sektor gir handlingsrom og insentiver for innovasjon
  • Utvikle et mer helhetlig og brukerrettet virkemiddelapparat for innovasjon i offentlig sektor
  • Legge til rette for at offentlig sektor utnytter mulighetene digitalisering og ny teknologi gir for innovasjon.
  • Støtte ledere i å bygge kultur for innovasjon som er preget av nysgjerrighet, åpenhet og mot
  • Styrke samspillet mellom universitets- og høgskolesektoren, næringslivet og arbeidslivet, og legge til rette for at strategisk kompetanseutvikling i virksomhetene bidrar til innovasjonskompetanse i offentlig sektor
  • At offentlig sektor skal bruke forsøk og utprøving mer systematisk for å utvikle og ta i bruk innovative løsninger, og legge til rette for å omsette flere av de vellykkede forsøkene til varige løsninger
  • Systematisere og spre erfaringer fra ulike former for samarbeid om innovasjon på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer, næringsliv, forskningsmiljøer og sivilsamfunn
  • Etablere et program for samarbeid mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper og styrke virkemidlene for innovative anskaffelser
  • Gjøre data og forskning mer tilgjengelig, og oppfordre til økt samarbeid mellom offentlig sektor og forskningsmiljøer om utvikling og spredning av innovasjon
  • Videreutvikle metodikk, kompetanse og veiledning om gevinstrealisering av innovasjon, legge til rette for at gevinster av innovasjon synliggjøres og realiseres i form av bedre tjenester og budsjettbesparelser, og jobbe mer systematisk med spredning av løsninger og erfaringer

Kilde: Meld. St. 30 (2019-2020)