Partner i Moment, Tom Lund

Slik får du Moment som investor

Selskapet investerer i både tidligfase- og vekstselskaper. De er ikke låst til bransjer eller sektorer, men partner Tom Lund har ett krav som alle gründerne må oppfylle for å få en investering.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom en serie artikler intervjuer vi investorer om deres strategi, forventinger til gründere og hva som skal til for at de går inn i et selskap med kompetanse og kapital.

Moment er et investeringsselskap i Kristiansand, som investerer i både tidligfase- og vekstselskaper.

Moment ble startet fordi grunnleggerne mente det var behov for en aktør som kunne løfte startup-miljøet i regionen.

Til nå har Moment primært investert egen kapital. Men nå vil de åpne selskapet for eksterne investorer. Det vil bety at Moment har mulighet til å sette et enda større fotavtrykk både på Sørlandet og i resten av Norge, forteller Lund.

Moment

  • Investor med hovedkontor i Kristiansand
  • Investerer i tidligfase- og vekstselskaper. Ikke bransjespesfikk
  • Går inn med maks tre millioner kroner
  • Tar typisk 10-30 prosent eierandel
  • Grunnlangt av Tom Lund, Espen Tungevik og Tor Henning Ramfjord

– Hva er nedre og øvre grense for hvor mye penger dere går inn med?

– Vi har ingen nedre grense. Det vurderes fra case til case. Øvre grense er tre millioner kroner.

– I enkelte selskaper har vi gått inn med mye operative ressurser, men uten kapitalinnskudd. Da med stort fokus på bistand for å hjelpe selskapene til neste milepæl.

– Hvor stor andel tar dere av et selskap, nedre og øvre grense, i første runde?

– Vi har eierskap på 2 prosent og over 50 prosent, men normalen ligger et sted mellom 10 og 30 prosent.

– Hvilken fase investerer dere i?

– Moment investerer både i veldig tidligfase og vekstselskaper.

– Hvordan vurderer du en startup?

– Vi har en rekke parametere som vurderes her, men vi må se at startupen løser et problem, har et klart marked eller dekker et tydelig avklart behov. Den må kunne skaleres.

– Videre er teamet som står bak noe av det viktigste å vurdere for oss. Mang en god idé har strandet på dårlige drivere.

– Hva er et ideelt gründerteam?

– Et team med god intern dynamikk og utfyllende egenskaper. Men det aller viktigste er at de har ambisjoner, er sultne og har driven til å nå målene de har satt.

– Hva bør man ha klart før man tar kontakt med deg, og hva er den beste måten å ta kontakt på?

– Du bør ha klart en kort deck som beskriver produktet/konseptet og problemet det løser. Send en kort mail som beskriver selskapet og hva du er på utkikk etter.

– Etter det tar vi gjerne en kopp kaffe, digitalt eller fysisk. En presentasjon på 20-30 minutter sier ofte mye mer en lange dokumenter.

– Er du den første som sier ja, eller er du avhengig av at andre investorer hopper ned fra gjerdet og leder an før deg?

– Vår rolle er som oftest å være bjellesau. Vi går inn først og deretter jobber med å få med oss de riktige investorene etter hvert.

– Følger dere opp investeringene?

– Ja, her er vi svært operative i utforming av ulike elementer som setter selskapet i stand til å utføre arbeidet etter planer og vi følger opp investeringene våre både med kapital, kunnskap og tid.

– Hva slags selskaper investerer dere i?

– Vi har en diversifisert portefølje som ikke er låst til spesifikke bransjer eller sektorer. Men vi investerer kun i selskaper som holder til på Sørlandet.

– Er det spesifikke bransjer dere liker bedre enn andre?

– Vi er i utgangspunktet bransjeuavhengige og ser etter selskaper der vi helt klart har noe og bidra med. Det viktigste vi kan gjøre forut en investering, er å ha en klar formening om at vi kan utgjøre en vesentlig forskjell for selskapet.

– Er det noen teknologiområder dere er mer glad i enn andre?

– Helse.

– Hardware, software eller begge deler?

– Vi har både hardware og software i porteføljen. Men gjerne hardware med tilhørende software.

– Nevn en investering du var spesielt fornøyd med og hvorfor?

– Vi investerte i et selskap som heter Textera i november i fjor. Vi har klart å åtte-doble omsetningen fra da til mars 2021. Vi klarte å identifisere et nytt forretningsområde de kunne ta tak i, og umiddelbart generere kunder på.

– Hva er din turn-off, det verste en gründer kan gjøre eller være i møtet med deg?

