Isak Hasselvold er daglig leder i FeltGIS.

Skogbruk-tech sikret 10 millioner kroner

Skagerak Maturo-fond i spissen for investering i FeltGIS.

Publisert

Oppstartsselskapet FeltGIS utvikler digitale tjenester og kommunikasjonsløsninger til skogbruk.

Nå har selskapet gjennomført en emisjon som kan tilføre virksomheten 10,3 millioner kroner fordelt på tre transjer. Første transje er på 3,2 millioner kroner og priser selskapet til 12,3 millioner kroner etter emisjon. De øvrige utbetalingene er planlagt med variabel prising, knyttet til selskapets utvikling.

Runden ble ledet av såkornfondet First Seed Hedmark, et fond etablert av Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark fylkeskommune, som forvaltes av Skagerak Maturo.

Gründer og daglig leder Isak Hasselvold startet selskapet sammen med Kristoffer Stenersen i 2016, og har siden utviklet teknologi som gjør aktører i skogbruket i stand til å enklere utveksle data med personell og maskiner på hogstfeltene.

– Vi utvikler løsninger i tett dialog med brukerne. Det er deres hverdag vi skal gjøre enklere og mer effektiv, sier Hasselvold.

Han er selv skogbruker, og har lenge jobbet med data.

– Mitt bidrag er å ha kommunikasjon med skogbruket samtidig som jeg har den teknologiske innsikten til å bestille effektivt av Kristoffer, min kollega, som er programmerer, sier Hasselvold.

Duoen har jobbet sammen i rundt 10 år, og har på den tiden fått god forståelse og innsikt i skogbruksbehov, mener gründeren.

Rask vekst

Allerede rapporterer halvparten av tømmeret som avvirkes i Norge hvert år til Skogdata, gjennom FeltGIS sin løsning.

Nå har selskapet også lansert et kartvektøy for skogsentreprenører, i samarbeid med Maskinentreprenørens Forbund (MEF). Verktøyet gir entreprenørene tilgang til kartinformasjon som er offentlig tilgjengelig, samlet i én løsning.

Disse tjenestene har sikret selskapet store kunder i bransjen, deriblant Skog-Data, Nortømmer, Glommen Mjøsen Skog og Fjordtømmer.

– Vi ønsker å ansette flere, i alle ledd innenfor utvikling, salg og administrasjonen. For å kunne være en langsiktig troverdig partner for kundene og med det legge grunnlaget for rask vekst, var det nødvendig å få med oss investorer, sier Hasselvold.

Internasjonale ambisjoner

Investeringsansvarlig i First Seed Endre Krogsrud, forteller at de har jobbet med investeringen siden november 2020.

Skogbruk er en viktig industri i Innlandet, og hele verdikjeden er representert i regionen, fra akademia for naturbruk ved Høgskolen Innlandet, samt omsetningsledd i Elverum, med aktører som Glommen Mjøsen, SB SKOG, Stora Enso, Nortømmer og Moelven Industrier.

– Hele verdikjeden er representert med sterke miljøer og vi har god tro på at FeltGIS kan bli en viktig bidragsyter til effektivisering av arbeidsprosesser og økt lønnsomhet i bransjen, sier investeringsansvarlig i First Seed, Endre Krogsrud.

Men ambisjonene er større enn lokal verdiskaping, påpeker han.

– På sikt tror vi også at FeltGIS har et stort potensial som tilbyder av sine løsninger i et internasjonalt marked.