Oppstartsmiljøene i Oslo er i ferd med å skape en oppstartskultur, mener Siw Andersen i OBR.
Oppstartsmiljøene i Oslo er i ferd med å skape en oppstartskultur, mener Siw Andersen i OBR.

Rapport: 1 av 10 nye jobber i Oslo skapes av oppstartsbedrifter

Oppstartsmiljøet står for 1,5 prosent av verdiskapingen i regionen, ifølge en ny Menon-rapport fra Oslo Business Region (OBR).

Publisert Sist oppdatert

Det var nesten 200 vekstselskaper og over 2200 startups i Oslo-regionen i 2019. Til sammen skapte de verdier for 11,5 milliarder kroner det året, ifølge en fersk Menon-analyse laget på vegne av OBR.

Dette tilsvarer 1,5 prosent av den totale verdiskapingen i området, ifølge rapporten. I løpet av det siste tiåret har 1 av 10 nye jobber i Oslo blitt skapt i oppstartsmiljøet, og utviklingen har tiltatt de seneste årene.

«Teknologiscenen i regionen har åpenbart utviklet seg, og softwareselskaper skalerer opp», skrives det i rapporten.

– Vi begynner å få en gründerkultur, og ikke bare gründermiljøer, i Oslo. Nå gjelder det å sikre tilvekst av kapital, eksport og ikke minst talent fremover. Oppstartsselskaper er viktige, men vekstselskaper er avgjørende for å skape morgendagens nye arbeidsplasser, sier administrerende direktør i OBR, Siw Andersen.

Henger etter nabolandene

I 2019 var det 188 scaleups i Oslo-regionen. Siden 2010 har økningen i denne typen selskaper vært på 66 prosent, ifølge rapporten. Disse sysselsatte 7500 personer og skapte verdier for 7,3 milliarder kroner. Utviklingen har vært særlig sterk siden 2016.

Oslo henger imidlertid fortsatt etter de øvrige nordiske hovedstedene, målt i scaleups per innbygger.

I rapporten fremheves tilgangen på kompetanse som en av de største barrierene for videre vekst. Det samme har en rekke aktører i bransjen nylig fortalt Shifter.

Rapporten definerer en scaleups som et selskap som har vokst med 20 prosent eller mer de siste tre årene, og hadde 10 eller flere ansatte ved starten av perioden. I tillegg oppfyller de minst ett av følgende kriterier: kunnskapsbedrift (NACE), innovasjonsdrevne (har fått skattefradrag gjennom SkatteFUNN) eller kapitalintensive (har økt aksjekapitalen med minst 1 million kroner eller har mottatt investeringer fra såkorn- eller venturefond).

Powered by Labrador CMS