Ny rapport: Så godt taklet vi den heldigitale omstillingen

Sju av ti mener digitale tjenester har lettet hverdagen under koronakrisen, viser en ny undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Etter at samfunnet mer eller mindre ble stengt 12. mars har mange oppgaver blitt løst med digitale hjelpemidler. Både jobb, møter, undervisning og underholdning er alle eksempler på hva som har blitt løst digitalt.

Ifølge en ny SIFO-rapport har norske husholdninger klart overgangen til en digital hverdag godt.

Undersøkelsen viser at 72 prosent mener at digitale tjenester har lettet hverdagen under koronakrisen. Flertallet mener de er kompetente nok til å nyttiggjøre seg tjenestene, selv om de eldre er noe mer usikre.

– Digitaliseringen av hverdagen ser ut til å ha skutt fart under pandemien, sier forsker Dag Slettemeås, en av forfatterne bak rapporten.

65 prosent føler på en viss digital avhengighet, og 72 prosent mener et bortfall av nettilgangen under krisen ville blitt problematisk for husstanden.

– Vi vet at både digital tilgang og kompetanse varierer stort mellom husstander og mellom ulike sosiale og demografiske grupper. Dermed kan eksisterende skiller forsterkes i denne type kriser – også de digitale. Dette trengs det ytterligere kunnskap om, sier Slettemeås.