Stephan Nilsson og Torje Sunde i Abendum mener trippel bokføring med blokkjede som en tredje komponent har potensial å helt forandre revisjonsbransjen.
Stephan Nilsson og Torje Sunde i Abendum mener trippel bokføring med blokkjede som en tredje komponent har potensial å helt forandre revisjonsbransjen.

«Revisjonsrevolusjonærer» mener trippel bokføring kan mer enn halvere kostnadene

Det ukjente fintech-selskapet Abendum vil bruke blokkjede for å revolusjonere revisjonsbransjen. Det var så spennende at Finanstilsynet ville se nærmere på ideene i sin regulatoriske sandkasse.

Publisert

Dobbel bokføring med debet og kredit har vært utgangspunktet for regnskap i mange hundre år. Nå mener Stephan Nilsson og Torje Sunde, gründerne bak Abendum, at det er på tide å legge til ytterligere et ledd og innføre trippel bokføring.

Med det tredje leddet vil selskapet innføre blokkjede som et nytt element i bokføringen. Det vil fungere som et offentlig, sporbart register der både selger og kjøper signerer en faktura og verifiserer at innholdet i den er korrekt.

– Vi mener dette kan senke kostnadene for å utføre en revisjon med mellom 50 og 90 prosent. I tillegg vil trippel bokføring gi en mye sterkere internkontroll mot falske fakturaer, fordi hver enkelt oppføring ikke kan endres og er sporbar, sier daglig leder og medgründer i Abendum, Stephan Nilsson.

Har vekket stor interesse

Slike løfter om kostnadsbesparelser og svindelhindringer vekker gjerne nysgjerrighet fra omgivelsene. Det har Abendum klart. Omtrent samtidig som selskapet ble klar med sin MVP av produktet tidligere i vår, meldte Finanstilsynet at Abendum var blitt valgt ut som eneste deltaker blant fem søkere i årets regulatoriske sandkasse.

– Prosjektet er teknologisk innovativt, og teknologien kan få stor nytte for næringen. I dag benytter revisor mye av sin tid til å innhente tilstrekkelige og gode nok revisjonsbevis. Tiltak som effektiviserer denne prosessen vil kunne gi en mer effektiv revisjon, bedre revisjonskvalitet og lavere revisjonshonorar, sa koordinator for den regulatoriske sandkassen, Vidar Stjern Nordtømme, i en melding fra Finanstilsynet i april.

Regnskap Norge er en annen organisasjon som ser med interesse på hva Abendum driver med:

En løsning slik den Abendum skisserer, vil kunne sikre bevis for at noe i balansen eksisterer og eies av selskapet, og gjøre at verifiseringen av transaksjoner blir enklere, sier Hans Christian Ellefsen, leder for teknologi og innovasjon i Regnskap Norge, til Shifter.

Delte scene med guru

Ideen om trippel bokføring kommer opprinnelig fra den japanske matematikeren Yuji Ijiri, som skrev om det første gangen i slutten av 80-tallet. I midten av 00-tallet tok amerikanerne Todd Boyle og Ian Grigg det et skritt videre gjennom å innføre tanken om et delt register. Grigg er nok den som er blitt mest koblet til konseptet etter å ha publisert «Tripe Entry Accounting» i 2005. Men det var først etter at bitcoin og blokkjede er blitt mer allment spredt at tanken om å innføre et tredje ledd har skutt fart.

Bokforingsprat. Coingeeks Chief bitcoin historian Kurt Wuckert jr (t.v) var moderator i en samtale om trippel bokføring med blant annet Ian Grigg og Abendums Torje Sunde (t.h)
Bokforingsprat. Coingeeks Chief bitcoin historian Kurt Wuckert jr (t.v) var moderator i en samtale om trippel bokføring med blant annet Ian Grigg og Abendums Torje Sunde (t.h)

– Blokkjede gjør, første gang i menneskets historie, at vi kan skape et register som ikke kan endres, som er sporbart og samtidig åpent, legger Torje Sunde, som er den av de to gründerne som har den mer teoretiske tilnærmingen til løsningen.

Abendums arbeid har også vekket internasjonal interesse. Tidligere i sommer delte Sunde scene med nettopp Ian Grigg for å diskutere trippel bokføring da Coingeek avholdt en konferanse i Zürich.

Sikrer bevisene

Kort forklart er Abendums løsning tenkt å fungere omtrent slik: Selskap A selger en vare til selskap B. En faktura blir generert i As regnskapssystem. I tillegg til å bli registrert i selskapets egen bokføring, blir fakturaen også registrert i blokkjeden, der selskap A signerer med sin egen nøkkel og skaper en offentlig verifikasjon på hvor fakturaen kommer fra. Det gjør at B vet sikkert hvem som sendte fakturaen. Fakturaen kan bli sendt enten som vanlig EHF-faktura, papirfaktura eller via Abendums løsning, som kobler seg på blokkjeden. Selskap B tar imot den og bekrefter transaksjonen gjennom å signere i blokkjeden.

