Managin director i Astia Angels, Angela Holter

Slik får du Astias 100 millioner dollar-fond som investor

Kun fem prosent av selskapene som søker investeringer fra Astia, slipper gjennom nåløyet. Dette ser Norge-sjef Angela Holter etter.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom en serie artikler intervjuer vi investorer om deres strategi, forventinger til gründere og hva som skal til for at de går inn i et selskap med kompetanse og kapital.

Ukens intervju er med Norges-sjef i Astia, Angela Holter.

Organisasjonen med røtter i Silicon Valley, støtter utelukkende startups med kvinnelige gründere eller ledere.

Siden oppstarten har Astia vokst fra en håndfull medlemmer til mer enn 5000 investorer og entreprenører verden over.

Engleinvestorene til Astia, 60 investorer, satser hvert år fire millioner dollar i tidligfase-startups.

Astia Angels

  • Investerer i teknologiselskaper med minst en kvinne i gründerteamet
  • Astia fondet investerer i vekstfasen, serie A og serie B
  • Investerer fra 500.000 til en million kroner, opp til 30 millioner kroner
  • Har ikke fastsatt grense på hvor stor eierandel de tar
  • Grunnlagt i San Francisco i 1990 og har kontorer i SF, NYC, London og Oslo

Siden dette nettverket ble dannet i 2013 har de investert 24 millioner dollar og utløst ytterligere 380 millioner gjennom sine respektive nettverk.

For første gang har Astia startet et VC-fond. Det ble lukket i februar 2021, på 100 millioner dollar.

Enda har ikke Astia gjort noen investeringer i Norge. Men Holter forteller at de er i dialog med flere norske selskaper og entreprenører.

– Hvordan vurderer dere en startup?

– Først og fremst krever vi at selskapet har minst én kvinne i en lederrolle. Selskapet kan ha et fantastisk produkt eller tjeneste, men er det ikke en kvinne i teamet, er det ikke et case for oss.

– Andre ting vi ser etter, er at selskapet er mer enn en idé. Vi krever ikke nødvendigvis inntjening, men vi vil se noen form for aktivitet. Det kan være for eksempel brukere/kunder, kliniske prøver, patenter eller en pilot. Det viser at selskapet går i riktig retning.

– Hva er et ideelt gründerteam?

– Et mangfoldig team bestående av mennesker med ulike perspektiv, nasjonaliteter, kjønn og etnisitet. Det er også en fordel om minst én har gründererfaring fra tidligere.

– Hva bør man ha klart før man tar kontakt med deg, og hva er den beste måten å ta kontakt på?

– Det er veldig enkelt å søke investeringer fra Astia gjennom vår hjemmeside. Det selskapene må ha klart er et godt sammendrag av forretningsmodellen, problemet de vil løse og hvordan, hvor langt de har kommet, hvilke mål de har og en beskrivelse av teamet.

– Vi får rundt tusen søknader årlig. Rundt fem prosent kommer hele veien. Men vi oppfordrer alle søkere om å ta til seg tilbakemeldingene vi gir, og søke igjen på et senere tidspunkt. Det er mange som klarer det på andre forsøk.

– Følger dere opp investeringene?

– Ja, det gjør vi. Vi har gjort rundt 125 investeringen de siste syv årene. Rundt 55 av dem er oppfølginger.

– Hva slags selskaper investerer dere i?

– Astia invester i teknologiselskaper hvor vi ser vekstpotensiale. Vi er ikke låst til bransjer eller sektorer, men vi har investert en del i medtech og biotech.

– Hardware, software eller begge deler?

– Begge deler.

– Hva er din turn-off, det verste en gründer kan gjøre eller være i møtet med deg?

– Det er viktig at gründere er åpne for innspill og konstruktiv kritikk. Som investor har vi de beste intensjoner. Selskapets og gründerens suksess, er også vår suksess.

– Hvordan er prosessen fra første møte til endelig investering?

– Etter at selskapet har sendt inn søknad online og oppfylt de grunnleggende kriteriene, blir de vurdert av en ekspert i den industrien de opererer i. Etter det blir de vurderet av en operasjonssekpsert, som ser om det er mulig å skalere selskapet og hva som eventuelt skal til for å lykkes med dette. Deretter gjør vi intervjuer digitalt, før vi møtes i person. Målet vårt er at hele prosessen skal ta maks seks uker.

– Hvor lang tidshorisont har dere for en investering, og hvilken exit-strategi har dere?

– Når man investerer i tidlig fase-selskaper, tar ting tid. Vi har ikke et fastsatt strategi på hvor lenge vi vil være med selskapene eller når vi vil ta en exit. Vi er med så lenge gründerne mener det er riktig. Det er selskapet som vet best når tiden er riktig for en eventuell exit.

– Hva opplever dere som største painpoint til startups?

– Asita ble grunnlagt for å hjelpe kvinnelige gründere med å få finansiering. Selv om vi har kommet lang, får kvinner og minoriteter fortsatt betydning mindre finansiering enn menn. Vi ser på det som et stort problem at mange potensielle suksessfulle selskaper ikke kommer seg opp og frem fordi gründerene møter fordommer blant investorer. Vi håper å kunne bidra til at dette ikke skjer.

– Hvorfor skal en gründer velge dere som investor fremfor andre, din 30 sekunders pitch?

– Vi er en organisasjon som har vært rundt i mange år. Vi har lang erfaring og et globalt nettverk av rådgivere, andre VC-er, mulige døråpnere og kunder. Dette er noe porteføljeselskapene våre nyter godt av.