Styregrossist Silvija Seres kan addere et nytt selskap til listen når hun nå blir styrmedlem i det nordiske betalingsinitiativet P27

Silvija Seres inn i styret til det nordiske betalingssamarbeidet som Norge ikke vil ta del i

Det nordiske betalingsinitiativet P27 har i lang tid ønsket å få Norge tilbake med i samarbeidet. Nå har de fått en nordmann inn i styret, men Silvija Seres er tydelig på at hun ikke skal representere Norge.

Publisert Sist oppdatert

– Før jeg takket ja, spurte jeg om hvilken type hatt de forventet av meg, om den skulle være nasjonal eller nordisk, og fikk klar beskjed om at den er nordisk. Så jeg representerer ikke Norge, jeg representerer digitalisering, innovasjon, omstilling og plattformtankegang, sier Silvija Seres til Shifter.

Sammen med Martin Andersson, tidligere sjef for det svenske Finanstilsynet, Finansinspeksjonen, er Seres blitt innvalgt som de to første uavhengige medlemmene i P27s styre. Andersson ble også utnevnt til ny styreleder i selskapet. De kompletterer dermed representanter fra de seks gjenværende eierbankene; Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) og Swedbank.

– De ser på oss som to vennlig innstilte utfordrere, som skal prøve å peke på hva som kan gjøres annerledes. Jeg er med på å støtte innovasjonsreisen og det teknisk strategiske, mens Martin bidrar med en enorm regulatorisk erfaring, sier Seres.

Tok navn etter innbyggertall

P27, som har hentet navnet fra det samlede antallet innbyggere i Finland, Sverige, Danmark og Norge (Payment + 27 millioner), ble grunnlagt i mars 2019 av Nordens syv største banker. Målet var å bygge verdens første grenseoverskridende clearinghus i løpet av to år.

Martin Georgzén, sjef for strategi og kommunikasjon i P27, fortalte FinansWatch i fjor høst at målet var å utvikle en nordisk konto-til-konto-betalingsplattform for både realtidsbetalinger og batchbetalinger, som reduserer bankenes kostnader og øker effektiviteten i hele betalingssystemet.

– Som innovasjonsplattform tror jeg P27 er nødvendig for Norden. Hvis ikke bankene går sammen og gjør noe som fungerer på tvers av alle land, frykter jeg at det ender med at de store eller Alipay kommer å ta noen posisjoner, sier Silvija Seres og legger til:

– Vi er så få i hvert land, så jeg ble egentlig litt frelst av navnet. P27. Det viser litt på ambisjonene når det gjelder å nå kritisk masse for relevante digitale betalingstjenester.

Norge og DNB trakk seg ut

Foreløpig er P27 mer P22, fordi Norge ikke lenger er med i samarbeidet. Den syvende gründerbanken, DNB, valgte å trekke seg fra samarbeidet relativt raskt. Motivasjonen var at Norge allerede har en effektiv betalingsinfrastruktur og at det ville være vanskelig å finne en løsning som ga norske aktører gevinst nok målt mot de nødvendige investeringene. Etterpå har også Nets, på oppdrag av Bits, innført et nytt system for realtidsbetalinger, kalt Straks 2.0.

– Hvordan ser du på at Norge, i hvert fall foreløpig, har valgt å stå ved siden av P27-samarbeidet?

– Jeg har selv vært en forkjemper for nasjonale innovasjonsplattformer, som en del av en slags nasjonal selvråderett. Men akkurat betalingstjenester, er noe som er veldig internasjonalt. Det ville jo være trist om de andre nordiske landene oppnår grenseoverskridende betalinger på sekundet i de andre nordiske valutaene, mens den norske kronen ikke er med på det, sier Seres.

Store endringer for bankene

Selv om Seres er teknolog i utgangspunktet, med en doktorgrad i datavitenskap fra Oxford, har hun gjennom rollen som styregrossist også skaffet seg erfaring fra finansverden, med blant annet fire år i styret til Nordea og ett år i styret til Oslo Børs. Disse to styrevervene bidro nok til at P27 tok kontakt, tror Seres.

– De var på jakt etter et digitalt hode, som skjønner hvordan man bygger disse plattformsforretningsmodellene. Det er en ny måte å tenke banking på, og å tenke partnerskap på, sier hun.

Seres peker på at bankene har vært gjennom store endringer de siste årene med mange nye regulativer, som GDPR, PSD2, AML, Mifid, med flere. Det har ført til at det ikke lenger er nok med erfaring bare fra bank og finans.

– I dag må finansfolk, jurister og teknologer jobbe tett sammen, sier hun.

P27 har kommet et godt stykke på vei med sitt pan-nordiske prosjekt, men de er ikke alene om ideen. I fjor høst ble det kjent at 16 av de største bankene i eurosonen har tatt de første skrittene mot en lignende løsning, European Payment Initiative, EPI.

– Det er en naturlig utvikling. Etter hvert som folk og bedrifter blir vant til betalinger på sekundet, vil de ha det også i en internasjonal setting, sier Seres.

Få motargumenter

Hun forteller at selv om styrerollen i P27 er uavhengig av land, er hun opptatt av at Norge ikke skal ende på sidelinjen av en plattform der Sverige, Finland og Danmark er blitt enige om å utføre realtidsbetalinger på tvers av landegrensene.

– Det finnes få teknologiske argumenter mot et slikt prosjekt. Spørsmålet er hvordan vi sørger for at det er fornuftig business og fornuftig regulering for alle land, alle banker og kunder, sier Seres.