– Dermed har vi fått det elektroniske beviset en revisor må ha: en signert, sporbar verifikasjon som er umiddelbart tilgjengelig, sier Nilsson.

MVP klar til å ta i bruk

Hvis Nilsson og Sunde får gjennomført sine visjoner, kan det få omfattende følger for hvordan revisjonsfirmaer vil jobbe i fremtiden, særlig om de kan levere kostnadskutt på minimum 50 prosent.

– Er dere revisjonsbyråenes verste mareritt?

– Nei, tvert imot. Vi kan spare dem for enorme mengder med tid. I stedet for en tidsødende jakt revisjonsbevis hos en tredjepart, har de den eksterne bekreftelsen liggende klar på forhånd med vårt register, sier Nilsson.

Ifølge Sunde kan det å innføre trippel bokføring faktisk øke konkurransen i markedet og gjøre det enklere for mindre firmaer å konkurrere med de fire store.

Det er heller ikke noen luftige fremtidsvisjoner duoen snakker om. Nilsson mener at selskapets MVP er så stabil at Abendum allerede nå vurderer å ta løsningen i bruk når de skal sende ut fakturaer til sine egne kunder.

– Vi kan laste opp fakturaen, sende den, signere den og be mottakeren signere den. Vi utvikler også en egen ID-app som gjør at mottakeren kan skanne en faktura og signere den i appen, omtrent som en Vipps-betaling, forteller Nilsson.

Automatiserer med API-er

Appen er imidlertid bare tenkt som en overgangsløsning. Målet er at alt skal automatiseres mest mulig. For det trengs det integrasjon med regnskapssystemer. Her gjenstår det en god del arbeid, men Nilsson mener at også det kan være klart i en nær fremtid.

– Vi bruker API-er for å integrere oss med andre systemer. Tanken er at vi bare skal være en ekstra modul som kan velges til i regnskapssystemene, sier Nilsson og forteller at de har vært i samtaler med Tripletex om å få påbegynt et pilotprosjekt.

Tror ikke på tilsynsproblem

At selskapet vil støte på noen uventede hindringer i sandkasseprosessen hos Finanstilsynet, er lite sannsynlig mener Nilsson. Selskapet Abendum er ikke avhengig av tillatelser fra Finanstilsynet.

– Men vi må jo avklare at våre fremtidige kunder, revisorene, ikke kan få problemer. Det vi gjør i sandkassen er å forklare hvordan en offentlig blokkjede fungerer og få verifisert at den kan brukes i revisjon. Men etter vårt syn er det ikke behov for tilpasninger i regelverket, sier Nilsson.

Ellefsen i Regnskap Norge er langt på vei enig:

– Ser man til bokføringsregelverket i Norge, er det ikke noen store juridiske hindringer for å innføre trippel bokføring. Det som kan trenge en avklaring er hvordan salgsdokumenter overføres fra selger til kjøper og oppbevaringssted.

Begynte med sjømatssporing

Det er lett å tro at et produkt med det potensialet som blir beskrevet er resultatet av et langvarig og målrettet arbeid. Men for Nilsson og Sunde, er det egentlig bare en spin-off fra en annen virksomhet. Den heter Unisot, og utvikler en blokkjedeplattform for supply chain-segmentet. Det første plattformen ble brukt til, var å utvikle en «seafood chain» for sporing av fisk langs hele leverandørkjeden.

I det arbeidet bruker selskapet ikke EDI-meldinger, men BDI-meldinger, «blockchain data interchange», for å overføre både finansiell og ikke-finansiell informasjon.

– Vi drev altså allerede med blokkjede, vi visste hvordan bokføring fungerer og mente det kunne forbedres, og derfor ble trippel bokføring bare en helt naturlig vei videre.

– Det var en sjanse vi ikke kunne la gå fra oss, sier Nilsson.

Mangler konkurranse

Det har gjort at selskapet nå jakter etter å ansette flere personer, og har begynt å legge planene for en litt større investeringsrunde til høsten - og dermed også vende blikket utenfor Norges grenser.

– Om dette er så revolusjonerende, må det vel være en ganske mange andre som tenker samme sak som dere?

– Vi er selvfølgelig ikke alene, men de fleste som har prøvd å gjøre noe med trippel bokføring bruker enten feil teknologi eller blokkjeder som ikke klarer å gjøre det vi gjør på samme sikre nivå eller til samme lave kostnad. De har fokusert alt for mye på det tekniske, sier Nilsson.

– Men det gir oss en gullsits akkurat nå, vi mangler konkurrenter, legger han til.

Powered by Labrador CMS