Professoren Thomas Hoff står bak Ebber, et selskap som har utviklet en evidensbasert seleksjonsalgoritme for ansettelsesprosesser.
Professoren Thomas Hoff står bak Ebber, et selskap som har utviklet en evidensbasert seleksjonsalgoritme for ansettelsesprosesser.

Psykologi-professoren har utviklet en algoritme for å finne den perfekte jobbkandidaten

– Å ha riktig person på riktig sted, er både kritisk og undervurdert, sier Ebber-gründer Thomas Hoff.

Publisert Sist oppdatert

489 tilgjengelige stillinger for de utadvendte. Null treff på «innadvendt». Ebber-gründer Thomas Hoff forteller om et uoffisielt søk han nylig gjorde på Finn.no.

– Problemet er at det ikke finnes et snev av evidens i forskningslitteraturen for at ekstroverte mennesker presterer bedre enn introverte, sier Hoff - og råder bedriftsledere til ikke å leke hobby-psykologer i en ansettelsesprosess.

– Det er et komplisert fagfelt, med mye forskning, som vi forstår dybden av.

Selv er han professor i organisasjonspsykologi og har jobbet ved Universitet i Oslo siden 2004. Nå mener han det er på høy tid at også faget psykologi digitaliseres.

– Vi kan ikke lenger skjule oss bak at du må ha langt skjegg og tweed-jakke for å snakke om psykologi, sier Hoff, som også har en doktorgrad i teknisk design.

Hentet over 15 millioner kroner

Han forklarer Ebber som en plattform for evidensbasert seleksjon av allerede rekrutterte personer til en stilling - gjort enkelt. Algoritmer skal luke ut de beste kandidatene til hver enkelt jobb, bygget på toppen av hundre år med forskning.

Såkalte psykometriske tester kan blant annet dreie seg om mentale evner og personlighetsrelaterte faktorer, men også test av reaksjonstid og korttidsminne.

– Vi bruker forskningsbaserte algoritmer for å automatisere testing og vurdering av kandidater. Et felt som ikke har utviklet seg så mye siden 90-tallet, sier Hoff.

Selskapet ble etablert i fjor og fikk tidligere i år over 4 millioner kroner i et innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge, i tillegg til 11 millioner kroner fra Forskningsrådet.

– Feilansettelser er utrolig dyrt. Det er enormt viktig å ansette riktig person sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv, men ikke minst for bedriften og den enkelte ansatt. Å ha riktig person på riktig sted, er både kritisk og undervurdert, sier Hoff.

Kombinasjon gir effekt

I 2019 rapporterte fire av ti selskaper i en spørreundersøkelse at de hadde gjort feilansettelser. Tre av ti ledere mente de burde ha gjort mer for å unngå dette.

Hoff forteller at de fleste bedriftsledere i dag benytter tradisjonelle metoder som intervju og referansesjekk. Han understreker, selvsagt med rot i forskningslitteraturen, at ingenting kan erstatte prediksjonsverdien i et intervju, men at denne metoden bør kombineres med ovennevnte psykometri.

– Det er kombinasjonen som gir kraft og en effekt, ikke intervjuet alene, sier Hoff.

Han gir et eksempel:

En virksomhet som ansetter hundre kandidater i året over fem år basert på beste tilgjengelige algoritmer, vil få en ekstra samlet lønnsomhet på 50 milloner kroner, sammenliknet med virksomheter som kun benytter seg av CV og intervju.

– Prisen på feilansettelser er omtrent en million kroner per stykk, men det kan også være vesentlig mer, sier Hoff.

Ebber har i dag blant andre Widerøe på kundelisten og bidrar her til seleksjon av over 400 rekrutterte kandidater i året. Norske Nemko, som opererer globalt, er også en betalende kunde og benytter ifølge Hoff tjenesten på tvers av kloden.

– Vi er også i dialog med 50 store bedrifter som ser verdien i det vi tilbyr, sier han.

Vanskeligere innsalg

Hoff erfarer at bevisstheten og modenheten rundt en ansettelsesprosess, er størst hos de store selskapene, og at innsalget hos de mindre selskapene er hardere.

– Men jeg vet jo selv som gründer og daglig leder i en liten bedrift, at den relative viktigheten av den du ansetter, er mye høyere der enn i en stor bedrift, sier han.

I tillegg til Hoff, er rundt ti personer involvert i selskapet, blant andre professor Kjell Ivar Øvergård (CSO), Petter Davidsen (Head of Sales), og Vegard Egeland (CTO). Ebber har også flere konsulenter med relevante doktorgrader med på laget.

Alle nøye vurdert med Ebbers metodikk.

– Vi har sett en enorm respons fra kundegrunnlaget vårt, som i første rekke er i Norge, men planen er å ekspandere globalt. Først UK, og så USA, sier Hoff.

Powered by Labrador CMS