– En grunder med utelukkende fokus på produkt, ikke marked, og som i tillegg tar lett på utfordringer vi vet kommer vil ha litt vanskeligheter med å få stor oppmerksomhet hos oss.

– En skikkelig turn-off er når grundere ikke evner å ta beslutninger! Eller står i veien for selskapets fremgang fordi de ikke innehar lederferdigheter, men ikke klarer å stole på å la andre lede selskapet videre.

– Er det viktig for deg at gründerne sitter på majoriteten i selskapet, når du går inn?

–Ja, vi er veldig opptatt av gründere som drivere i selskapene vi går inn i. Samtidig må de evne å gi fra seg stafettpinnen når fasen krever det.

– Hva tenker du hvis en gründer også ønsker å selge noen aksjer i en investeringsrunde?

– Det kommer litt an på hvilken investeringsrunde man snakker om. Jeg mener gründere med suksess etter hvert skal ha lov til å kapitalisere på dette. Men det er definitivt etter at det er skapt verdier for investorer som har satset penger på caset.

– Hvordan er prosessen fra første møte til endelig investering?

– Dette varierer veldig fra case til case. I og med at vi ofte går inn i tidlig fase, er det ikke behov for noen lange og tidkrevende DD-prosesser.

–Andre og tredje møte vil gjerne gå med til å skissere konkrete modeller for vår inntreden. Etter at tilbud legges fram, ønsker vi en ganske rask «go/no go». Vi opplever ofte gründere som bruker alt for lang tid i den siste delen av prosessen, det har hverken vi eller de tid til.

– Hvor lang tid tar en slik prosess?

– Vanligvis vil vi være i mål med en slik prosess på 1-2 måneder når vi ser at kjemien og vår verifikasjon av caset stemmer.

– Hva er de viktigste vilkårene du som investor ønsker å ha inn i en investeringsavtale?

– Medbestemmelsesrett.

– Hvorfor skal en gründer velge deg som investor fremfor andre, din 30 sekunders pitch?

– Vi er i stand til å gjøre selskapet troverdig, attraktivt og «investable» for andre på kort tid! For gründeren opplever vi at det på Sørlandet er et svært positivt pluss for andre co-investorer at Moment går inn i selskapet, ettersom vi praktiserer aktivt eierskap, følger tett opp vår egen og derigjennom andres investering.

– Hva legger du i å være en gründervennlig investor?

– Å være en gründervennlig investor er mer enn bare å passe på gründerens eierandeler i selskapet. Vår rolle er ofte å drive med opplæring av gründere på hvordan reisen ser ut og hva de kan forvente. Det viktigste er faktisk at selskapet lykkes, ikke de siste prosentene eierandel man unngikk å gi fra seg i en finansieringsrunde.

– Det verste vi ser er gode case som aldri ser dagens lys fordi gründeren har alle svarene.

– Hvor mye tid investerer du i startupen i ettertid?

– Vi legger veldig mye tid i startupene, litt for mye egentlig. Vår modell er aktivt eierskap og står side ved side med gründerne over lengre tid om nødvendig. Men vi ser at enkelte «ørkenvandringer» har gitt avkastning. Utfordringen er alltid å klare å gi seg i tide.

– Hva er viktig å tenke på når det oppstår en konflikt mellom en investor og en startup?

– Det er et veldig godt spørsmål og et vanskelig farvann å navigere i. Det letteste er å slippe å være etterpåklok. Si nei til gründere du vet vil skape konflikter. God research hjelper godt her. Forutsigbarhet og forankring av felles mål er viktig.

– Hvor lang tidshorisont har du for en investering, og hvilken exit-strategi har du?

– Vi har i utgangspunktet en 3 til 5 års horisont på investeringer. Da bør vi ha kommet så langt at vi kan gjøre en hel eller del-exit.

– Hva opplever dere som største painpoint til startups?

– Det er veldig fort å svare tilgang på kapital her. Men mer spesifikt, all tiden startups bruker på å skaffe kapital, istedenfor å bygge selskap.

– Innen hvilke områder vil vi se vekst?

–Jeg tror vi vil se enorm utvikling og vekst på en rekke områder fremover. For å nevne noen er batteriteknologi, energi lagring/optimalisering, havvind og selvsagt mer IKT/AI.

– Men vi har stor tro på e-commerce og selskaper som kan bidra til å løse viktige store problemer.

Nå får alle abonnenter hos Shifter+ 50% rabatt på årsabonnement på E24+. Les mer